Головна

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК І ЙОГО ОБОВ'ЯЗКИ

  1. II. Посадові обов'язки
  2. II. Посадові обов'язки
  3. II. Посадові обов'язки.
  4. II. Обов'язки чергового диспетчера ЕДДС і порядок його дій
  5. II. Обов'язки сторін
  6. II. Основні і особливі обов'язки співробітників СП ВОП
  7. II. Основні і особливі обов'язки співробітників СП ВОП

З метою надання дипломникові теоретичної і практичної допомоги в період підготовки і написання дипломної роботи йому призначається науковий керівник.

Дипломник періодично (за обопільною домовленістю) інформує наукового керівника про хід підготовки дипломної роботи і проводить консультації з зухвалим труднощі питань.

Слід мати на увазі, що науковий керівник не є ні співавтором, ні редактором дипломної роботи, і студент не повинен розраховувати на те, що керівник буде правити наявні в дипломній роботі теоретичні, методологічні, стилістичні та інші помилки.

На різних стадіях підготовки і виконання дипломної роботи завдання наукового керівника змінюються.

На першому етапі підготовки дипломної роботи науковий керівник консультує у виборі теми, розглядає і коригує план роботи і дає рекомендації по списку літератури.

В ході виконання роботи науковий керівник є опонентом, вказуючи дипломникові на недоліки аргументації, композиції, стилю і т.д. і рекомендує, як їх краще усунути.

До рекомендацій і зауважень наукового керівника дипломник повинен ставитися критично. Він може враховувати їх або відхиляти на свій розсуд, тому що теоретично і методологічно правильна розробка і висвітлення теми, а також якість змісту та оформлення дипломної роботи цілком і повністю лежать на відповідальності дипломника.

Закінчена дипломна робота, підписана слухачем, представляється дипломником керівнику, не пізніше, ніж за 10 днів до захисту.

Після отримання остаточного варіанту дипломної роботи науковий керівник виступає в якості експерта. Науковий керівник підписує дипломну роботу і складає письмовий відгук (Див .: Додаток 6), в якому всебічно характеризує якість дипломної роботи, відзначає позитивні сторони, особливу увагу звертає на наявні відмічені раніше недоліки, не усунуті дипломником, мотивує можливість або недоцільність подання дипломної роботи в ДАК. При цьому керівник не виставляє оцінку дипломної роботи, а тільки рекомендує або не рекомендує її до захисту в ДАК.

 Складання та оформлення списку літератури. | Рецензування ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | ВИБІР ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ЗАТВЕРДЖЕННЯ | Структура випускної кваліфікаційної роботи | Загальні вимоги до оформлення випускної кваліфікаційної роботи. | Структура тексту і мова викладу. | Оформлення цитат і виносок. | Оформлення табличного та ілюстративного матеріалу | Захист випускної кваліфікаційної роботи | Зразок відкликання наукового керівника | Посилання на статті з журналів і газет, в тому числі електронних |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати