Головна

Оформлення цитат і виносок.

  1. I. Оформлення посилань на нормативні правові акти
  2. II Оформлення курсового проекту та його захист
  3. II. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  4. II. Оформлення посилань на літературні джерела
  5. II. Підготовка та оформлення контрольного завдання
  6. III. Оформлення випускної кваліфікаційної роботи.
  7. III. оформлення реферату

Всі використовувані в дипломній роботі матеріали даються з посиланням на джерело. Особливо слід звернути увагу на супровід виносками матеріалів теоретичної глави дипломної роботи. З досвіду відзначено, що на кожній сторінці першого розділу розташовується не менше 2-4 виносок на джерела. Дипломні роботи, що не містять посилань на джерела та літературу, не допускаються до здачі науковому керівнику і на кафедру для розгляду можливості допуску до захисту.

Існує кілька способів оформлення посилань. Студенту слід вибрати один з них і послідовно проводити його на протязі всієї роботи.

Дослівна цитата і запозичення даних, фактів і аргументів з наукової літератури повинні бути забезпечені посиланнями і виносками. У виносці має бути вказівка ??джерела, але може бути вміщено ще й примітка автора, що не вписується в основний текст. Посилання на джерело в виносці є вказівка ??прізвища та ініціалів учасника книги, її заголовка, місця і року видання і номера сторінки.

Для позначення томи, номера і сторінки цитованого видання необхідно користуватися скороченнями, прийнятими в мові джерела.

При цитуванні журнальних статей або статей із збірок і Багатотомник не можна опускати прізвище автора або назву статті, пославшись лише на рік виходу журналу в світ, номер журналу чи томи і сторінки. Інакше кажучи, слід вказати не тільки автора, а й назва статті, назва журналу, рік і номер журналу (випуску, томи) та сторінку.

Загальний підхід до оформлення посилань у виносках полягає в тому, що керуються правилами бібліографічного опису для списку літератури, але опускають підзаголовок, відомості про організацію, відповідальної за видання, назву видавництва, загальний обсяг видання. Крім того, слід пам'ятати, що посилання, так само як і примітки, з точки зору граматики є пропозиціями, вони пишуться з великої літери навіть якщо починаються з скорочень «Див .:», «Пор .:" і ін. І завершуються крапкою ( або іншим знаком).

Виноски та примітки можуть бути внутрітекстовими, затекстовой або підрядковими. Внутрішньотекстові виноски та примітки поміщають в самому тексті в тому місці, до якого вони належать, де в квадратних дужках вказується номер джерела в списку літератури вашої роботи і номер сторінки через кому. Наприклад, [22, 141].

Кінцеві зноски і примітки містяться після всього тексту. У такій виносці вказується джерело даних, книга або стаття, т. Е. Вказують її автора, назву, місце, видавництво, рік видання і сторінку, звідки запозичена цитата.

Підрядкові виноски та примітки розташовуються під рядками основного тексту і відокремлюються від нього невеликий горизонтальною лінією. Кінцеві та підрядкові примітки зв'язуються з відповідним місцем основного тексту арабськими цифрами, набраними дрібним шрифтом і розташованими на верхній лінії шрифту основного тексту. Нумерація затекстовой приміток є наскрізною, а підрядкових - посторінковою.Структура тексту і мова викладу. | Оформлення табличного та ілюстративного матеріалу

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | ВИБІР ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ЗАТВЕРДЖЕННЯ | Структура випускної кваліфікаційної роботи | Загальні вимоги до оформлення випускної кваліфікаційної роботи. | Складання та оформлення списку літератури. | НАУКОВИЙ КЕРІВНИК І ЙОГО ОБОВ'ЯЗКИ | Рецензування ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ | Захист випускної кваліфікаційної роботи | Зразок відкликання наукового керівника | Посилання на статті з журналів і газет, в тому числі електронних |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати