На головну

Загальні вимоги до оформлення випускної кваліфікаційної роботи.

  1. Common Facilities - спільні кошти
  2. I розділ. Загальні характеристики організації
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Загальні положення
  5. I. Загальні положення
  6. I. Загальні положення
  7. I. Загальні положення

Випускна кваліфікаційна робота виконується в комп'ютерному наборі, в двох примірниках (можливо в одному): один передається рецензента, інший здається на кафедру.

Робота виконується на білому папері формату А4 (210х297 мм) на одному боці аркуша; зворотний бік залишається чистою. Текст друкується через 1,5 інтервалу (1,5 Word) з полями зліва не менше 30 мм, праворуч - не менше 10 мм, зверху - не менше 25 мм і знизу - не менше 20 мм. У рядку - 60 знаків, на аркуші 29-30 рядків. Текст дипломної роботи друкується шрифтом «Times New Roman Cyr», розмір - 14 Ср.

Обсяг ВКР повинен складати 60-80 сторінок без урахування додатків. Великі таблиці, ілюстрації і роздруківки допускається виконувати у вигляді додатків на аркушах креслярського паперу формату A3 (297х420). Обсяг додатків не обмежується.

Робота повинна бути зброшуровані в обкладинку: папку зі швидкозшивачем або спеціальну папку, щоб вона при читанні не розсипалася на окремі листи. Якщо перший лист обкладинки папки непрозорий, на нього необхідно наклеїти дублікат титульного аркуша. Всі сторінки дипломної роботи (ВКР) повинні мати наскрізну нумерацію. На титульному аркуші номер не ставиться, але в загальному обсязі нумерації враховується як перший лист. Порядковий номер ставиться в правому верхньому куті листа або по середині зверху, починаючи з Введення.

Завдання на виконання дипломної роботи брошюруется в папці текстових документів після титульного аркуша, не нумерується і не включається в кількість листів. Рецензія (Див. Додаток 5) і Відгук наукового керівника (Див. Додаток 6) розташовуються після завдання, не нумеруються, розташовуються в файлі після Завдання на дипломну роботу.Структура випускної кваліфікаційної роботи | Структура тексту і мова викладу.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | ВИБІР ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ЗАТВЕРДЖЕННЯ | Оформлення цитат і виносок. | Оформлення табличного та ілюстративного матеріалу | Складання та оформлення списку літератури. | НАУКОВИЙ КЕРІВНИК І ЙОГО ОБОВ'ЯЗКИ | Рецензування ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ | Захист випускної кваліфікаційної роботи | Зразок відкликання наукового керівника | Посилання на статті з журналів і газет, в тому числі електронних |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати