На головну

Мета та завдання ПРАКТИКИ

  1. GPSS-ПРОГРАМА завдання № 6
  2. I I етап практики проводиться в лабораторії банківської справи.
  3. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  4. I. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
  5. I. Організація практики та порядок її проходження.
  6. I. Робоча програма педагогічної практики
  7. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи

Виробнича практика є складовою частиною освітнього процесу за спеціальністю 100801 «Товарознавство та експертиза якості споживчих товарів» і має важливе значення при формуванні образу професійної діяльності проведення експертизи і оцінки якості товарів.

Цілі практики:

1. Отримання практичного досвіду:

- Ідентифікації товарів однорідних груп певного класу;

- Оцінки якості товарів;

- Діагностування дефектів;

- Участі в експертизі товарів.

2. Формування професійних компетенцій (ПК)

 Назва ПК  Результат, який Ви повинні отримати при проходженні практики  Результат має бути відображений
 ПК 2.1. Ідентифікувати товари по асортиментної приналежності.  Правильно ідентифікувати товари по асортиментної приналежності.  Щоденник, звіт по практиці, атестаційний лист
 ПК 2.2. Організовувати і проводити оцінку якості товарів.  Правильно визначати якість продовольчих і непродовольчих товарів відповідно до градаціями якості, застосовуючи нормативно-технічну документацію.  Щоденник, звіт по практиці, атестаційний лист
 ПК 2.3. Виконувати завдання експерта вищої кваліфікації при проведенні товароведной експертизи.  - Правильно знімати показання параметрів товарів.- Правильно знімати показання температурно-вологісних режимів зберігання і транспортування товарів.- Правильно ідентифікувати документи з підтвердження відповідності з товаром.- Перевіряти дотримання санітарно-епідеміологічних вимог до товарів і упаковке.- Правильно оцінювати якість процесів виробництва товарів в відповідно до встановлених вимог і виявляти дефекти продовольчих і непродовольчих товарів.  Щоденник, звіт по практиці, атестаційний лист

3. Формування загальних компетенцій (ОК)

 Назва ПК  Результат, який Ви повинні отримати при проходженні практики  Результат має бути відображений
 ОК 1. Розуміти сутність і соціальну значущість своєї майбутньої професії, виявляти до неї стійкий інтерес.  Демонстрація інтересу до майбутньої професії  атестаційний лист, характеристика
 ОК 2. Організовувати власну діяльність, вибирати типові методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх ефективність і якість.  Вибір і застосування методів і способів вирішення професійних завдань, пов'язаних з ідентифікацією товарів по асортиментної приналежності, оцінкою якості товарів, виконанням завдань експерта - коригування професійної поведінки на основі оцінки ефективності і якості виконання роботи.  атестаційний лист, характеристика
 ОК 3. Приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність.  Розуміння відповідальності за наслідки прийняття рішень в стандартних і нестандартних ситуаціях професійної діяльності по роботі з продовольчими та непродовольчими товарами.  атестаційний лист, характеристика
 ОК 4. Здійснювати пошук і використання інформації, необхідної для ефективного виконання професійних завдань, професійного та особистісного розвитку.  Ефективний пошук необхідної інформації для вирішення професійних завдань; Використання різних джерел, включаючи електронні та Інтернет - ресурси.  атестаційний лист, характеристика
 ОК 5. Володіти інформаційної культурою, аналізувати і оцінювати інформацію з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.  Демонстрація вміння аналізувати і оцінювати інформацію з використанням інформаційно-комунікаційних технологій при виконанні професійних завдань  атестаційний лист, характеристика
 ОК 6. Працювати в колективі і команді, ефективно спілкуватися з колегами, керівництвом, споживачами.  Ефективна взаємодія з учнями, викладачами та майстрами в ході навчання.  атестаційний лист, характеристика
 ОК 7. Брати на себе відповідальність за роботу членів команди (підлеглих), результат виконання завдань.  Самоаналіз і корекція результатів власної роботи; Своєчасне надання допомоги членам команди при виконанні професійних завдань  атестаційний лист, характеристика
 ОК 8. Самостійно визначати завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати підвищення кваліфікації.  Організація самостійних занять при вивченні професійного модуля.  атестаційний лист, характеристика
 ОК 9. Орієнтуватися в умовах частої зміни технологій у професійній діяльності.  Постійний інтерес до інновацій в області технологічних процесів виробництва товарів  атестаційний лист, характеристика
 ОК 10. Виконувати військовий обов'язок, в тому числі із застосуванням отриманих професійних знань (для юнаків).  Прояв інтересу до професійної діяльності в армійських умовах.

 

Практика може бути організована в підприємствах оптової і роздрібної торгівлі м Єкатеринбурга і Свердловської області з універсальним асортиментом продовольчих та непродовольчих товарів.

ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Зміст завдань практики дозволить Вам сформувати професійні компетенції по виду професійної діяльності проведення експертизи і оцінки якості товарів і сприяти формуванню загальних компетенцій (ОК) і професійних компетенцій (ПК).

зразок №1

Міністерство загальної та професійної освіти Свердловської області

ГБОУ СПО СО «Єкатеринбурзький торгово-економічний технікум»

оцінка ________

ЗВІТ

З навчальної /виробничої практиці

ПМ.02 «Організація і проведення експертизи і оцінки якості товарів »

             
 Група _________      
 Навчається _______________________________________ / ____________ / Ф. І. О. ПодпісьСпеціальность: 100801 «Товарознавство та експертиза якості споживчих товарів»      
 

Керівники практики:

від технікуму _____________ _____________________ / ____________ /

П. І. Б. Підпис

________________________________ / ____________ /

П. І. Б. Підпис

Єкатеринбург

20___


ЗВІТ: придбання в ході освоєння професійного модуля практичних умінь (виробнича практика), освоєння професійних компетенцій по ПМ.02

 № заняття  Профе-ссіональная компетенція  Види завдань, зміст робіт на виробничій практиці  Обсяг годин,  Відмітка про виконання
 1.  ПК.2.1ПК.2.2.ПК.2.3.  1. Вступний інструктаж по ТБ, протипожежної безпеки та інструктаж на робочому месте.1. Вивчити асортимент з борошна товарів в магазині за класифікаційними ознаками і розшифровувати маркування; 2. вибирати номенклатуру показників, необхідних для оцінки якості з борошна товарів; 3. визначати дійсні значення з борошна товаріві відповідність їх встановленим вимогам; 4. відбирати проби і вибірки з товарних партій з борошна товарів;    
 2.  ПК.2.1ПК.2.2.ПК.2.3.  5. проводити оцінку якості з борошна товаровразлічнимі методами (органолептичними та інструментальним); 6. визначати градації якості з борошна товарів, діагностувати вади і причини їх виникнення; 7. оцінювати якість тари і упаковки з борошна товарів; 8. брати участь у проведенні експертизи основоположних характеристик з борошна товарів    
 ПК.2.1ПК.2.2.ПК.2.3.  1. Вивчити асортимент плодоовочевих товарів в магазині за класифікаційними ознаками і розшифровувати маркування; 2. вибирати номенклатуру показників, необхідних для оцінки якості плодоовочевих товарів; 3. визначати дійсні значення плодоовочевих товаріві відповідність їх встановленим вимогам; 4. відбирати проби і вибірки з товарних партій плодоовочевих товарів; 5. проводити оцінку якості плодоовочевих товаровразлічнимі методами (органолептичними та інструментальним); 6. визначати градації якості плодоовочевих товарів, діагностувати вади і причини їх виникнення; 7. оцінювати якість тари і упаковки плодоовочевих товарів; 8. брати участь у проведенні експертизи основоположних характеристик плодоовочевих товарів    
 ПК.2.1ПК.2.2.ПК.2.3.  1. Вивчити асортимент смакових товарів в магазині за класифікаційними ознаками і розшифровувати маркування; 2. вибирати номенклатуру показників, необхідних для оцінки якості смакових товарів; 3. визначати дійсні значення смакових товаріві відповідність їх встановленим вимогам; 4. відбирати проби і вибірки з товарних партій смакових товарів; 5. проводити оцінку якості смакових товаровразлічнимі методами (органолептичними та інструментальним); 6. визначати градації якості смакових товарів, діагностувати вади і причини їх виникнення; 7. оцінювати якість тари і упаковки смакових товарів; 8. брати участь у проведенні експертизи основоположних характеристик смакових товарів    
 5.  ПК.2.1ПК.2.2.ПК.2.3.  1. Вивчити асортимент кондитерських товарів в магазині за класифікаційними ознаками і розшифровувати маркування; 2. вибирати номенклатуру показників, необхідних для оцінки якості кондитерських товарів; 3. визначати дійсні значення кондитерських товаріві відповідність їх встановленим вимогам; 4. відбирати проби і вибірки з товарних партій кондитерських товарів; 5. проводити оцінку якості кондитерських товаровразлічнимі методами (органолептичними та інструментальним); 6. визначати градації якості кондитерських товарів, діагностувати вади і причини їх виникнення; 7. оцінювати якість тари і упаковки кондитерських товарів; 8. брати участь у проведенні експертизи основоположних характеристик кондитерських товарів    
 ПК.2.1ПК.2.2.ПК.2.3.  1. Вивчити асортимент харчових жирів в магазині за класифікаційними ознаками і розшифровувати маркування; 2. вибирати номенклатуру показників, необхідних для оцінки якості харчових жирів; 3. визначати дійсні значення харчових жирів відповідність їх встановленим вимогам; 4. відбирати проби і вибірки з товарних партій харчових жирів; 5. проводити оцінку якості харчових жіровразлічнимі методами (органолептичними та інструментальним); 6. визначати градації якості харчових жирів, діагностувати вади і причини їх виникнення; 7. оцінювати якість тари і упаковки харчових жирів; 8. брати участь у проведенні експертизи основоположних характеристик харчових жирів    
 ПК.2.1ПК.2.2.ПК.2.3.  1. Вивчити асортимент молочних товарів в магазині за класифікаційними ознаками і розшифровувати маркування; 2. вибирати номенклатуру показників, необхідних для оцінки якості молочних товарів; 3. визначати дійсні значення молочних товаріві відповідність їх встановленим вимогам; 4. відбирати проби і вибірки з товарних партій молочних товарів; 5. проводити оцінку якості молочних товаровразлічнимі методами (органолептичними та інструментальним); 6. визначати градації якості молочних товарів, діагностувати вади і причини їх виникнення; 7. оцінювати якість тари і упаковки молочних товарів; 8. брати участь у проведенні експертизи основоположних характеристик молочних товарів    
 ПК.2.1ПК.2.2.ПК.2.3.  1. Вивчити асортимент яйця і продуктів його переробки в магазині за класифікаційними ознаками і розшифровувати маркування; 2. вибирати номенклатуру показників, необхідних для оцінки якості яєчних товарів; 3. визначати дійсні значення яйця і продуктів його переробки і відповідність їх встановленим вимогам; 4. відбирати проби і вибірки з товарних партій яєчних товарів; 5. проводити оцінку якості яєчних товаровразлічнимі методами (органолептичними та інструментальним); 6. визначати градації якості яєчних товарів, діагностувати вади і причини їх виникнення; 7. оцінювати якість тари і упаковки яєчних товарів; 8. брати участь у проведенні експертизи основоположних характеристик яєчних товарів. 1. Вивчити асортимент харчових концентратів, продуктів дитячого та дієтичного харчування в магазині за класифікаційними ознаками і розшифровувати маркування; 2. вибирати номенклатуру показників, необхідних для оцінки якості харчових концентратів, продуктів дитячого та дієтичного харчування; 3. визначати дійсні значення харчових концентратів, продуктів дитячого та дієтичного харчування та відповідність їх встановленим вимогам; 4. відбирати проби і вибірки з товарних партій харчових концентратів, продуктів дитячого та дієтичного харчування; 5. проводити оцінку якості харчових концентратів, продуктів дитячого та дієтичного харчування різними методами (органолептичними та інструментальним); 6. визначати градації якості харчових концентратів, продуктів дитячого та дієтичного харчування, діагностувати вади і причини їх виникнення; 7. оцінювати якість тари і упаковки харчових концентратів, продуктів дитячого та дієтичного харчування; 8. брати участь у проведенні експертизи основоположних характеристик харчових концентратів, продуктів дитячого та дієтичного харчування.    
 ПК.2.1ПК.2.2.ПК.2.3.  1. Вивчити асортимент рибних товарів в магазині за класифікаційними ознаками і розшифровувати маркування; 2. вибирати номенклатуру показників, необхідних для оцінки якості рибних товарів; 3. визначати дійсні значення рибних товарів і відповідність їх встановленим вимогам; 4. відбирати проби і вибірки з товарних партій рибних товарів;  
 ПК.2.1ПК.2.2.ПК.2.3.  5. проводити оцінку якості рибних товаровразлічнимі методами (органолептичними та інструментальним); 6. визначати градації якості рибних товарів, діагностувати вади і причини їх виникнення; 7. оцінювати якість тари і упаковки рибних товарів; 8. брати участь у проведенні експертизи основоположних характеристик рибних товарів.  
 ПК.2.1ПК.2.2.ПК.2.3.  1. Вивчити асортимент м'ясних товарів в магазині за класифікаційними ознаками і розшифровувати маркування; 2. вибирати номенклатуру показників, необхідних для оцінки якості м'ясних товарів; 3. визначати дійсні значення м'ясних товаріві відповідність їх встановленим вимогам; 4. відбирати проби і вибірки з товарних партій м'ясних товарів;    
 ПК.2.1ПК.2.2.ПК.2.3.  5. проводити оцінку якості м'ясних товаровразлічнимі методами (органолептичними та інструментальним); 6. визначати градації якості м'ясних товарів, діагностувати вади і причини їх виникнення; 7. оцінювати якість тари і упаковки м'ясних товарів; 8. брати участь у проведенні експертизи основоположних характеристик м'ясних товарів  
 ПК.2.1ПК.2.2.ПК.2.3.  1. Вивчити асортимент галантерейних та культурно-побутових виробів з пластмаси в магазині за класифікаційними ознаками і розшифровувати маркування; 2. вибирати номенклатуру показників, необхідних для оцінки якості галантерейних та культурно-побутових виробів з пластмаси; 3. визначати дійсні значення галантерейних та культурно-побутових виробів з пластмаси і відповідність їх встановленим вимогам; 4. відбирати проби і вибірки з товарних партій галантерейних та культурно-побутових виробів з пластмаси;  
 ПК.2.1ПК.2.2.ПК.2.3.  5. проводити оцінку якості галантерейних та культурно-побутових виробів з пластмаси різними методами (органолептичними та інструментальним); 6. визначати градації якості галантерейних та культурно-побутових виробів з пластмаси, діагностувати вади і причини їх виникнення; 7. оцінювати якість тари і упаковки галантерейних та культурно-побутових виробів з пластмаси; 8. брати участь у проведенні експертизи основоположних характеристик галантерейних та культурно-побутових виробів з пластмаси.    
 ПК.2.1ПК.2.2.ПК.2.3.  1. Вивчити асортимент товарів побутової хімії в магазині за класифікаційними ознаками і розшифровувати маркування; 2. вибирати номенклатуру показників, необхідних для оцінки якості товарів побутової хімії; 3. визначати дійсні значення товарів побутової хімії та відповідність їх встановленим вимогам; 4. відбирати проби і вибірки з товарних партій товарів побутової хімії; 5. проводити оцінку якості товарів побутової хімііразлічнимі методами (органолептичними та інструментальним); 6. визначати градації якості товарів побутової хімії, діагностувати вади і причини їх виникнення; 7. оцінювати якість тари і упаковки товарів побутової хімії; 8. брати участь у проведенні експертизи основоположних характеристик товарів побутової хімії.  
 ПК.2.1ПК.2.2.ПК.2.3.  1. Вивчити асортимент силікатних товарів в магазині за класифікаційними ознаками і розшифровувати маркування; 2. вибирати номенклатуру показників, необхідних для оцінки якості силікатних товарів; 3. визначати дійсні значення силікатних товарів і відповідність їх встановленим вимогам; 4. відбирати проби і вибірки з товарних партій силікатних товарів; 5. проводити оцінку якості силікатних товаровразлічнимі методами (органолептичними та інструментальним); 6. визначати градації якості силікатних товарів, діагностувати вади і причини їх виникнення; 7. оцінювати якість тари і упаковки силікатних товарів; 8. брати участь у проведенні експертизи основоположних характеристик силікатних товарів.  
 ПК.2.1ПК.2.2.ПК.2.3.  1. Вивчити асортимент керамічних товаровв магазині за класифікаційними ознаками і розшифровувати маркування; 2. вибирати номенклатуру показників, необхідних для оцінки якості керамічних товарів; 3. визначати дійсні значення керамічних товарів і відповідність їх встановленим вимогам; 4. відбирати проби і вибірки з товарних партій керамічних товарів; 5. проводити оцінку якості керамічних товаровразлічнимі методами (органолептичними та інструментальним); 6. визначати градації якості керамічних товарів, діагностувати вади і причини їх виникнення; 7. оцінювати якість тари і упаковки керамічних товарів; 8. брати участь у проведенні експертизи основоположних характеристик керамічних товарів.  
 ПК.2.1ПК.2.2.ПК.2.3.  1. Вивчити асортимент металлохозяйственних товарів в магазині за класифікаційними ознаками і розшифровувати маркування; 2. вибирати номенклатуру показників, необхідних для оцінки якості металлохозяйственних товарів; 3. визначати дійсні значення металлохозяйственних товарів і відповідність їх встановленим вимогам; 4. відбирати проби і вибірки з товарних партій металлохозяйственних товарів; 5. проводити оцінку якості металлохозяйственних товаровразлічнимі методами (органолептичними та інструментальним); 6. визначати градації якості металлохозяйственних товарів, діагностувати вади і причини їх виникнення; 7. оцінювати якість тари і упаковки металлохозяйственних товарів; 8. брати участь у проведенні експертизи основоположних характеристик металлохозяйственних товарів.  
 ПК.2.1ПК.2.2.ПК.2.3.  1. Вивчити асортимент трикотажних товарів в магазині за класифікаційними ознаками і розшифровувати маркування; 2. вибирати номенклатуру показників, необхідних для оцінки якості трикотажних товарів; 3. визначати дійсні значення трикотажних товарів та відповідність їх встановленим вимогам; 4. відбирати проби і вибірки з товарних партій трикотажних товарів; 5. проводити оцінку якості трикотажних товаровразлічнимі методами (органолептичними та інструментальним); 6. визначати градації якості трикотажних товарів, діагностувати вади і причини їх виникнення; 7. оцінювати якість тари і упаковки трикотажних товарів; 8. брати участь у проведенні експертизи основоположних характеристик трикотажних товарів.  
 ПК.2.1ПК.2.2.ПК.2.3.  1. Вивчити асортимент іграшок в магазині за класифікаційними ознаками і розшифровувати маркування; 2. вибирати номенклатуру показників, необхідних для оцінки якості іграшок; 3. визначати дійсні значення іграшок і відповідність їх встановленим вимогам; 4. відбирати проби і вибірки з товарних партій іграшок; 5. проводити оцінку якості ігрушекразлічнимі методами (органолептичними та інструментальним); 6. визначати градації якості іграшок, діагностувати вади і причини їх виникнення; 7. оцінювати якість тари і упаковки іграшок; 8. брати участь у проведенні експертизи основоположних характеристик іграшок.  
 ПК.2.1ПК.2.2.ПК.2.3.  1. Вивчити асортимент годин в магазині за класифікаційними ознаками і розшифровувати маркування; 2. вибирати номенклатуру показників, необхідних для оцінки якості годин; 3. визначати дійсні значення годин і відповідність їх встановленим вимогам; 4. відбирати проби і вибірки з товарних партій годин; 5. проводити оцінку якості часовразлічнимі методами (органолептичними та інструментальним); 6. визначати градації якості годин, діагностувати вади і причини їх виникнення; 7. оцінювати якість тари і упаковки годин; 8. брати участь у проведенні експертизи основоположних характеристик годин.  
 ПК.2.1ПК.2.2.ПК.2.3.  1. Вивчити асортимент парфумерно-косметичних товарів в магазині за класифікаційними ознаками і розшифровувати маркування; 2. вибирати номенклатуру показників, необхідних для оцінки якості парфюмерно-косметичних товарів; 3. визначати дійсні значення парфюмерно-косметичних товарів і відповідність їх встановленим вимогам; 4. відбирати проби і вибірки з товарних партій парфюмерно-косметичних товарів;  
 ПК.2.1ПК.2.2.ПК.2.3.  5. проводити оцінку якості парфюмерно-косметичних товаровразлічнимі методами (органолептичними та інструментальним); 6. визначати градації якості парфюмерно-косметичних товарів, діагностувати вади і причини їх виникнення; 7. оцінювати якість тари і упаковки парфюмерно-косметичних товарів; 8. брати участь у проведенні експертизи основоположних характеристик парфюмерно-косметичних товарів.  
 ПК.2.1ПК.2.2.ПК.2.3.  1. Вивчити асортимент виробів народних промислів і сувенірів в магазині за класифікаційними ознаками і розшифровувати маркування; 2. вибирати номенклатуру показників, необхідних для оцінки якості виробів народних промислів і сувенірів; 3. визначати дійсні значення виробів народних промислів і сувенірів і відповідність їх встановленим вимогам; 4. відбирати проби і вибірки з товарних партій виробів народних промислів і сувенірів; 5. проводити оцінку якості виробів народних промислів і сувенірів різними методами (органолептичними та інструментальним); 6. визначати градації якості виробів народних промислів і сувенірів, діагностувати вади і причини їх виникнення; 7. оцінювати якість тари і упаковки виробів народних промислів і сувенірів; 8. брати участь у проведенні експертизи основоположних характеристик виробів народних промислів і сувенірів.  
 Разом  
 № заняття  Зміст виконуваного завдання
 1.  Навчається коротко описує виконання завдання! Наприклад, асортимент зерномучних товарів в супермаркеті «Кіровський» за адресою Луначарського 210а включає: ...........
 2.  
 3.  

зразок №2

Міністерство загальної та професійної освіти Свердловської області

ГБОУ СПО СО «Єкатеринбурзький торгово-економічний технікум»

 ДЛЯ НАВЧАЮТЬСЯ ОЧНОЇ І ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ | ЩОДЕННИК

атестаційний лист | ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ | Основні обов'язки учня в період проходження практики | КРІТРІІ ОЦІНКИ ЗВІТУ | Перелік рекомендованих навчальних видань, Інтернет-ресурсів, додаткової літератури |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати