На головну

Мінськ 2012

  1. IV. В якому році в Мінську було відкрито медичний факультет Білоруського державного університету?
  2. quot; Стилістика і форма телевізійної передачі "- А. Камінський
  3. Брестська фортеця, Мінськ, Смоленськ
  4. Дитячий санаторій (Мінська область)
  5. Дитячий санаторій (Мінська область)
  6. Е. А. Камінська
  7. Мінськ 2000

Приватне установи освіти

«Інститут підприємницької діяльності»

Кафедра економіки і туризму

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ

КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «МАКРОЕКОНОМІКА»

Для студентів денної та заочної форм навчання

Мінськ 2012


 зміст  
 1. Загальні положення
 2. Вибір теми курсової роботи
 3. Підготовка матеріалу курсової роботи
 4. Зміст і структура роботи
 5. Оформлення роботи
 6. Підготовка до захисту курсової роботи
 7. Тематика курсових робіт з дисципліни «Макроекономіка»
 8. Додатки

Електронний варіант методичних рекомендацій розміщений в електронній бібліотеці інституту (www.uoipd.org)


1. Загальні положення

Курсова робота по «Макроекономіки» - одна з важливих форм економічної підготовки фахівців з вищою освітою. Вона покликана систематизувати економічні знання студентів і краще підготуватися до іспиту з цієї дисципліни.

Курсове проектування - самостійна робота студентів. Вона носить навчально-аналітичний характер і має використовувати останні досягнення економічної науки і практики як в Республіці Білорусь, так і в зарубіжжі.

Навчальними цілями курсового проектування є:

- Закріплення і подальше вдосконалення студентами теоретичних знань та практичних навичок при вивченні взаємодоповнюючих дисциплін: «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка»;

- Оволодіння навичками самостійного вивчення навчальної, методичної та спеціальної літератури, періодичних видань;

- Набуття вмінь формулювати постановки економічних цілей і завдань і аргументовано їх вирішувати;

- Освоєння досвіду публічного захисту власних курсових робіт;

- Підготовка до виконання дипломних робіт.

Мета методичних вказівок, виконання яких є обов'язковим, допомогти студенту в логічною організації курсового проектування та якісному його виконанні. Методичні вказівки встановлюють загальні вимоги, порядок виконання та правила оформлення курсових робіт на кафедрі «Економіки і фінансів».

Методичні вказівки є обов'язковими для дотримання студентами очної та заочної форм навчання, а також викладачами і співробітниками кафедри.

У методичних вказівках наведена велика тематика курсових робіт, порядок виконання, оформлення і захисту з дисципліни «Макроекономіка».КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ | Підготовка матеріалу курсової роботи.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати