На головну

Lt; шифр спеціальності>. <№ заліковки>. <№ за списком> .81-01

де 051 - код вузу;

<Шифр спеціальності> - визначено для кожної спеціалізації, наприклад для спеціальності «Технологія машинобудування» шифр має вигляд 1-36 01 01, «Зварювальне виробництво» - 1-36 01 06, «Технологія експлуатації автомобілів» - 1-37 01 06 і т .буд .;

<№ заліковки> - шість цифр номера залікової книжки;

<№ за списком> - номер студента по екзаменаційній відомості.


 Пояснювальна записка виконується на аркушах формату А4 з текстовим штампом (один великий текстовий штамп (рисунок 19) під зміст, інші - малі (рисунок 20)).

Малюнок 19 - Великий текстовий штамп


 Малюнок 20 - Малий текстовий штамп

Вся пояснювальна записка оформляється єдиним шрифтом (Times New Roman, 14, міжрядковий інтервал - полуторний, відступ -1,25 см).

Розділи і підрозділи ведуться з абзацу і відокремлюються вертикальними відступами (12 пт). Розділи і підрозділи нумеруються, але не нумеруються (і, як правило, центруються) зміст, вступ, висновок і список використаних джерел.

Нумерація сторінок ведеться в штампі. Титульний лист враховується як перший, але номер сторінки на ньому не проставляється. Завдання в нумерації сторінок не враховується.

Розділи пояснювальної запискиПроцедури і функції | Розрахунково-пояснювальна записка складається з наступних розділів.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати