Головна

Продовження додатка 9

  1. III. додатки
  2. X. ДОДАТКИ
  3. В продовження теми
  4. Питання 3. Продовження питання 3.
  5. Всі матеріали, які не є конче важливими для розуміння рішення наукової задачі, виносяться в додатки.
  6. Всі програми включають до загальної нумерації сторінок.
  7. Гіпотетична структура, продовження ...

У зв'язку з цим автор пропонує створити на підприємстві цільову групу з управління дебіторською заборгованістю, яка, використовуючи сучасні засоби автоматизації, буде здійснювати контроль за станом розрахунків, розробку кредитної і дисконтної політики, інкасаційні заходи щодо стягнення боргів, факторингові операції та інші.

Робота дозволила виявити основні напрямки по фінансово-економічної стабілізації ЗАТ «Гидрострой». Практичне застосування знайдуть спільні рекомендації щодо впорядкування договірної роботи, по чіткому розмежуванню функцій між службами.

При написанні дипломної роботи автор проявив глибокі знання з фінансів підприємств, аналізу господарської діяльності, бухгалтерського обліку, податків. У дипломній роботі використані пакети прикладних програм Microsoft Office, «1С: Бухгалтерія» 7.7. Знання автора, проявлені при написанні дипломної роботи, дозволяють зробити висновок про готовність для самостійної роботи за обраною спеціальністю.

Дипломна робота відповідає вимогам, що пред'являються і заслуговує оцінки «відмінно».

М. П.

рецензент

Заступник генерального директора

ЗАТ «Гидрострой» В. К. Петров

 РЕЦЕНЗІЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ | ВСТУП

Для студентів спеціальності 030501.65 Юриспруденція | Продовження додатка 1 | Продовження додатка 1 | Продовження додатка 1 | Продовження додатка 1 | Продовження додатка 1 | Закінчення додатку 1 | ВИЩОЇ ОСВІТИ | ЗАВДАННЯ | Судова і арбітражна практика |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати