На головну

МОДЕЛЮВАННЯ коефіцієнта залишкову водонасиченому методом центрифугування

  1. I. 9. Опишіть пристрій лабораторної установки по визначенню швидкості звуку методом резонансу.
  2. II. 17. Поясніть фізичну сутність визначення швидкості звуку методом резонансу.
  3. II. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
  4. III. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
  5. Автоматизоване проектування технологічних процесів методом адресації
  6. Автоматизоване проектування технологічних процесів методом синтезу
  7. Алгоритм розв'язання задачі методом найшвидшого спуску

(Визначення водоутримуючої здатності порід)

Мета: Вивчити поняття залишкової водонасиченому порового простору порід-колекторів, її зв'язок з нефтетегазонасищеніем. Скласти уявлення про способи визначення коефіцієнта залишкової водонасичення.

завдання:

1. Вивчити поняття залишкового водонасичення порового простору. З'ясувати фізичні причини явища залишкової водонасиченому.

2. Описати технологію роботи з керном в процесі визначення коефіцієнта залишкового нефтенасищенних прямих методів. (Дивитися Практикум по петрофізики під керівництвом В. Г Виноградова, А. В. Дахнова, С. Л. Пацевич стр.53-59, Керівництво стр.41-46, + СТП ТОВ ТЦ «Тюменьгеофізіка»)

3. Описати технологію роботи з керном в процесі визначення коефіцієнта залишкового нефтенасищенних непрямими методами (дивитися Практикум по петрофізики під керівництвом В. Г Виноградова, А. В. Дахнова, С. Л. Пацевич стр.50-53, Руководствопо лабораторних робіт під керівництвом А . В. Дахнова стр.38-41, + СТП ТОВ ТЦ «Тюменьгеофізіка»)

теорія

Залишкової водонасиченому називається величина, що характеризує ступінь заповнення порового простору породи водою, що залишилася в ній в повністю сформованої поклади вуглеводнів і не витягується з породи в процесі при експлуатації цієї поклади. Величина залишкової водонасиченому характеризується коефіцієнтом залишкового водонасиченому Доу.



Непрямі методи визначення коефіцієнта залишкового водонасичення. | Визначення залишкової водонасишенності керна методом центрифугування.

Порядок виконання роботи. | Лабораторна робота №3 | Теоретичні основи | Пористість. | Тема: Визначення відкритої пористості методом гідростатичного зважування (способом Преображенського). | Визначення коефіцієнта відкритої пористості ваговим способом. | Порядок проведення роботи. | Лабораторна робота №6 | товщина шару | ПРЯМІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ водонасиченими КОЛЕКТОРІВ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати