Головна

I.1 Мета і завдання дисципліни

  1. GPSS-ПРОГРАМА завдання № 6
  2. I загальноекономічні дисципліни
  3. I загальноекономічні дисципліни
  4. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  5. I. Загальнопрофесійні дисципліни
  6. I. Загальнопрофесійні дисципліни
  7. I. Загальні положення З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна «Логіка» відноситься до федеральним компонентом циклу гуманітарних, соціальних та економічних дисциплін. Логічні норми, правила, закони і вимоги є методологічними та методичними основами будь-якої теоретичної дисципліни, тому вивчення логіки зазвичай передує освоєнню інших наук. Даний курс формує у студента певний рівень філософських знань про природу мислення, пізнання. Передбачається також, що студент знайомий з математикою і засвоїв основи граматики: формальний лад мови - словотвір, морфологію, синтаксис. Тому освоєння дисципліни «Логіка» тісно пов'язано з вивченням дисциплін «Філософія», «Риторика», «Математика».

Метою дисципліни «Логіка »є формування і підвищення логічної культури мислення, що передбачає знання правил і законів логіки і вміння їх застосовувати в процесі мислення. Оволодіння практичними навичками правильного мислення вкрай важливо як для вивчення інших навчальних дисциплін, так і для майбутньої професійної діяльності студентів, впевненого участі в діловому спілкуванні, дискусіях, суперечках і оптимальної орієнтації в складній суспільно-політичній обстановці.

Завдання дисципліни:

- Вивчення теорії формально-логічного мислення;

- Розвиток вміння логічно формулювати, висловлювати й аргументовано відстоювати власне бачення розглянутих проблем;

- Оволодіння прийомами ведення дискусій, полеміки, діалогу;

- Оволодіння правилами і засобами сучасного мислення;

- Вироблення навичок практичного здійснення процедур формалізованого мислення: різних логічних операцій, і перш за все, умовиводи, обґрунтування, докази.

 I. ВСТУП | I.2 Компетенції

I.3. Методика викладання | Контроль за роботою студентів | | | | | | | | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати