Головна

УДК 611 (075.8) ББК 28.706

ISBM 5-94692-848-1

© Фонсова Н. А., Дубинін В. А., 2004 © Видавництво «ІСПИТ», 2004


Зміст

           
 
 
   
 
   


Введение... 5

перелік сокращений... 8

1. Будова организма... 9

1.1. Клетка... 9

1.1.1. Клітинні органели ... ... 12

1.1.2. Обмін речовин в клітині ... ... 15

1.2. Тканини тварин ... ... 17

1.3. Фізіологічні системи органів ... 19

1.3.1. Регуляція функцій організму ... 23

2. Нервова ткань... 30

2.1. Загальні положення... ... 30

2.2. Мікроскопічна будова нейрона ... 33

2.3. Відростки нейрона ... ... 38

2.4. Класифікація нейронів ... ... 42

2.5. Нейроглия... 45

3. Онтогенез нервової системи ... ... 51

4. Допоміжні апарати нервової системи ... 57

4.1. Оболонки ЦНС ... ... 57

4.2. Порожнини центральної нервової системи ... 58

4.3. Кровопостачання мозку ... ... 60

5. Загальні уявлення про будову

і роботі нервової системи ... ... 64

5.1. Частини нервової системи ... ... 64

5.2. Сіра і біла речовина нервової системи ... 66

5.3. Рефлекторний принцип роботи

нервової системи ... ... 68


6. Спинний мозок ... ... 73

6.1. Загальна будова спинного мозку ... 73

6.2. Рефлекторні дуги спинного мозку ... 77

6.3. Сіра речовина спинного мозку ... 81

6.4. Біліше речовина спинного мозку ... 83

7. Головний мозок ... ... 90

7.1. Загальний огляд головного мозку ... 90

7.2. Стовбур мозку ... ... 93

7.2.1. Черепні нерви і їх ядра ... 93

7.2.2. Продовгуватий мозок... ... 99

7.2.3. Варолиев міст ... ... 104

7.2.4. Четвертий мозкової шлуночок ... 106

7.2.5. Середній мозок ... ... 107

7.2.6. Ретикулярна формація ... 112

7.3. Мозочок ... ... 115

7.3.1. Загальна будова ... ... 115

7.3.2. Кора мозочка ... ... 120

7.3.3. Біла речовина мозочка ... 123

7.4. Передній мозок ... ... 124

7.4.1. Проміжний мозок ... 124

7.4.2. Кінцевий мозок ... ... 136

8. Вегетативна (автономна) нервова система ... 155

9. Лимбическая система ... ... 163

Приложение... 165

Тесты... 165

Відповіді на тести ... ... 174

Глоссарий... 175

Список основних термінів, які стосуються анатомії

нервової системи (з латинським перекладом) ... 176

Короткий список латинських термінів, які використовувалися

до анатомії нервової системи ... ... 184

Рекомендована література... ... 189

Основная... 189

Дополнительная... 189


ВСТУП

 Вивченням людини у всьому його різноманітті займаються як гуманітарні, так і природні (в першу чергу, біологічні) науки. Відповідно, в разі цілого ряду спеціальностей повноцінну освіту студентів-гуманітаріїв вимагає серйозного знайомства з такими розділами біології, як анатомія, фізіологія, генетика. Ця книга - перша в серії навчальних посібників з біологічних дисциплін для небиологических факультетів. Такі дисципліни викладаються, як правило, на 1 - 2 курсах і формують природничо базу, на яку в подальшому спирається освіту майбутнього психолога, педагога і т.п.

Те, як влаштований наш організм, еволюційно визначено виконуваними їм функціями. У зв'язку з цим анатомія - Наука, яка вивчає будову тканин, органів, систем органів, тісно взаємодіє з фізіологією - Наукою про життєдіяльність цілісного організму і окремих його складових (клітин, органів, функціональних систем). Знання функцій тих чи інших структурних утворень дозволяє зробити вивчення анатомії (в тому числі - анатомії нервової системи) більш ефективним, використовувати отримані знання на практиці. Тому в представлене посібник включені не тільки анатомічні, а й фізіологічні відомості, що відображено в назві книги.

Анатомія і фізіологія нервової системи є основними предметами перш за все для майбутніх фахівців-психологів. Дійсно, з функціонуванням нервової системи пов'язано більшість психічних процесів, і мозок є їх матеріальним субстратом. З іншого боку, різноманітні порушення психіки зазвичай обумовлені патологією саме нервової системи.

Існуючі в даний час підручники з анатомії нервової системи розраховані головним чином на тих, хто має глибокі базові знання з біології. Однак останнім часом нам доводиться мати справу з великою кількістю студентів-гуманітаріїв (особливо в разі вечірньої та заочної форм навчання), які відносно давно закінчили середню школу і втратили далі ті біологічні знання, які були в ній отримані. У зв'язку з цим сприйняття інформації, викладеної в класичних підручниках з анатомії людини, виявляється утруднено. Наш навчальний посібник враховує проблеми таких студентів. Так, для полегшення розуміння представленого матеріалу в першому розділі наведено базові знання про будову організму людини. Складова зміст цієї глави зведення даних про будову клітин, тканин, систем органів не може бути предметом окремого глибокого вивчення; вона представлена ??лише в там обсязі, який необхідний для розуміння основного матеріалу навчального посібника. Крім того, першим розділом не забезпечена всіма необхідними малюнками, і студентам пропонується звертатися до ілюстрацій в стандартних шкільних підручниках і довідниках з біології для вступників до вузів.

Міжнародна мова анатомії - латинський. Кожен анатомічний об'єкт має латинське найменування, яке наводиться в більшості відповідних підручників. Проте ми не вважаємо за доцільне перевантажувати посібник латиною і в основному тексті наводимо лише найбільш уживані латинські поняття, широко використовувані навіть в російській транскрипції. Латинські еквіваленти використовуваних термінів дано в Додатку. Там же можна знайти короткий латинсько-російський словник основних понять, що мають відношення до нервової системи. В Додаток входить, крім того, глосарій з основними біологічними термінами, що вживаються в посібнику. Для перевірки отриманих знань рекомендується «вирішити» представлені в Додатку тести.

На жаль, формат навчального посібника не дозволяє нам привести ілюстративний матеріал в вичерпно повному вигляді. Тому рекомендуємо паралельно з «зануренням» у представлений текст посібника користуватися одним з численних атласів нервової системи або його Internet-еквівалентом.

Засвоєння матеріалу посібника дозволить вам успішно скласти іспит з анатомії нервової системи та закладе серйозну основу для вивчення таких дисциплін, як «Фізіологія нервової системи», «Фізіологія сенсорних систем», «Нейропсихологія», «Психофізіологія» і ін.


 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

клітинні органели | Обмін речовин в клітині | тканини тварин | Фізіологічні системи органів | Регуляція функцій організму | нервова тканина | відростки нейрона | Онтогенез нервової системи | Допоміжні апарати нервової системи | висхідні шляху |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати