На головну

Список основних термінів, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття.

  1. I. Прочитайте текст. Складіть словник невідомих вам термінів,
  2. II. Методичні вказівки для студентів
  3. II. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
  4. II. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
  5. II. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
  6. III. 10.1. Поняття про сприйняття і характеристика основних його особливостей
  7. III. 13.1. Поняття про уяву, його основних видах і процесах
 термін  визначення
 зоб  Стійке збільшення розмірів щитовидної залози, не пов'язане зі злоякісним ростом
 зоб Ріделя  Хронічний фіброзний тиреоїдит
 зоб Хашимото  Хронічний аутоімунний лімфоматозний тиреоїдит
 Дифузний токсичний зоб  Аутоімунне захворювання, обумовлене стійким збільшенням продукції тиреоїдних гормонів дифузно збільшеною щитовидною залозою під впливом специфічних тиреоидстимулирующих аутоантитіл
 аберантних зоб  Збільшена додаткова щитовидна залоза (загрудинний, внутригрудной, кореня язика, підязиковий, позадіпіщеводний і ін.)
 гіпотиреоз  Синдром, обумовлений тривалою стійкою гіпопродукціей гормонів щитовидної залози або зниженням їх біологічного ефекту на тканинному рівні.
 гиперпаратиреоз  Захворювання, обумовлене надлишковою секрецією Параті-гормону і характеризується вираженим порушенням обміну кальцію і фосфору.
 гіпопаратиреоз  Захворювання, обумовлене недостатністю секреції Параті-гормону паращитовидних залозами, зниженням реабсорбції кальцію в канальцях нирок, зменшенням абсорбції кальцію в кишечнику, в результаті чого розвивається гіпокальціємія

4.2. Теоретичні питання до заняття:

1. Етіологія, патогенез зоба.

2. Класифікація зоба і гіпертиреозу.

3. Клінічна симптоматика різних форм зоба.

4. Ускладнення зоба і їх клінічні прояви.

5. Методи діагностики (лабораторної та інструментальної) різних форм зоба.

6. Захворювання, з якими слід проводити диференційну діагностику різних форм зоба.

7. Методи лікування різних форм зоба. Вибір лікувальної тактики.

8. Види операцій і показання до них при різних формах зоба.

9. Особливості ведення післяопераційного періоду, можливі післяопераційні ускладнення, їх профілактика, діагностика, лікування.

5. План проведення заняття (технологічна карта).

 Етапи роботи  Час (хв.)  навчальні елементи  Місце проведення  Примітка
1. Перевірка початкового рівня готовності 20  тести  Комп'ютерний клас  
2. Самостійна робота 170  Хворі, історії хвороби, граф логічної структури, УЗ грами, радіоізотопні скани, навчальні відеоматеріали  палата  
 2 а)  вивчення анамнезу  палата  
 2 б)  Об'єктивне обстеження хворого  палата  
 2 в)  Аналіз отриманих результатів, формулювання попереднього діагнозу і діагностичної програми, оформлений-ня медичної документації  Навчальна кімната  
 2 г)  Участь в радіологічному обстеженні  Меди-кое відділення  
 2 д)  Участь в ультразвуковому обстеженні  Кабінет УЗ-діагностики  
 2 е)  Участь в операції  Операційна, відеоаудіторія  
3. Аналіз курирував хворих (діфферен-соціальна діагности-ка, формулювання розгорнутого клини-чеського діагнозу, лікувальної програми). Розбір складних питань діагнос-тики і лікування, ситуаційних завдань 40  Набори сі-туаціонних завдань  Навчальна кімната  
4. Аналіз і корекція навичок і умінь 30    Кабінет практи-чних навичок  
5. Підведення підсумків заняття, аналіз самостійної позааудиторної рабо-ти, завдання додому 20    Навчальна кімната  


Попередня   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   Наступна

Кінцевий рівень підготовки. | Завдання №1. | Приклади тестових завдань | Список основних термінів, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття. | Кінцевий рівень підготовки. | Ахалазії кардії (кардіоспазм) | Недостатність кардії (халазія). | Приклади тестових завдань | VI. злоякісні пухлини | Хірургічне лікування хвороб щитовидної залози |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати