На головну

Список основних термінів, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття.

  1. I. Прочитайте текст. Складіть словник невідомих вам термінів,
  2. II. Методичні вказівки для студентів
  3. II. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
  4. II. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
  5. II. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
  6. III. 10.1. Поняття про сприйняття і характеристика основних його особливостей
  7. III. 13.1. Поняття про уяву, його основних видах і процесах
 термін  визначення
 дисфагія  порушення акту ковтання, викликаний органіческойілі функціональної перепоною на шляху продвіженіяпіщі по стравоходу
 халазія  Зниження тонусу (розслаблення) піщеводногосфінкатера
 ахалазії кардії  Нервово-м'язове захворювання гладких м'язів ніжнегопіщеводного сфінктера, що характеризується їх дискоординированной перистальтику зі спазмом циркулярного м'язового шару і порушенням пассажапіщевих мас із стравоходу в шлунок
 Фарінгоезофагеального (ценкеровський) дивертикул  Дивертикул, гирло якого розташоване на заднейстенке глотки в області трикутника Лаймера - Геккермана на рівні перстневидного хряща (вишеверхнего стравохідногосфінктера), де ділянку стенкіне містить м'язового шару
 Діффузнийезофагоспазм  Захворювання стравоходу, обумовлене спастіческімісокращеніямі його стінки при нормальній функцііпіщеводних сфінктерів
 бужування  Метод лікування звужень стравоходу, що полягає в примусовому їх розширенні щільно-еластичними інструментами конусоподібної форми з поступово зростаючим по довжині діаметром

4.2. Теоретичні питання до заняття:

1. Класифікація дисфагии.

2. Клінічна симптоматика патології стравоходу.

3. Можливі ускладнення захворювань стравоходу і їх клінічні прояви.

4. Сучасні принципи інструментальної діагностики захворювань стравоходу.

5. Диференціальна діагностика захворювань стравоходу.

6. Методи лікування захворювань стравоходу (консервативні, оперативні). Вибір лікувальної тактики.

7. Види хірургічних втручань при синдромі дисфагии.

8. Особливості ведення післяопераційного періоду.

9. Післяопераційні ускладнення при операціях на стравоході, їх діагностика,

лікування і профілактика.

План проведення заняття (технологічна карта).

 Етапи роботи  Час (хв.)  навчальні елементи  Місце проведення  Примітка
1. Перевірка початкового рівня готовності 20  тести  Комп'ютерний клас  
2. Самостійна робота 170  Хворі, історії хвороби, граф логічної структури, Rо-грами, КТ скани, навчальні відеомате-ріал  палата  
 2 а)  вивчення анамнезу  палата  
 2 б)  Об'єктивне обстеження хворого  палата  
 2 в)  Аналіз отриманих результатів, формулювання попереднього діагнозу і діагностичної програми, оформлений-ня медичної документації  Навчальна кімната  
 2 г)  Участь в рентгенологічному обстеженні  Rо-кабінет  
 2 д)  Участь в ендоскопічному обстеженні  Ендоскопічес-кий кабінет  
 2 е)  Участь в операції  Операційна, відеоаудіторія  
3. Аналіз курирував хворих (діфферен-соціальна діагности-ка, формулювання розгорнутого клини-чеського діагнозу, лікувальної програми). Розбір складних питань діагнос-тики і лікування, ситуаційних завдань 40  Набори сі-туаціонних завдань  Навчальна кімната  
4. Аналіз і корекція навичок і умінь 30  фантоми  Кабінет практи-чних навичок  
5. Підведення підсумків заняття, аналіз самостійної позааудиторної рабо-ти, завдання додому 20    Навчальна кімната  

 Попередня   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   Наступна

Приклади тестових завдань | Список основних термінів, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття. | Кінцевий рівень підготовки. | Приклади тестових завдань | Актуальність теми. | При підготовці до заняття | Кінцевий рівень підготовки. | Завдання №1. | Ахалазії кардії (кардіоспазм) | Недостатність кардії (халазія). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати