Головна

А) Первинне навчання

  1. алгоритмізованого навчання
  2. Аудитор як основний суб'єкт професійної діяльності в сфері аудиту. Навчання та атестація аудиторських кадрів в РФ
  3. Б) Навчання на робочому місці.
  4. блочне навчання
  5. больцманівського навчання
  6. Вальдорфська школа і спеціальне навчання

Особливість первинного навчання кадрів в сучасній Росії полягає в пошуку способів комплектування відроджуються виробничих підприємств фахівцями, перш за все, робітничих професій. Зростання значення первинного навчання обумовлено тривалим спадом виробництва на рубежі століть і подальшим фактичним розвалом державної системи професійної освіти в Росії, необхідності її відродження на новій технічній і технологічній базі.

В таких умовах виробничі підприємства сьогодні укомплектовані кваліфікованими працівниками переважно передпенсійного і навіть пенсійного віку, практично змушені самостійно готувати робочу зміну. Доводиться широко застосовувати технологію учнівства, яка зазвичай включає:

докладна розповідь молодим людям про специфіку майбутньої професії з метою переконання в її престижності та спостереження за роботою найбільш кваліфікованого працівника;

показ окремих виробничих операцій досвідченим майстром для засвоєння правил їх виконання при раціональному використанні ресурсів і дотриманні техніки безпеки;

перевірку готовності учня до виконання окремих операцій, доручення йому самостійної роботи під наглядом майстра, виявлення невикористаних резервів і усунення типових помилок;

поступове розширення кількості виконуваних учнем операцій і ускладнення обсягу робіт з періодичним консультуванням, аналізом причин помилок і оцінкою зростання кваліфікації;

виконання контрольного завдання як підготовка офіційного допуску учня до самостійної роботи за участю керівництва або спеціальної комісії.

При масової потреби фахівців робітничих професій, особливо в будівельних компаніях, поступово знаходять широке застосування методи групового учнівства, коли формується група молодих людей без професії (12 - 15 осіб), виділяються досвідчений фахівець (майстер виробничого навчання), необхідні приміщення та обладнання, оснащення та матеріали.

Кадрова служба організації з урахуванням специфіки виробництва розробляє спеціальну програму або програми навчання, спрямовані переважно на отримання молодими людьми необхідних для виробничих колективів практичних навичок роботи.

Функціонування такої групи може мати разовий або ж регулярний характер в залежності від попиту на працівників. В окремих випадках в такі групи можуть включатися учні для інших організацій аналогічного або близького профілю діяльності з подальшими взаємними розрахунками, тобто створюються спеціальні навчальні центри (комбінати) на підприємствах для групової підготовки необхідних працівників шляхом учнівства під керівництвом майстра.

До первинного навчання також можна віднести процес накопичення практичного досвіду роботи нових працівників організації, які вже мають професію, але поки не працювали за фахом. Для скорочення термінів набуття практичних навичок і досягнення необхідних показників праці такого стажисту зазвичай на добровільній основі виділяється досвідчений співробітник (наставник), в якості якого може виступати і безпосередній керівник.

При практичному освоєнні робочого місця з небезпечними умовами праці, можливістю негативних наслідків виробничої діяльності для населення або навколишнього природного середовища кадрова служба може розробляти положення про наставництво та інструкцію наставнику. В окремих випадках, зокрема на підприємствах великих торгових роздрібних мереж, передбачається виплата винагороди наставнику за якісну підготовку кожного нового працівника до практичного виконання своїх функціональних обов'язків.

По завершенню індивідуального або групового учнівства, а також в кінці випробувального терміну, призначеного кадровою службою для нового працівника, здійснюється допуск до самостійної роботи. Юридичною підставою для допуску є результати проведеного заліку (іспиту) керівником підрозділу або спеціально створеною комісією, видається наказ про призначення на посаду або ж мотивовану відмову через непридатність до виконання посади (виконуваної роботі).Попередня   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   Наступна

А) Оцінка рівня підготовленості нового працівника. | В) Адаптація в процесі праці. | Д) Оцінка результатів адаптації. | Процеси становлення та розвитку особистості | А) Первинний вибір життєвого шляху. | Б) Оволодіння професією і соціалізація особистості. | В) Кар'єрне зростання. | Проблеми працевлаштування та соціалізації особистості в умовах ринкового середовища | Стадії кар'єрного зростання | Система безперервного розвитку кадрів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати