Головна

Б) Оволодіння професією і соціалізація особистості.

  1. Вольова сфера особистості.
  2. Воля як процес свідомого регулювання поведінки. Довільні і мимовільні рухи. Вольові властивості особистості.
  3. Уява і творчість. Методи вивчення креативності особистості.
  4. Виховання і соціалізація
  5. Виховання і формування особистості, роль навчання в розвитку особистості.
  6. Гарантії прав і свобод особистості.

Успішне оволодіння більшістю професій можливо для всіх практично здорових людей. Психологічні рекомендації по вибору професії, які розробляються фахівцями-психологами на основі психодіагностичних досліджень, в цих випадках спрямовані на виявлення спеціальних здібностей або окремих найбільш розвинених індивідуально-психологічних якостей. Це дає можливість найкращого узгодження в системі "вимоги професії - суб'єкт праці" при наймі працівника в організацію на конкретну посаду.

Однак існують професії, що відрізняються надзвичайно високим рівнем відповідальності, складності, наявністю екстремальних факторів і умов. Такого роду професії пред'являють більш суворі вимоги до визначення професійної придатності. Допуск до навчання і роботи за такими професіями здійснюється на основі професійного відбору.

При професійному доборі зазвичай враховуються стан фізичного і психічного здоров'я, рівень знань, можливості соціальної адаптації, мотивація вибору професії, соціальна спрямованість особистості, особливості характеру, емоційна стійкість, вольові якості, інтелектуальний потенціал і т.п.

Головним завданням професійного відбору, особливо при прийомі на навчання професіям особливої ??групи, є виняток людей, непридатних для надійного і безпечного здійснення діяльності, бо вони можуть бути безпосередньою причиною катастроф і аварій. У процесі професійного відбору зазвичай виявляються і ті люди, які за всіма своїми індивідуально - психологічних якостей найбільш придатні для успішного оволодіння професією.

При правильному виборі професії та наявності теоретичних знань процес оволодіння професією зазвичай приносить відчуття задоволеності, особливо за сприяння представників трудового колективу (наставників) в скороченні термінів отримання практичних навичок і початку самостійної роботи за набутою професією.

Помилки у виборі професії можуть мати негативний вплив на процес оволодіння професією через розчарування після детального ознайомлення працівника з посадовими обов'язками і соціальним середовищем.

Соціалізація особистості в трудовому середовищі багато в чому залежить від впливу громадської думки про престижність галузей виробничої діяльності, а не тільки торгівлі з метою отримання особистого прибутку, часто незаслуженої. Світовий досвід свідчить, що з наростанням конкурентного середовища престижність торгівлі помітно поступається перспективним творчих професій, а незаконне збагачення носить тимчасовий характер і, як правило, призводить до економічних злочинів і заслуженому громадському впливу.

Важливим фактором успішної соціалізації особистості стає створенням суспільством необхідних умов для адаптації молодих фахівців в ринковому середовищі, в тому числі надання службового житла або пільгового кредиту, що впливає не тільки на закріплення кадрів і успішну ділову кар'єру, але і на поведінку особистості, її працездатність. Відомо, що працездатність людини обумовлена ??здатністю до мобілізації та накопичення енергетичних резервів організму і психіки людини. Знання виявлених закономірностей дозволить оптимізувати процес зростання працездатності людини з урахуванням специфіки діяльності.Попередня   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   Наступна

Характеристика зовнішніх джерел комплектування організації кадрами | Способи залучення зовнішніх кваліфікованих кадрів | Технологія набору кандидатів | Основні функції | Глава 21. Ділова адаптація кадрових ресурсів в трудовому середовищі | Види адаптації та їх основні характеристики | А) Оцінка рівня підготовленості нового працівника. | В) Адаптація в процесі праці. | Д) Оцінка результатів адаптації. | Процеси становлення та розвитку особистості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати