Головна

А) Первинний вибір життєвого шляху.

  1. I. Вибір електродвигуна
  2. I. Вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок
  3. I. Вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок
  4. II. Вибір цільових сегментів ринку.
  5. Jsj Вибір формату даних
  6. А. ВИБІР РОБОТИ

Процес розвитку і соціалізації особистості починається з правильного первинного вибору професії молодими людьми, їх мотивації до отримання сучасних знань і безперервному їх поповненню, раціонального використання особливостей стадій кар'єрного росту.

При цьому формуються особистісні переваги і бажання ( «Хочу») в досягнення певного соціального статусу на основі первинного вибору і спрямованості молодої людини на підготовку умов для їх реалізації, які створюються переважно в сім'ї на основі аналізу має досвіду.

Майбутня трудова діяльність кожної людини буде протікати в певних умовах, до яких він повинен бути всебічно підготовлений. Суспільство через свої офіційні інститути (адміністративні, економічні, ідеологічні, освітні, з охорони здоров'я), а також через традиції і соціальні установки повинно забезпечувати можливість правильного професійного вибору з урахуванням схильності особистості з її оцінкою( «Можу»), досягнення в короткі терміни необхідної професійної компетенції і збереження тривалої працездатності.

Ці умови залежать від стану індивідуального здоров'я, рівня життєзабезпечення, способу життя і суспільної поведінки, організаційної культури і стану екології. Важливу роль в ефективній соціалізації особистості може зіграти психологічна наука і практика, вирішуючи свої спеціальні проблеми в таких, наприклад, сферах, як сім'я і шлюб, здоровий спосіб життя, виховання дітей і збереження здоров'я, екологічний менталітет.

Однак важливі не тільки фізичні можливості, а й готовність працездатних людей до трудової діяльності. У процесі виховання повинна формуватися потреба в суспільно корисної трудової діяльності. Мотивація, спрямована на задоволення цієї потреби, виражається в готовності до праці з урахуванням реальної потреби організації як майбутнього місця практичного докладання зусиль людини в суспільно корисній праці ( «Треба»).

Таким чином, потреба і готовність до праці повинні утворювати єдиний комплекс, підтримуваний всією системою офіційних і неофіційних морально-етичних норм та імперативів суспільства. Сім'я, різні інститути суспільства, засоби масової інформації покликані з дитинства перетворювати природну активність людини в потребу і мотиваційно зумовлену готовність до трудової діяльності.

Спрямованість людини на певний вид трудової діяльності є умовою успішного формування внутрішніх засобів діяльності: знань, умінь і навичок. Для цього в процесі навчання використовуються різні методи придбання теоретичних знань, практичних навичок, тренування.

Професійна орієнтація завжди здійснюється в суспільстві і далеко не завжди строго регламентована. Найбільшу роль тут відіграє сім'я і школа, а також безпосереднє оточення. Сімейні традиції, приклад батьків і родичів, їхні розповіді про свою роботу і професії можуть надавати найсуттєвіше вплив (як позитивний, так і негативний) на ставлення до праці і сам професійний вибір молодої людини.

Для реалізації готовності людини до трудової діяльності вимагає формування спрямованості на певний вид трудової діяльності. Рішення проблем професійної орієнтації обумовлено соціальним замовленням, який відображає потребу суспільства у фахівцях певного профілю. Відповідно до цього в суспільстві організовуються професійне просвітництво, професійна пропаганда і агітація, створюються умови найбільшого сприяння для оволодіння необхідними спеціальностями. Однак профорієнтація як соціальне регулювання професійної спрямованості може бути ефективною тільки при врахуванні інтересів і індивідуально - психологічних якостей кожної людини.

Дійсно, вибір професії - це один з найважливіших виборів людини, що визначає його життєвий шлях. Професія повинна відповідати інтересам людини, але вибір професії повинен бути обгрунтований і тим, наскільки людина за своїми індивідуально-психологічними якостями відповідає вимогам професії. Невдалий, необгрунтований вибір професії має несприятливі наслідки і для людини, і для суспільства.

Тому вирішення проблем професійної орієнтації, і особливо її психологічної складової, є найважливішим справою не тільки з точки зору економічної значущості, а й в соціальному плані, як твердження гуманістичної спрямованості розвитку і здоров'я суспільства.Попередня   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   Наступна

Фактори руху кадрових ресурсів | Характеристика зовнішніх джерел комплектування організації кадрами | Способи залучення зовнішніх кваліфікованих кадрів | Технологія набору кандидатів | Основні функції | Глава 21. Ділова адаптація кадрових ресурсів в трудовому середовищі | Види адаптації та їх основні характеристики | А) Оцінка рівня підготовленості нового працівника. | В) Адаптація в процесі праці. | Д) Оцінка результатів адаптації. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати