На головну

Інтерпретаційні акти: поняття, види, юридична природа. Тлумачення договорів.

  1. II.3.4) Тлумачення закону.
  2. VIII.1.1) Поняття, реквізити та підстави зобов'язання.
  3. Агрегатні стани. Розчини: поняття, теорія. Розчини насичені, ненасичені, пересичені.
  4. Акти застосування права (АПП): поняття, види, вимоги.
  5. Амортизація основних фондів підприємств: поняття, призначення і методи розрахунку. Місце амортизації в системі формування інвестиційних ресурсів.
  6. Безпека продовольчих товарів: поняття, показники, нормативна база.
  7. Безробіття, види, причини, шляхи зниження

Інтерпретаційні акти - це акти офіційного тлумачення.

Види актів:

1) Індивідуального тлумачення - ст. 202 ЦПК. У разі неясності рішення суд, який прийняв його, за заявою осіб, які беруть участь у справі, судового пристава-виконавця вправі роз'яснити рішення суду, не змінюючи його змісту.

2) Нормативного тлумачення - видаються, як правило, вищими органами, особливо судовими (КС, ВС, ВАС).

Юридична природа інтерпретаційних актів. Дві позиції:

а) ІА містять тільки тлумачення юридичних норм і не є джерелом права.

2) ІА містять інтерпретаційні норми, які можуть конкретизувати правовий акт. Є додатковим джерелом права.

Розрізняють автентичне тлумачення - здійснюється самим органом який видав тлумачиться акт.

Договір - це угода двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Якщо учасники виявилися не в змозі прийти до єдиного тлумачення договору, спір передається на розгляд суду.

Суд бере до уваги буквальне значення містяться в договорі слів і виразів. При цьому в першу чергу аналізуються ті з них, якими викладається тлумачиться умова.

Якщо в результаті такого аналізу буквальне значення умови залишається неясним, це значення встановлюється шляхом співставлення з іншими умовами та змістом договору в цілому.

Якщо цей спосіб не дозволяє визначити зміст договору, суд вправі перейти до застосування другого способу - тлумачення договору шляхом з'ясування дійсної загальної волі сторін. Ця воля з'ясовується з урахуванням мети договору, тобто тих правових наслідків, які мають наступити в результаті його належного виконання.

 Попередня   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   Наступна

Суб'єктивне право і юридичний обов'язок, їх хар-ка. | Індивіди як S правоотн-ий. Правосуб'-ть, право-, діє-, деликтоспособность гр-н. | Орг-ії як суб'єкти права, їх види. | Об'єкт правовідносини: поняття, види. | Юридичні факти: поняття, види. Фактичний склад. | Застосування права: особливості та роль у правовому регулюванні. | Основні стадії застосування права. | Юр. кваліфікація: поняття, суб-ти, види, підстави. Колізії та способи їх розв'язання. | Акти застосування права (АПП): поняття, види, вимоги. | Способи і обсяг тлумачення правових норм |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати