загрузка...
загрузка...
На головну

Акти застосування права (АПП): поняття, види, вимоги.

  1. I.2.1) Поняття права.
  2. I.2.3) Система римського права.
  3. I.3.1) Розвиток римського права в епоху Стародавнього Риму.
  4. I.3.2) Історичне сприйняття римського права.
  5. I.4. Джерела римського права
  6. I.5.1) Передумови загальної кодифікації права.
  7. II. Поняття права, його соціальне призначення.

Акт застосування права- такий правовий акт, к-ий містить індивід владне розпорядження, винесене компетенції органом в результаті рішення конкретної юридичної справи

Правозастосовний акт виступає підсумком правозастосовчої деят-ти і володіє наступними особливостями:

- Виходить від компетентних органів;

- Носить державно-владний характер;

- Носить індів-ий (персоніфікований), а не нормативний хар-р, оскільки адресований конкр суб'єктам, вказує на те, хто в даний ситуації володіє суб'єктів-ми правами і юр зобов-ми;

- Має певну встановлену законом форму.

Разом з тим слід розрізняти акт застосування як дія (діяльність) і як акт-документ. Останній д. Мати опред стр-ру і складатися з вступної, описат, мотивувальної та резолютивної частин.

класифікують правозастосовні акти з таких підстав:

1) за формою - на укази, вироки, рішення, накази та ін .;

2) по суб'єктам, їх видає, - на акти держ і негос (зокрема, муніципальних) органів;

3) за функціями права - на регулятивні (наказ про підвищення по службі) і охоронні (постанова про порушення кримінальної справи);

4) по юрид природі-на основні (висловлюють кінцеве рішення юр справи, н-р, вирок) і допоміжні (готують видання осн-х актів, зокрема пост-е про притягнення особи в кач-ве обвинуваченого);

5) за предметом правового регулювання - на акти кримінально-правові, цивільно-правові та т.п .;

6) за характером - на матеріальні і процесуальні.

86. Прогалини в праві. Застосування права за аналогією.

Прогалину в праві - це повна або часткова відсутність у действующзак-ве необхідних юр норм. важливо враховувати дві умови пробельности:

1) фактичні обставини повинні знаходитися в сфері правового регулювання;

2) повинна відсутність про-ть конкретна норма права, покликана регул- дані фактичні обставини.

Сущ-ют об'єктивні і суб'єктивні причини прогалин у праві. Вони повинні своєчасно усуватися і долатися.

усунути пробіл можна лише за допомогою правотворчого процесу шляхом прийняття нової норми права.

подолати пробіл можна за допомогою правозастосовчого процесу, так як тут нових норм права не створюється і правопріменітель змушений щоразу заповнювати відсутнє нормативне розпорядження за допомогою аналогії закону і аналогії права

аналогія закону-реш-е конкр юр справи на основі правов норми, розрахованої не так на даний, а на подібні випадки.

Аналогія права - це рішення конкретного юрдела на основі загальних принципів і сенсу права. Дан спосіб подолання прогалин можливий лише тоді, коли немає конкретної норми, к-ая б регулювала подібний випадок. Причому її немає ні в даній галузі, ні в суміжній. При такому застосуванні важливе значення мають принципи права (справедливість, рівність перед законом і судом і т.п.), к-ті, як правило, встановлюються в конституції. Тому правопріменітель, орієнтуючись багато в чому на власне правосвідомість і мотивуючи рішення у справі, може посилатися на конкретні конституційні статті.

У кримінальному та адміністративному праві аналогія виключається.

87. Тлумачення норм права: поняття та види по суб'єктам

Тлумачення норм права-діяльність, спрямована на встановлення змісту юр норм.

У процесі тлумачення уясняются сенс нормативного припису, його соц спрямованість, місце в системі прав регулир-я і т.п. Тлумачення необх-мо в зв'язку з абстрактністю юр норм, спец-ой термінологією, дефектностью правотворчого процесу (неясністю) і т.д.

Діяльність по тлумаченню правових норм має на меті правильне і однакове розуміння юр приписів і їх правильне і однакове застосування.

Тлумачення складається з двох сторін:

- З'ясування (для себе);

- Роз'яснення (для інших).

Залежно від суб'єктів тлумачення підрозділяють на:

- Офіц-е (дається уполном-ми на те суб'єктами, міститься в спец акті, тягне юр наслідки);

- Неофіційне (не має юридично обов'язкового значення і позбавлене владної сили).

офіційне тлумачення буває нормативним (поширюється на велике коло осіб і випадків) і казуальних (обов'язково тільки для даного конкретного випадку). У свою чергу нормативне тлумачення класифікується на автентичне (дається тим же органом, який видав нормативний акт) і легальне (виходить від уповноважених на те суб'єктів).

неофіційне тлумачення буває:

1) повсякденним (не вимагає спеціальних знань і дається любимгражданіном);

2) професійним (дають юристи);

3) доктринальним (наукове роз'яснення юридичних норм).Попередня   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   Наступна

Юридична техніка | Правосвідомість: поняття, структура, види, рівні. | Правове виховання. | Суб'єктивне право і юридичний обов'язок, їх хар-ка. | Індивіди як S правоотн-ий. Правосуб'-ть, право-, діє-, деликтоспособность гр-н. | Орг-ії як суб'єкти права, їх види. | Об'єкт правовідносини: поняття, види. | Юридичні факти: поняття, види. Фактичний склад. | Застосування права: особливості та роль у правовому регулюванні. | Основні стадії застосування права. |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати