загрузка...
загрузка...
На головну

СЛУЖБИ ЧАСТИНИ

  1. D) під "розповсюдженням серед публіки" будь-який акт, за допомогою якого копії безпосередньо або побічно пропонуються публіці взагалі або будь-якій її частині ".
  2. DIV, SPAN - Використовуються для виділення частини документа певним способом. Обов'язковий закриває тег!
  3. Gerund перекладається на російську мову іменником, деепричастием, інфінітивом або цілим реченням.
  4. I Суб'єкти управління персоналом державної і муніципальної служби
  5. I. Розрахунок накопичувальної частини трудової пенсії.
  6. I. Розрахунок розміру страхової частини трудової пенсії.
  7. I.5.3) Складові частини Зводу Юстиніана (загальна характеристика).

Управлінська діяльність начальника медичної служби частини являє собою безперервний процес отримання, вивчення необхідної інформації, прийняття рішення, постановки завдань виконавцям, керівництва ними, надання допомоги і контролю за виконанням поставлених завдань.

У повсякденній діяльності начальника медичної служби частини управління підлеглою службою складається з послідовного виконання наступних заходів:

1) безперервний збір достовірної, повної та своєчасної інформації (оперативної та поточної), в тому числі отримання завдань від командування і вищого начальника медичної служби, вивчення, аналіз та узагальнення зібраної інформації;

2) прийняття рішення у відповідності зі сформованою обстановкою, а також за результатами вивченої інформації;

3) уточнення або постановка нових завдань виконавцям;

4) розробка службових документів: планів, проектів наказів, розпоряджень, розпоряджень з питань медичного забезпечення військ;

5) організаторська робота по реалізації прийнятих рішень, виконання заходів планів;

6) організація взаємодії виконавців, посадових осіб медичної служби з іншими службами в інтересах медичного забезпечення військ, збереження здоров'я особового складу та санітарно-епідеміологічного благополуччя військ;

7) надання методичної та практичної допомоги виконавцям (в процесі особистого спілкування, матеріальними засобами);

8) контроль за виконанням поставлених підлеглим завдань, відданих розпоряджень;

9) стимулювання діяльності підлеглих.

Крім того, начальник медичної служби частини представляє оперативну і поточну інформацію командуванню, вищестоящому начальнику медичної служби, а також дані, запитувані з вищестоящих органів управління медичної служби.

У процесі повсякденної діяльності управлінські функції начальника медичної служби частини реалізуються в формі організаторської, правової, командно-адміністративної, військово-педагогічної, виховної роботи з особовим складом.

Організаторська робота начальника медичної служби складається з підбору, розстановки виконавців для виконання завдань, визначення переліку заходів щодо медичного забезпечення військ, обсягу роботи, планування діяльності медичної служби, встановлення терміну виконання заходів, надання допомоги підлеглим. Наділяючи підлеглого правами, ставлячи йому завдання, начальник повинен забезпечити і умови їх виконання, а здійснюючи контроль, надавати йому і допомогу. При цьому слід враховувати відповідність планованого ділянки роботи і заходів, що підлягають виконанню, рівню спеціальної підготовки, практичного досвіду роботи підлеглого.

У організаторську роботу і питання узгодження, взаємодії з посадовими особами та службами частини.

Важливе місце в організаторській роботі начальника займають питання розподілу обов'язків між підлеглими. Якщо якісь функції, обов'язки завдання не будуть розподілені, то ними неминуче доведеться займатися начальнику.

Організаторська робота начальника медичної служби не піддається статутний регламентації і не вкладається в розпорядок дня. У зв'язку з цим необхідно щодоби підводити підсумки роботи за день, намічати план дій на наступний При такому підході постійний, щоденний самоконтроль дозволяє критично оцінювати свою повсякденну діяльність, виявляти непродуктивні витрати часу і більш раціонально планувати подальшу роботу.

Таким чином, організаторська робота-це вид діяльності начальника по керівництву людьми в найрізноманітніших ситуаціях, це вміння досягати поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки підлеглих по службі та інших людей, організацій, що виконують спільні завдання в порядку взаємодії.

Згідно зі статутними документами службова діяльність командирів і начальників носить переважно правовий характер.

Правова форма роботи начальника включає підготовку (розробку) і узгодження проектів наказів, розпоряджень, здійснення дисциплінарної практики, проведення адміністративного (службового) розслідування, розгляд листів, скарг, організацію контролю, перевірки і виконання.

Організаторська і правова робота тісно пов'язані. Це підтверджується змістом управлінської діяльності начальника. Начальник приймає рішення, планує, погоджує, ставить завдання, контролює (перевіряє), відповідає, доповідає, підводить підсумки, заохочує.

Військово-педагогічна і виховна діяльність начальника реалізується в процесі особистого спілкування з підлеглими, роз'яснення цілей, завдань, що стоять перед медичною службою, виховання у медичного персоналу свідомого ставлення до справи, участі в проведенні занять в системі командирської підготовки, проведення зборів, нарад, конференцій.

Командно-адміністративна форма управлінської діяльності використовує владу як інструмент управлінського впливу на підлеглих. При цьому використовуються накази, розпорядження, інструкції. Правовою основою командно-адміністративної форми є документи, що регламентують права та обов'язки відповідних посадових осіб. Начальник має владу в силу ієрархії. А для того, щоб реально мати владу, треба тримати під контролем діяльність підлеглих і використовувати такі інструменти влади, які створюють залежність підлеглих від керівника і змушують діяти підлеглих так, як бажає керівник. До них відносяться: уявлення до підвищення в званні, просування по службі, грошову винагороду, використання положень статутів внутрішньої служби та дисциплінарного. Для впливу на підлеглого начальнику важливо усвідомити, яка потреба для нього є i лавной: просування по службі, направлення на навчання, професійне зростання, отримання соціальних благ і ін.

Статут внутрішньої служби ЗС РФ, 1993 р регламентує, що військовослужбовці незалежно від військового звання, посади несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову, матеріальну і кримінальну відповідальність.

Зміст і обсяг роботи начальника медичної служби з управління медичною службою вимагає чіткої регламентації її за термінами проведення: одні заходи повинні бути виконані негайно (позачергово), інші - в установлені терміни (щодня, щотижня, щомісяця, протягом періоду навчання, за рік). Серед виконуваних заходів, робіт деякі є типовими, характерними для певних днів, тижнів, місяців, періоду навчання, за рік.

Для оптимізації управлінської діяльності необхідно використовувати такий алгоритм роботи начальника медичної служби частини, який передбачає виконання заходів негайно, щодня, щотижня, щомісяця, щокварталу, протягом періоду навчання, року.

 Попередня   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   Наступна

тривалого зберігання | тривалого зберігання | тривалого зберігання | військової частини | ДІЯЛЬНОСТІ | МЕДИКО-статистичного обліку | ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО обліку та звітності | ДАНИХ ПРО ЗДОРОВ'Я ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ | Рівень, структура і середня тривалість одного випадку | ЧАСТИНИ У мирний час |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати