На головну

Глава 10. УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНОЇ СЛУЖБОЮ ЧАСТИНИ У мирний час

  1. At that time в той час
  2. D) під "розповсюдженням серед публіки" будь-який акт, за допомогою якого копії безпосередньо або побічно пропонуються публіці взагалі або будь-якій її частині ".
  3. DIV, SPAN - Використовуються для виділення частини документа певним способом. Обов'язковий закриває тег!
  4. Future Simple (Майбутнє простий час)
  5. Gerund перекладається на російську мову іменником, деепричастием, інфінітивом або цілим реченням.
  6. I. Загальна характеристика міжнародних відносин в Новий час.
  7. I. Розрахунок накопичувальної частини трудової пенсії.

Основою управлінської діяльності начальника медичної служби (органу управління медичної служби) є теорія військового управління.

Визначаючи управління як систему впливу посадової особи (начальника, органу управління) на керований об'єкт з метою отримання необхідного результату, управління медичною службою слід розглядати як цілеспрямовану діяльність органу управління (начальника) по підготовці медичних військових підрозділів, частин, установ до медичного забезпечення військ, підтримання їх в постійній бойовій і мобілізаційної готовності, керівництву ними в процесі повсякденної діяльності, надання підлеглим всебічної допомоги при виконанні поставлених завдань, контролю за їх виконанням і організації взаємодії всередині служби і з іншими службами в інтересах медичного забезпечення військ.

В системі управління обов'язковими елементами її є:

1) орган управління (штатна організація, що здійснює керівництво підлеглими медичними частинами, установами, або начальник (командир), який має ті ж функції);

2) об'єкт управління (підлеглі органу управління (начальнику) медичні підрозділи, частини, установи або окремі виконавці);

3) засоби управління, що забезпечують прямий і зворотний зв'язок між органом управління та об'єктом управління.

Орган управління і керований об'єкт знаходяться в певних управлінських відносинах, що є результатом свідомої діяльності людей і виражаються в організаційних зв'язках між органом і об'єктом управління. З боку органу управління - це відносини влади, субординації, розпорядження, контролю, з боку об'єкта управління -це відносини старанності, підпорядкованості.

Культура управлінських відносин має в основі знання справи, чітке розмежування обов'язків, взаємну відповідальність. Ці відносини закріплені в документах, що регламентують права та обов'язки посадових осіб.

В основі управління медичною службою лежать загальні принципи управління військами: єдиноначальність, централізація, відповідність повноважень (прав) та відповідальності, поділ функцій (праці), спеціалізація, дисципліна, старанність, науковість, передбачення, а також головні вимоги до управління військами і тилом - висока боєготовність системи управління службою, твердість, безперервність, оперативність, гнучкість, наступність. 64

ЗМІСТ УПРАВЛІНСЬКОЇПопередня   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   Наступна

Майна тривалого зберігання | тривалого зберігання | тривалого зберігання | тривалого зберігання | військової частини | ДІЯЛЬНОСТІ | МЕДИКО-статистичного обліку | ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО обліку та звітності | ДАНИХ ПРО ЗДОРОВ'Я ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ | Рівень, структура і середня тривалість одного випадку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати