Головна

Кредити, забезпечені заставою цінних паперів

  1. VII. Малозабезпечені верстви населення. 1 сторінка
  2. VII. Малозабезпечені верстви населення. 10 сторінка
  3. VII. Малозабезпечені верстви населення. 11 сторінка
  4. VII. Малозабезпечені верстви населення. 12 сторінка
  5. VII. Малозабезпечені верстви населення. 13 сторінка
  6. VII. Малозабезпечені верстви населення. 14 сторінка
  7. VII. Малозабезпечені верстви населення. 15 сторінка

Заставна політика центрального банку передбачає, що крім встановлення офіційних ставок рефінансування і ре центральний банк встановлює процентну ставку по ломбардних кредитах, тобто кредитами, що видаються під заставу, в якості якого зазвичай виступають комерційні та державні цінні папери, що відповідають певним вимогам центрального банку.

Як правило, в кожному центральному банку розроблений перелік прийнятих в заставу цінних паперів (ломбардний список), що включає тільки ті цінні папери, якість яких не викликає сумніву. У практиці зарубіжних банків як таких цінних паперів використовуються державні цінні папери, першокласні торговельні векселі і банківські акцепти (їх вартість повинна бути виражена в національній валюті, а термін погашення - не більше трьох місяців), а також деякі інші види надійних боргових зобов'язань, які визначаються центральними банками.

Позичальник зберігає право власності на депоновані в центральному банку цінні папери. Якщо кредит не погашається в строк, право власності переходить до центрального банку.

Терміни надання кредитів, забезпечених цінними паперами, можуть коливатися від 1 дня до 4-5 місяців. При необхідності термін кредиту може бути збільшений. Найбільшу питому вагу (понад 80%) у загальному обсязі рефінансування центральних банків розвинених країн сьогодні займають короткострокові (коригувальні) кредити, що надаються банкам на дуже короткий термін при відсутності у них інших можливостей отримання необхідних ресурсів.

Кредитні (депозитні) аукціони - Широко використовувана центральним банком форма надання банкам кредитів або прийому засобів їх надлишкових ресурсів в депозити.

У разі необхідності збільшення пропозиції ліквідності в банківській системі центральний банк проводить ломбардні аукціони (під заставу цінних паперів). Ломбардні кредитні аукціони можуть проводитися у формі конкурсу процентних ставок і за оголошеною процентною ставкою (аукціон обсягів).

При проведенні аукціону в формі конкурсу процентних ставок заявки банків, прийняті до аукціону, ранжуються за рівнем запропонованої банками процентної ставки, починаючи з максимальної її величини. Остаточне рішення про ставку відсікання і про обсяг ломбардних кредитів, наданих за результатами аукціону, приймається центральним банком, або уповноваженою ним особою. Ставкою відсікання є мінімальна процентна ставка, по якій за результатами ломбардного кредитного аукціону надаються кредити банкам.

Ломбардні кредитні аукціони, що проводяться у формі конкурсу процентних ставок, припускають такі способи:

- «Американський» спосіб, при якому заявки (що увійшли в список задоволених заявок) задовольняються за процентними ставками, що пропонуються банками в заявках, які дорівнюють або перевищують ставку відсікання, що встановлюється центральним банком за результатами аукціону;

- «Голландський» спосіб, при якому заявки (що увійшли в список задоволених заявок) задовольняються за останньою процентною ставкою, яка увійде в список задоволених заявок банків, тобто за ставкою відсікання, що встановлюється центральним банком за результатами аукціону.

Ранжувати порядок проведення кредитних (депозитних) аукціонів можна наступним чином.

1. Потенційні позичальники направляють в центральний банк заявки із зазначенням бажаного обсягу кредиту (депозиту) і рівня процентної ставки за ним.

2. На основі отриманих заявок центральний банк визначає загальну суму аукціонних кредитів, терміни їх надання та встановлює мінімальну суму запрошуваного кредиту.

3. При визначенні вихідної відсоткової ставки за кредитами, що ґрунтуються на обраному способі проведення аукціону - американському і голландському.

4. Згідно з американським способом виграють заявки, в яких вказана найбільш вигідна для центрального банку процентна ставка.

5. У разі голландського варіанту аукціону всі банки, що вказали ставку вище ставки відсікання, отримують кредит за цією ставкою пропорційно заявками.

При проведенні ломбардного кредитного аукціону за оголошеною процентною ставкою, Перевищення сумарного обсягу прийнятих до аукціону заявок над обсягом коштів, що розміщуються на аукціоні, є підставою для пропорційного скорочення суми кожної заявки банку. При цьому заявки банків задовольняються частково.

Для цілей забезпечення безперебійності розрахунків та підтримки стабільності платіжної системи центральні банки можуть видавати банкам понад короткострокові кредити. Даний варіант кредитування здійснюється в рамках нерегулярних операцій відкритого ринку або постійних механізмів центрального банку шляхом надання внутрішньоденних або одноденних кредитів (овернайт).

Забезпечення ломбардних кредитів. Передані в заставу (в забезпечення ломбардних кредитів) цінні папери повинні бути включені в Ломбардний список цінних паперів центрального банку, прийнятих ним як забезпечення даного виду кредитів. Це означає, що цінні папери відповідають вимогам, що пред'являються центральним банком до їх якості. З метою зниження ризиків, пов'язаних з наданням кредитів, встановлений коефіцієнт забезпечення зобов'язань. Він використовується для коригування вартості цінних паперів при перевірці достатності забезпечення суми цього кредиту.

Застава повинна бути наданий банком-позичальником у сумі, що компенсує всі вимоги центрального банку за наданим кредитом. До складу вимог, як правило, включаються сума основного боргу по кредиту, відсотки по кредиту, а також витрати центрального банку (при їх наявності) з обслуговування цього кредиту і реалізації застави.

Цінні папери, відібрані центральним банком в забезпечення кредиту, що надається, складають його заставний портфель цінних паперів.

Питання для самоконтролю:

1. Визначте місце кредитів центрального банку в системі грошово-кредитного регулювання?

2. Назвіть види кредитів центрального банку.

3. Що таке ломбардний список цінних паперів?

4. Назвіть етапи проведення кредитного (депозитного) аукціону.

5. Які вимоги пред'являє центральний банк до цінних паперів, переданих в заставу виданих кредитів?
Попередня   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   Наступна

Попит і пропозиція грошей, їх вплив на швидкість грошового обігу | Механізм регулювання швидкості грошового обігу | Грошово-кредитне регулювання і проблеми грошової емісії | Грошовий мультиплікатор і коефіцієнт монетизації економіки | Загальна характеристика методів грошово-кредитного регулювання | Процентна політика центрального банку. | Фонд обов'язкових резервів | Регулювання обмінного курсу національної валюти | Пруденційного грошово-кредитне регулювання | Адміністративні методи грошово-кредитного регулювання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати