Головна

Оформлення результатів інвентаризації

  1. II. Об'єктивні методи дослідження органів жовчовиділення і підшлункової залози. Особливості загального огляду. Місцевий огляд живота. Діагностичне значення результатів огляду.
  2. S3. Оформлення спадкових прав і відповідальність спадкоємців за боргами спадкодавця
  3. XI.4 Оформлення курсової роботи.
  4. Алгоритм обробки результатів
  5. Аналіз результатів
  6. Аналіз результатів
  7. Аналіз результатів

Підсумкові дані про наявність і якісному (технічному) стан медичного майна по кожному об'єкту інвентаризації вносяться в графу 6 «Фактична наявність» інвентаризаційного опису по ф. 401. Інвентаризаційні описи оформляються по номенклатурі, закріпленої за кожною матеріально відповідальною особою, окремо.

Потім членами внутрішньої перевірочної комісії звіряє фактичну наявність майна з кількістю, які значаться з обліку, і виводяться недостачі і надлишки майна.

У разі виявлення недостач матеріальних запасів медичного майна начальником медичної служби військової частини (начальником відділення медичного постачання окремого медичного батальйону (роти) проводяться розрахунки природного убутку медичного майна за нормами, встановленими Керівництвом по зберіганню медичної техніки та майна. Розрахунки природного убутку прикладаються до інвентаризаційних описів, їх можна також записати і в графі «Примітка» інвентаризаційного опису по кожному окремому найменуванню відсутнього медичного майна. Розрахунки проводяться тільки по медичному майну, на яке встановлено норми природного убутку (витрати).

У разі виявлення нестач, що перевищують норми природного убутку, або нестач, на які норми природного убутку не встановлені, а також надлишків майна голова комісії зобов'язаний негайно доповісти про це командиру військової частини для вжиття заходів.

На практиці мають місце випадки, коли у одного і того ж особи, яка виявляються надлишки і недостачі. В такому випадку передбачається взаємний залік нестач і надлишків, який може бути допущений тільки щодо однієї і тієї ж групи медичного майна, якщо що входять до її складу предмети мають схожість за зовнішнім виглядом або упаковані в однакову тару (при відпуску їх без розпакування тари). Найбільш часто зустрічається пересортиця лікарських засобів в ампулах різної ємності, бинтів різних розмірів, окремих лікарсько-медичних предметів (зондів різних номерів, голок різних розмірів, скальпелів черевцевий і гострих і т.п.). Про допущену пересортицю матеріально відповідальні особи подають докладні письмові пояснення, які додаються до інвентаризаційного опису.

При виробництві заліку однойменних предметів, що мають різну вартість, зарахування проводиться за кількістю, а різниця у вартості відсутнього майна стягується з винних встановленим порядком на підставі розслідування та встановлення причин утворення нестач і надлишків. Категорично забороняється проводити взаємний залік виявлених нестач надлишками однойменного майна, що зберігається у різних матеріально відповідальних осіб.

Акти зняття залишків підписуються головою і членами внутрішньої перевірочної комісії, матеріально відповідальними особами, командирами (начальниками) перевіряються підрозділів і затверджуються командиром військової частини. Підпис матеріально відповідальних осіб свідчить про те, що майно, пойменоване в інвентаризаційного опису, перевірено комісією, внесено в акт в їх присутності і знаходиться на їх відповідальному зберіганні. У разі прийому і здачі майна від однієї матеріально відповідальної особи іншій в інвентаризаційного опису розписуються здає і приймає медичне майно.

Після закінчення перевірки всіх об'єктів інвентаризації та складання інвентаризаційних описів оформляється акт про результати інвентаризації за ф. 835 і відомість розбіжностей за результатами інвентаризації по ф. 836. Акт оформляється в одному примірнику, підписується головою і членами внутрішньої перевірочної комісії, а також в порядку ознайомлення - начальником медичної служби і затверджується командиром військової частини. У ньому вказуються результати зняття залишків наявності і якісного (технічного) стану медичного майна по кожному підрозділу (об'єкту інвентаризації). В акті відображаються також умови зберігання медичного майна, причини утворення нестач і надлишків, стан і недоліки в обліку медичного майна, заходи, які необхідно провести для усунення всіх виявлених недоліків, позитивні сторони в обліку і зберіганні медичного майна. Вносяться пропозиції щодо подальшого використання зайвих і непотрібних військовій частині предметів медичного майна.

У разі, якщо до початку інвентаризації військовою частиною було відвантажено будь-яким видом транспорту медичне майно в іншу військову частину (на склад) і його надходження ще не підтверджено одержувачем (майно, що знаходиться в дорозі), в акті інвентаризації необхідно вказати номери документів на відправку , з метою подальшої перевірки повноти відвантаженого майна при проведенні наступної інвентаризації (перевірки, ревізії).

До акта про результати інвентаризації додаються всі інвентаризаційні описи, відомість розбіжності за результатами інвентаризації, а також пояснення посадових осіб, довідки, розрахунки природного убутку та інші документи, що пояснюють висновки і пропозиції комісії.

Вилучення зі справи облікового документа, наприклад, для додатки до акта інвентаризації, проведення адміністративного розслідування або порушення кримінальної справи за фактом втрати, розкрадання або нестач медичного майна, проводиться з дозволу командира військової частини (начальника установи). При вилученні облікового документа на його місце підшивається довідка-заступник, в якій вказується номер вилученого документа, кількість аркушів, куди і при якому номері спрямований або в яке діло підшитий цей обліковий документ. Довідка-заступник підписується особою, відповідальною за ведення обліку медичного майна, і засвідчується мастичної печаткою «Для пакетів». Виправлення загальної кількості аркушів в цьому випадку в справі не проводиться, а на останньому аркуші справи зазначається кількість аркушів, вилучених зі справи.

Підсумки інвентаризації проводяться по книгах і картках обліку згідно інвентаризаційних описів. При цьому з метою скорочення записів в графі «Найменування документа» книг і карток обліку, що ведуться в аптеці військової частини і медичному складі, робиться запис «Акт інвентаризації» і показуються залишки майна по кожному предмету в кожному підрозділі.

Виявлені при інвентаризації надлишки медичного майна на підставі наказу по частині і відомості розбіжностей за результатами інвентаризації записуються на прихід, а недостачі - списуються з книг і карток обліку. При тому недостачі, що перевищують норми природного убутку (витрати), а також недостачі медичного майна, для якого норми природного убутку не встановлені записуються в книгу обліку нестач військової частини і в книгу обліку втрат матеріальних засобів медичної служби з обов'язковою відміткою на копії кожного наказу (виписки з наказу) командира частини дати і статті записи в книгу обліку нестач і книгу обліку втрат.

У наказі командира військової частини за підсумками інвентаризації вказуються позитивні сторони в роботі з медичним майном, виявлені недоліки і заходи щодо їх усунення.

За результатами інвентаризації головою внутрішньої перевірочної комісії проводиться розбір з детальним аналізом позитивних результатів діяльності медичної служби військової частини, виявлених недоліків, причин їх виникнення і пропозицій щодо усунення цих недоліків. Матеріали розбору є основою для розробки плану заходів щодо усунення виявлених комісією недоліків, який розробляється начальником аптеки медичного пункту і затверджується начальником медичної служби військової частини.

 Попередня   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Наступна

ОБЛІК МЕДИЧНОГО МАЙНА | Загальні правила складання і ведення облікових документів | Загальні правила оформлення і ведення книг обліку | Порядок обліку медичного майна | Документальне оформлення прийому медичного майна | Передачі і здачі медичного майна | Документальне оформлення списання з обліку і зміни якісного (технічного) стану медичного майна | Витребування медичного майна | ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО МАЙНА | Підготовка до проведення інвентаризації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати