Головна

Підготовка до проведення інвентаризації

  1. I. Підготовка до практичного заняття
  2. I. Підготовка до практичного заняття
  3. III. Нормативно-правова база щодо організації та проведення діагностичної діяльності.
  4. III. ПІДГОТОВКА БОЕВОЙ МАШИНИ ДО ПОДОЛАННЯ ВОДНОЇ
  5. XI.2 Підготовка до курсового дослідження.
  6. А) Перепідготовка керівного складу.
  7. Аналіз даних і підготовка заключної доповіді

У підготовчий період до проведення інвентаризації медичного майна в кожній військовій частині проводяться роботи, основною метою яких є полегшення її проведення.

Зокрема, закінчується і документально оформляється прийом медичного майна, що надійшло перед інвентаризацією. У військових частинах з аптек видається медичне майно в підрозділи з розрахунком їх забезпечення на період інвентаризації, а на медичних складах завершується річне постачання і досилання майна за планом постачання поточного року. При необхідності в аптеку військової частини з підрозділів здаються непотрібні і невикористовувані предмети медичного майна.

Медичне майно систематизується за обліковими ознаками і розташовується в порядку, що забезпечує швидке і точне зняття залишків. Підготовчі роботи проводяться також з обліковими документами. Так, закінчується обробка всіх первинних облікових документів, і проводяться відповідні записи про рух медичного майна в книгах і картках обліку.

Уже можна підбити підсумки по руху медичного майна за період від останньої планової інвентаризації. Підсумки підкреслюються рисою (річні - двома рисами) і завіряються підписом осіб, які ведуть облік медичного майна. Правильність підведення підсумків обов'язково перевіряється особами, відповідальними за ведення обліку медичного майна і завіряється ними своїм підписом.

Обов'язковою є також звірка даних обліку аптеки за основними засобами, малоцінних і швидкозношуваних предметів медичного майна з даними обліку підрозділів військової частини. Ця звірка проводиться з особами, відповідальними за ведення обліку медичного майна в підрозділах (матеріально відповідальними особами підрозділів, начальниками підрозділів). При виявленні розбіжностей в обліку вживаються заходи щодо уточнення облікових даних.

До початку інвентаризації всі матеріально відповідальні особи подають голові комісії підписки про проведення всіх облікових операцій по приходу і витраті, а також про відсутність в аптеці (підрозділі, сховище) задіяних або неописаних предметів медичного майна.

Комісією, призначеною для проведення інвентаризації, розробляється план її проведення із зазначенням в ньому всіх об'єктів, що підлягають інвентаризації, часу початку і закінчення роботи по кожному об'єкту, питань, що підлягають перевірці, часу подання актів зняття залишків по кожному об'єкту, також акта інвентаризації на затвердження командиру військової частини. У плані можна передбачити виділення необхідного особового складу, що залучається до проведення інвентаризації. План проведення інвентаризації підписується головою внутрішньої перевірочної комісії, узгоджується з заступниками командира і начальником медичної служби і затверджується командиром військової частини.

Перед початком інвентаризації командиром військової частини або призначеним ним посадовою особою проводиться інструктаж членів внутрішньої перевірочної комісії про цілі і завдання майбутньої інвентаризації, порядок роботи комісії, права, обов'язки та відповідальність усіх членів комісії.

Потім організовується вивчення порядку перевірки якості, кількості і термінів придатності (зберігання) медичного майна, особливостей інвентаризації наркотичних, отруйних та інших засобів, методики заповнення та оформлення всіх інвентаризаційних документів. Членами інвентаризаційної комісії вивчаються накази, директиви, статути, положення та інші керівні документи по роботі з медичним майном, обліку та звітності. Вивчаються також акти і матеріали попередньої інвентаризації, а при необхідності і акти останньої перевірки господарської діяльності медичної служби. Члени комісії знайомляться з висновками вищого органу військового управління медичної служби по представленим військовою частиною звітів і донесень з питань забезпечення медичним майном.

Комісією готуються інвентаризаційні описи (ф. 401) по кожному об'єкту інвентаризації з внесенням в них точних вивірених залишків майна, що значаться по обліку. З метою скорочення часу на оформлення інвентаризаційних описів дозволяється використовувати бланки звітів-заявок наявності і потреби медичної техніки та майна по ф. 14 / мед зі зміною найменувань граф відповідно до граф інвентаризаційного опису.

Одночасно готуються, брошуруються, нумеруються і скріплюються печаткою робочі зошити (книги) в двох примірниках для записів результатів інвентаризації по кожному перевіряється об'єкту. З початком інвентаризації ці зошити (книги) вручаються: один примірник - матеріально відповідальних осіб, інший - членам внутрішньої перевірочної комісії.

 Попередня   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Наступна

ЧАСТИНА II | ТЕХНІКОЮ І МАЙНОМ | ОБЛІК МЕДИЧНОГО МАЙНА | Загальні правила складання і ведення облікових документів | Загальні правила оформлення і ведення книг обліку | Порядок обліку медичного майна | Документальне оформлення прийому медичного майна | Передачі і здачі медичного майна | Документальне оформлення списання з обліку і зміни якісного (технічного) стану медичного майна | Витребування медичного майна |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати