Головна

Передачі і здачі медичного майна

  1. VI. Розрахунок параметрів ланцюгової передачі
  2. VI. Розрахунок ланцюгової передачі
  3. А) Закриті передачі.
  4. Алгоритм розрахунку клиноремінною передачі
  5. Апаратура передачі даних
  6. Оренда і орендні відносини. Формування ставки орендної плати. Податок з майна підприємства.
  7. Асинхронна і синхронна передачі

Відпустка медичного майна військовим частинам, які входять до складу з'єднання, проводиться зі складу медичного майна омедб (омедр) і оформляється: основних засобів - актом приймання передачі ф. ОС-1 бюдж .; матеріальних запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів-накладної ф. 434 і довіреності ф. М-2. Підставою для оформлення даних документів є звіти-заявки військових частин по ф. 14 / мед. Додаткова відпустка майна військовим частинам, а також відпустку дорогого, дефіцитного, імпортного майна може оформлятися на підставі рознарядки ф. 1.

Відпустка основних засобів, матеріальних запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів з аптеки військової частини в підрозділи, а також з відділення медичного постачання омедб (омедр) в підрозділи омедб (омедр) оформляється накладними ф. ОС-2 бюдж, і 434, відповідно. При цьому видане майно переводиться з обліку аптеки (складу медичного майна омедб, омедр) на облік підрозділів по картці обліку матеріальних засобів ф. 43. Накладні ф. ОС-2 бюдж. і 434 виписуються в трьох примірниках: перші екземпляри залишаються у начальника аптеки (складу) і служать підставою для записів у книзі (картці) обліку; другі - видаються матеріально відповідальній одержувачу медичного майна, треті - передаються в фінансовий орган військової частини. Отримане підрозділом майно в той же день оприбутковується в книгу складського обліку ф. М-17.

Видача з аптеки лікарських і перев'язувальних засобів, імунобіологічних, дезінфікуючих та інших препаратів, реактивів і хімікатів в функціональні підрозділи проводиться за вимогами, а на руки хворим - за рецептами. При цьому наркотичні та отруйні лікарські засоби і спирти відпускаються за окремими рецептами і вимогам і тільки з візою начальника медичної служби військової частини. За рецептами цивільних або військових лікарів іншої військової частини лікарські, перев'язувальні засоби та інші матеріальні запаси також відпускаються з візою начальника медичної служби своєї частини.

Видані в функціональні підрозділи наркотичні та прирівняні до них лікарські засоби незалежно від лікарської форми, в тому числі в суміші з розчинниками і наповнювачами записуються начальником аптеки на прихід в книзі обліку ф.49 цих підрозділів. У зазначені книги обліку, крім того, записуються наркотичні та отруйні лікарські засоби для ін'єкцій, в таблетках і порошках, етиловий спирт різної міцності, а також кошти, що володіють психотропною дією, і прекурсори. Запис про кількість відпущеного препарату засвідчується підписом начальника аптеки в графі «Примітка» книги обліку ф. 49.

У книгах обліку ф. 49 підрозділів враховуються також гостродефіцитні і дорогі лікарські засоби, отримані з аптеки і підлягають предметно-кількісному обліку. Перелік зазначених препаратів визначається щорічно начальником медичної служби військової частини.

Видача матеріальних запасів, санітарно-господарського майна, матеріалів для лабораторії, стоматологічного та фізіотерапевтичного кабінетів проводиться за накладною ф. 434. Отримане майно в підрозділах не доводиться.

Видача в тимчасове користування основних засобів, малоцінних і швидкозношуваних предметів медичного майна на період навчань та інших заходів бойової підготовки на термін не більше одного місяця проводиться по книзі обліку ф. 37. Видача основних засобів, малоцінних і швидкозношуваних предметів у тимчасове користування на термін більше одного місяця (на збори і т.п.) оформляється накладною ф. 434, при цьому в ній перед перерахуванням найменувань і кількості виданих предметів майна робиться запис: «Чи підлягає поверненню». Накладна береться на контроль до повернення майна до військової частини. Видані матеріальні засоби записуються в картку обліку ф. 45. Особи, які отримали і видали медичне майно в тимчасове користування, несуть відповідальність за його своєчасне повернення.

Передача (здача) медичного майна може бути проведена в наступних випадках:

розформування військової частини (з'єднання);

зняття медичного майна з постачання і неможливості його використання;

наявність в частині зайвого медичного майна.

Передача медичного майна з одного підрозділу в інший усередині військової частини або з однієї військової частини в іншу всередині з'єднання виробляється на підставі наказу або розпорядження командира військової частини (з'єднання). Передача оформляється накладними ф. ОС-2 бюдж. і 434. У разі передачі майна з однієї військової частини з'єднання в іншу накладні виписуються в відділенні медичного постачання омедб (омедр) з'єднання. В цьому випадку приймальник військової частини на прийняте медичне майно повинен мати довіреність ф. М-2.

Передача медичного майна військовим частинам, що не входять до складу з'єднання, а також здача на медичні склади проводиться тільки за розпорядженням начальника медичної служби округу. Передача (здача) проводиться на підставі наряду ф. 200 вищестоящого органу військового управління медичної служби після пред'явлення і оформляється актом приймання-передачі ф. ОС-1 бюдж. (Накладної ф. 434) приймальником довіреності ф. М-2. Майно може бути відправлено і залізничним (автомобільним, водним) транспортом. В цьому випадку для контролю повноти і цілісності упакованого в тару (ящики, контейнери і т.п.) медичного майна вантажовідправником виписується пакувальний лист ф. 62 на кожне відправляється місце.

Після передачі (відправки) перший примірник акта приймання-передачі (накладної) залишається у здавача, другий - у приймальника (надсилається вантажоодержувачу), а третій направляється сдатчиком начальнику вищестоящого органу управління медичної служби в якості донесення про виконання його розпорядження, Майно, передане з одного військової частини в іншу, має бути справним, комплектним, мати достатній для використання запас терміну придатності. Якщо на передані апарати і прилади ведуться паспорта (формуляри), то вони підлягають обов'язковій передачі разом з майном. При цьому паспорта (формуляри) повинні бути заповнені на дату передачі майна.

Військова частина, спадна зі складу з'єднання, зобов'язана отримати атестати, в тому числі і на медичне майно. Атестат є документом, що дає право на зарахування військової частини на забезпечення медичним майном за новим місцем дислокації. Атестат виписується тими сполуками або об'єднаннями, які забезпечували цю військову частину медичним майном. Для отримання атестата військова частина повинна представити звіт про наявність майна на день вибуття за формою змістовної частини атестата.

Здача виробів медичної техніки в майстерні з ремонту медичної техніки виробляється на підставі наряду на ремонт Ф.5, виписаного органом військового управління медичної служби і оформленого актом приймання-передачі основних засобів ф. ОС-1 бюдж., А також накладної ф. 434 - на малоцінні і швидкозношувані предмети.

Передані матеріальні засоби з обліку здає військової частини не списуються, а на підставі акта ф. ОС-1 бюдж. переводяться в аналітичному обліку (по регістрах і меморіальних ордерів) з підзвіту матеріально відповідальної особи в підзвіт відповідного ремонтного підприємства, який прийняв у ремонт.

Прийом відремонтованих матеріальних засобів проводиться:

від власного ремонтного підрозділу - основних засобів за накладною ф. ОС-2 бюдж., Малоцінних і швидкозношуваних предметів-за накладною ф. 434;

від ремонтного підрозділу - за актом ф. ОС-3 бюдж.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

ЧАСТИНА II | ТЕХНІКОЮ І МАЙНОМ | ОБЛІК МЕДИЧНОГО МАЙНА | Загальні правила складання і ведення облікових документів | Загальні правила оформлення і ведення книг обліку | Порядок обліку медичного майна | Витребування медичного майна | ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО МАЙНА | Підготовка до проведення інвентаризації | Порядок проведення інвентаризації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати