Головна

Загальні правила складання і ведення облікових документів

  1. HTML: Загальні відомості.
  2. I. Загальні положення
  3. I. Загальні положення
  4. I. Загальні положення
  5. I. Загальні положення
  6. I. Загальні положення
  7. I. Загальні положення

Всі первинні документи, що складаються в медичній службі військової частини, повинні бути зареєстровані в книзі реєстрації облікових документів. Облікові документи реєструються тільки після їх підписання або затвердження відповідними посадовими особами.

Рецепти і вимоги, що надходять в аптеку, реєструються в спеціальному журналі, передбаченому Керівництвом по роботі військових аптек.

Вступники до військової частини первинні облікові документи (вхідні) також реєструються в книзі реєстрації облікових документів в суворій послідовності у міру надходження.

Документ вважається виконаним, якщо зазначені в ньому операції виконані, хоча б і не в повному обсязі. На дополученний (довидачу) медичного майна повинен бути складений новий документ.

Якщо документ складається у двох і більше примірниках, то він заповнюється через копіювальний папір друкуючим пристроєм або кульковою ручкою (хімічним олівцем).

При веденні обліку вручну на всіх виконаних первинних документах робляться відмітки про записи в книгах обліку проведених операцій, пов'язаних з рухом або зміною якісного (технічного) стану медичного майна.

Усі облікові документи повинні бути складені і вестися розбірливо, без помарок і підчисток. Для виправлення помилок, допущених при записах, неправильні цифри або слова закреслюються тонкої рисою так, щоб їх можна було прочитати, а над ним записуються правильні цифри і слова. Зроблене виправлення обмовляється на вільному місці цієї ж сторінки документа, наприклад, «Виправленому (вказується правильний запис) вірити». Виправлення засвідчується в книзі обліку підписом виконавця, а в первинному обліковому документі - підписом начальника, який підписав документ. Підпис посадової особи про виправлення в первинному обліковому документі засвідчується відповідною печаткою.

Робити виправлення в рецептах і вимогах не дозволяється.

При виправленні запису в книзі обліку повинні бути виправлені і наступні підсумки із зазначенням дати виправлення. Якщо після виправленої записи вироблено ще дві і більше неправильних записів, то підсумок (залишок) виправляється тільки в останньому записі.

Всі виконані облікові документи разом з додатками до них підшиваються у справи строго в хронологічному порядку їх надходження або виконання. У міру підшивки документів листи в справі нумеруються. Їх кількість в кожному закінченому справі підтверджується підписом начальника медичної служби військової частини і засвідчується мастичної печаткою «Для внутрішніх господарських документів».

Рецепти і вимоги підшиваються окремо по місяцях. Рецепти і вимоги на наркотичні та отруйні лікарські засоби підшиваються окремо від всіх інших рецептів та вимог. Також окремо підшиваються і зберігаються первинні облікові документи на наркотичні та отруйні лікарські засоби.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

ЧАСТИНА II | ТЕХНІКОЮ І МАЙНОМ | Порядок обліку медичного майна | Документальне оформлення прийому медичного майна | Передачі і здачі медичного майна | Документальне оформлення списання з обліку і зміни якісного (технічного) стану медичного майна | Витребування медичного майна | ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО МАЙНА | Підготовка до проведення інвентаризації | Порядок проведення інвентаризації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати