На головну

Які проходять військову службу за контрактом

  1. Військовослужбовців, що проходять військову службу за призовом
  2. ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ
  3. Глава 19. ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ
  4. Щомісячну допомогу подружжю військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом
  5. Отже, крім політичної еліти, пануюча еліта включає також економічну, культурну, ідеологічну, наукову, інформаційну, військову еліти.
  6. контрактура Дюпюітрена
  7. Медичний огляд Військовослужбовців (ПРАЦІВНИКІВ Збройних Сил України), Які прізначаються (пріймаються) на службу (на роботу) та несуть службу (Працюють) у спецспорудах

Особливості медичного контролю за станом здоров'я офіцерів і військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, обумовлені більш старшим віком цієї категорії військовослужбовців у порівнянні з військовослужбовцями, які проходять військову службу за призовом, більшою тривалістю служби в Збройних Силах, специфікою виконання службових обов'язків, характером праці, посиленням професійних і побутових чинників ризику (психогенних, фізичних, хімічних, дисгормональних). На тлі вікових змін в різних органах і системах захворювання у цієї категорії військовослужбовців набувають хронічного, взаімоотягощающіх характер, протікають мляво і атиповий, з загостреннями і ускладненнями основного процесу.

Ці особливості визначають необхідність проведення обстеження військовослужбовців відповідними медичними фахівцями.

Медичне спостереження за станом здоров'я офіцерів і військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, в процесі їх повсякденної діяльності здійснюється шляхом вибіркового індивідуального опитування про самопочуття офіцерів в ході бойової підготовки, про стан їх здоров'я, скаргах, проведення їм деяких функціональних проб. Найбільша увага приділяється особам з підвищеним ризиком захворювань, а також тих, хто під диспансерним динамічним наглядом.

Ефективною формою медичного контролю за станом здоров'я офіцерів і військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, є поглиблене медичне обстеження, яке проводиться в IV кварталі року. Поглиблене медичне обстеження офіцерів і військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, віком до 40 років, які не перебувають під диспансерним динамічним наглядом, проводить лікар військової частини. За медичними показаннями проводяться необхідні лабораторні, функціональні, рентгенологічні дослідження і консультації у фахівців лікувально-профілактичних установ.

Офіцери і військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, віком старше 40 років, а також особи, які перебувають під диспансерним динамічним наглядом, проходять обстеження з обов'язковою участю необхідних лікарів-спеціалістів лікувально-профілактичних установ за індивідуальними планами, які розробляються начальником медичної служби військової частини з урахуванням рекомендацій лікарів-фахівців.

Перед медичним обстеженням офіцерів і військовослужбовців, які проходять службу за контрактом, начальник медичної служби військової частини записує в медичній книжці офіцера короткий епікриз про результати медичного спостереження в минулому році, про перенесені протягом року захворюваннях, їх наслідки, а у військовослужбовців, які перебувають під диспансерним динамічним наглядом, - про перебіг основного і супутніх захворювань, загостреннях хвороби, трудопотерь за минулий рік, а також оцінює повноту і ефективність проведених лікувально-профілактичних заходів. Лікар військової частини вивчає думку обстежуваного про динаміку його здоров'я, умови служби та побуту.

Обов'язковий обсяг поглибленого медичного обстеження офіцерів і військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, включає:

флюорографію органів грудної клітини;

загальні аналізи крові та сечі; крім того, особам старше 40 років - дослідження цукру крові, загального холестерину і тригліцеридів в крові;

електрокардіографічне дослідження - один раз в два роки, а особам старше 40 років - щорічно; при підозрі на ішемічну хворобу серця проводиться ЕКГ - дослідження з навантажувальною пробою;

вимірювання внутрішньоочного тиску особам старше 40 років - один раз в два роки;

антропометрії (визначення маси тіла, зростання, окружності грудної клітки і живота; спірометрії, динамометрію);

обстеження лікарем військової частини (лікарем-фахівцем);

огляд стоматологом.

Медичне обстеження офіцерського складу управління з'єднання і військових частин, які не мають лікарів, і що дислокуються в одному гарнізоні з омедб, ВГ, проводиться в їх поліклінічних відділеннях, або в гарнізонної військової поліклініці.

При виявленні у військовослужбовців скарг, факторів ризику виникнення захворювань, проявів захворювань, лікар військової частини призначає їм необхідні додаткові лабораторні, інструментальні дослідження, консультує їх у відповідного фахівця. За висновком спеціаліста військовослужбовцю проводяться додаткові дослідження, консультації у інших фахівців, при необхідності фахівцем призначається стаціонарне обстеження в лікувальному закладі.

Після закінчення поглибленого медичного обстеження начальник медичної служби частини записує в медичну книжку (ф. 2) групу стану здоров'я, а при виявленні захворювання - діагноз, групу фізичної підготовки, а також призначає нужденним необхідні лікувально-профілактичні заходи.

Військовослужбовцям старше 40 років, а також особам, які перебувають під диспансерним динамічним наглядом, і проходили поглиблене медичне обстеження у фахівців, запис в медичну книжку про групу стану здоров'я, групі фізичної підготовки, переважно і супутньому захворюваннях, про лікувально-оздоровчих заходах, призначених військовослужбовцю, робить лікар-фахівець.

За результатами медичного обстеження офіцери і військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, розподіляються на наступні групи стану здоров'я:

I група - «здорові» - це особи, які не мають захворювань або їх віддалених проявів, наслідків перенесених гострих захворювань і травм, а також військовослужбовці, у яких виявлені деякі відхилення функціонального і морфологічного характеру без тенденції до прогресування, які не впливають на працездатність і здатність виконувати обов'язки військової служби;

II група - «практично здорові» - військовослужбовці, у яких виявлені захворювання без порушення функцій органів і систем, що не обмежують здатність виконувати обов'язки військової служби. У цю групу відносять також осіб, які перенесли гострі захворювання, травми, поранення, і мають прояви їх наслідків, що не знижують істотно працездатність, а також осіб з періодично загострюються хронічні захворювання;

III група - «мають хронічні захворювання». До цієї групи відносять військовослужбовців, які мають хронічні захворювання з помірними порушеннями функцій органів і систем і періодичними загостреннями, що знижують працездатність. У цю групу відносять також осіб, які мають наслідки травм, отруєнь, хірургічних втручань та інших впливів зовнішніх чинників, що знижують працездатність. Військовослужбовці, віднесені до третьої групи стану здоров'я, підлягають диспансерному динамічному спостереженню. В індивідуальному порядку військовослужбовцям третьої групи стану здоров'я призначаються терміни контрольних медичних обстежень (оглядів) і необхідні лікувально-оздоровчі заходи.

Перелік основних захворювань для визначення групи стану здоров'я військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, наведено в додатку 9 Керівництва по медичному забезпеченню Збройних Сил РФ на мирний час.

На підставі даних про групах стану здоров'я офіцерського складу та військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, а також вимог Настанови з фізичної підготовки та Керівництва по медичному забезпеченню фізичної підготовки, вони розподіляються на наступні групи фізичної підготовки:

I група - у віці до 30 років;

II група - у віці від 31 до 35 років і перекладені за станом здоров'я з першої групи;

III група - у віці від 36 до 40 років і перекладені за станом здоров'я з першої і другої груп;

IV група - у віці від 41 до 45 років і перекладені за станом здоров'я з першої, другої і третьої груп;

V група - у віці від 46 до 50 років і перекладені за станом здоров'я з інших груп;

VI - у віці 51 року і старше.

Особи, які мають групу стану здоров'я «практично здоровий» займаються в групах фізичної підготовки: у віці 30-35 років - в III; 36-40 років - в IV; старше 45 років - в групі ЛФК.

В кінці календарного року за результатами диспансеризації військовослужбовців, в т.ч. поданням поглибленого медичного обстеження, начальник медичної служби військової частини аналізує диференційовано динаміку стану здоров'я офіцерського складу, військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом та призовом, оцінює повноту і ефективність проведених за рік лікувально-профілактичних заходів та узагальнені матеріали доповідає рапортом командиру військової частини. У донесенні 1 / мед. і річному звіті за формою 3 / мед. начальнику медичної служби з'єднання представляються дані про повноту та якість проведеного поглибленого медичного обстеження військовослужбовців, про ефективність диспансеризації військовослужбовців.

У доповіді командиру частини висвітлюють такі питання:

число обстежених в порівнянні з обліковим складом військової частини;

дані про стан здоров'я військовослужбовців, і причини захворюваності, а також про осіб, які потребують диспансерного динамічного спостереження, в т.ч. про відстаючих по бойовій підготовці, які потребують лікувально-оздоровчих заходах, стаціонарному обстеженні та лікуванні, в санаторно-курортному лікуванні, медичному огляді;

характеристика змін в стані здоров'я військовослужбовців у порівнянні зданими попереднього поглибленого медичного обстеження з поясненнями причин цих змін;

оцінка ефективності лікувально-профілактичних заходів, проведених за останній рік, а також заходи, які необхідно прийняти для поліпшення умов військової служби та побуту військовослужбовців;

список військовослужбовців, які не пройшли поглиблене медичне обстеження, а також підлягають стаціонарному обстеженню та огляду ВЛК.

Контрольні медичні обстеження військовослужбовців,Попередня   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   Наступна

А. Приймальне відділення | Б. Хірургічне відділення | В. Терапевтичне відділення | Г. Поліклінічне відділення | Д. Аптека | Глава 2. ОРГАНІЗАЦІЯ | ОРГАНІЗАЦІЯ диспансеризації ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЧАСТИНИ | Військовослужбовців, що проходять військову службу за призовом | Медичні огляди військовослужбовців | Які проходять військову службу за призовом |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати