На головну

Процентна політика центрального банку.

  1. Автоматична політика (політика вбудованих стабілізаторів) заснована на забезпеченні податковою системою бюджетних надходжень в залежності від рівня економічної активності.
  2. Аграрна політика
  3. Аграрна політика царату.
  4. Аграрні кризи надвиробництва і антициклічної політика держави на різних етапах розвитку сільського господарства
  5. Адміністративне управління та політика
  6. антиінфляційна політика
  7. антиінфляційна політика

Центральний банк, проводячи грошово-кредитну політику, використовує певні важелі впливу, які дозволяють йому досягти поставлених цільових орієнтирів. Процентна політика є одним з таких методів, який шляхом зміни вартості наданих банкам кредитів, дозволяє центральному банку впливати на рівень попиту і пропозиції кредитних ресурсів на грошовому ринку, на обсяг і структуру грошової маси, на рівень ліквідності банків та т.д.

Процентна політика в контексті системи методів та інструментів грошово-кредитного регулювання спрямована на зниження рівня інфляції і забезпечення стійкості національної грошової одиниці. Крім того, регулюючи через процентну ставку вартість національних грошей, центральний банк може впливати на такі найважливіші макроекономічні змінні, як рівень заощаджень та інвестицій в економіці, попит на фінансові активи, рух капіталів та ін.

Центральний банк в проведенні процентної політики орієнтується на досягнення цілей грошово-кредитної політики і реалізацію обраної стратегії монетарного регулювання. Підтримка шкали процентних ставок на оптимальному для країни рівні дозволяє забезпечити стабільність грошово-кредитної системи країни, сприяє розвитку економіки і досягнення цільових орієнтирів грошово-кредитної політики центрального банку.

Як правило, відсоткова політика передбачає встановлення наступних цільових орієнтирів:

- Формування прибутковості для банків, що забезпечує їм залучення довгострокових ресурсів населення і суб'єктів господарювання та мінімізує ризик відтоку коштів клієнтів;

- Регулювання очікувань ринку відповідно до середньостроковими цілями монетарної політики;

- Підтримання рівня процентних ставок в економіці, що забезпечують доступність банківського кредиту для ефективно працюючих суб'єктів господарювання;

- Забезпечення переважної прибутковості інструментів грошового ринку в національній грошовій одиниці в порівнянні з інструментами в іноземній валюті (депозитами в іноземній валюті та ін.);

- - Запобігання припливу значних обсягів спекулятивного капіталу та недопущення формування на фінансовому ринку прибутковості, яка не може бути забезпечена національною економікою і банківською системою на стійкій основі;

- - Стимулювання банків максимально оперативно вирішувати проблеми поточної ліквідності.

У кожній державі процентна політика має свою структуру, орієнтовану на специфіку країни і особливості етапу її розвитку. Основними інструментами процентної політики центрального банку є базова ставка рефінансування і ставки по операціях банку на фінансовому ринку. Це означає, що процентна політика як метод монетарного регулювання виражається у встановленні і періодичному перегляді офіційної ставки рефінансування центрального банку, а також ставок по його основних операцій на грошовому ринку.

Центральні банки можуть встановлювати кілька офіційних (базових) ставок:

- Ставка рефінансування (кредитування) для банків - ставка, яка характеризується для учасників ринку наявністю так званого «сигнального ефекту» у відношенні як динаміки інфляції, так і напрямки грошово-кредитної політики центрального банку (зростання ставки - кредитна рестрикція, зниження - кредитна експансія) ;

- Облікова ставка - ставка, яка використовується Центральним банком при здійсненні ним операцій з переобліку векселів юридичних осіб (величина її визначається виходячи з базової ставки рефінансування);

- Ставки по основним (стандартним) операцій центрального банку (ломбардна ставка та ін.);

- Ставки по нестандартним операціями центрального банку (відсотки по санаційним кредитами та ін.)

Ставка рефінансування в багатьох країнах сьогодні є більшою мірою індикативним показником, що дає суб'єктам економіки орієнтир щодо поточної інфляції і вартості національної валюти в середньостроковій перспективі. У той же час даний метод грошово-кредитного регулювання має значний вплив на формування рівня процентних ставок фінансового ринку.

Ставки за операціями центрального банку на фінансовому ринку в порівнянні зі ставкою рефінансування є більш оперативним інструментом процентної політики, по суті, формує рівень прибутковості на різних сегментах фінансового ринку. Даний інструмент використовується центральним банком для проведення операцій на фінансовому ринку, здійснення рефінансування та вилучення ліквідності у банків. Процентні ставки по операціях надання і залучення ресурсів центрального банку визначаються виходячи з рівня базової ставки рефінансування і завдань із забезпечення поточної ліквідності банківської системи.

Вплив процентних ставок центрального банку на фінансовий ринок проявляється, головним чином, в процесі проведення банком операцій з регулювання поточної ліквідності банківської системи. Проводячи операції з підтримки або вилучення ліквідності, центральний банк визначає вартість ресурсів в банківській системі і тим самим регулює активність банків у проведенні операцій з фінансовими активами, задає орієнтири коливання процентної ставки в банківській системі, а значить, і в економіці в цілому.

Крім того, визначаючи ліміти і шкалу процентних ставок за своїми операціями, центральний банк не тільки формує коридор коливань процентних ставок в економіці, а й створює ринкові очікування, які впливають на функціонування грошово-кредитної сфери та розвиток економіки в цілому. В результаті процентна політика істотно впливає на мотивацію банків з управління їхніми ресурсними потоками, в тому числі при прийнятті рішень щодо формування ресурсної бази та розміщення кредитних ресурсів.

Регулюючи процентні ставки за своїми операціями, центральний банк дотримується певних принципів:

1. Формування коридору для коливань процентних ставок на ринку відповідно до цілей грошово-кредитної політики. Регулюючи процентні ставки по операціях, центральний банк має на меті забезпечення певної волатильності (ширини коридору) ставок на кредитно-депозитного ринку. Метою формування такого коридору є забезпечення привабливості національної валюти по відношенню до іноземних валют, що сприяє нарощуванню заощаджень в економіці і забезпечує процес розширеного відтворення. Дана мета досягається, в тому числі, за допомогою регулювання нижньої і верхньої межі процентних ставок по інструментах підтримки і вилучення ліквідності банківської системи.

2. Підтримка позитивного рівня реальних процентних ставок (з перевищенням рівня поточної інфляції) для цілей стимулювання накопичень і інвестицій. Позитивний рівень реальних процентних ставок у реальному вираженні по інструментах підтримки ліквідності банків є необхідною умовою для виконання національною грошовою одиницею основних функцій грошей: засобу заощадження, кошти обігу та міри вартості.

3. Прагнення не підміняти ринок і забезпечити перерозподіл ліквідних активів в межах фінансового ринку на конкурентній основі через ринкові інструменти з мінімальним емісійним участю центрального банку.

Суворе дотримання ринкових принципів в побудові процентної політики забезпечує регулювання інфляційних очікувань, стимулює банківську систему до ефективного перерозподілу грошових коштів і формуванню ресурсної бази без участі централізованих ресурсів центрального банку, а також дозволяє підтримувати стабільне функціонування валютного та фондового ринку при одночасному нарощуванні державних золотовалютних резервів.Попередня   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Наступна

Основні методологічні підходи до вибору концепції грошово-кредитної політики | Цілі грошово-кредитної політики, їх економічне значення на сучасному етапі | Цілі грошово-кредитної політики | Грошово-кредитне регулювання як засіб реалізації грошово-кредитної політики | Трансмісійний механізм грошово-кредитного регулювання | Грошова маса та грошова база | Попит і пропозиція грошей, їх вплив на швидкість грошового обігу | Механізм регулювання швидкості грошового обігу | Грошово-кредитне регулювання і проблеми грошової емісії | Грошовий мультиплікатор і коефіцієнт монетизації економіки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати