На головну

Поняття і види способів забезпечення виконання зобов'язань

  1. I. 1. 1. Поняття про психологію
  2. I. 1. 3. Поняття про свідомість
  3. I.2.1) Поняття права.
  4. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 1 сторінка
  5. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 2 сторінка
  6. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 3 сторінка
  7. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 4 сторінка

Поняття способів забезпечення виконання зобов'язань. Риси та види способів забезпечення виконання зобов'язань.

1. Зобов'язання має бути виконане. Це основне правило зобов'язальних правовідносин. Невиконання боржником зобов'язання є за загальним правилом правопорушенням з усіма наслідками, що випливають звідси наслідками. У майновому обороті невиконання боржником зобов'язання вабить не тільки негативні наслідки, в першу чергу для кредитора (по дореволюційному законодавству - верителя), але і порушує динаміку економічних відносин в цілому. У широкому сенсі забезпечення виконання боржником своїх зобов'язань розуміється як вся система законодавства, в тому числі цивільного, вся сукупність політичних, судових, економічних і організаційних заходів владного характеру. У вузькому сенсі забезпечення виконання зобов'язань - це спеціальні цивільно-правові заходи, спрямовані виключно на спонукання боржника виконати конкретне зобов'язання.

авторитетна думка

Саме існування законодавства забезпечує виконання зобов'язань: встановлює принципи виконання, передбачає неприпустимість односторонньої відмови від зобов'язання або зміни його умов, встановлює можливість примусового виконання і т.д. Одночасно воно містить ряд норм, спрямованих саме на забезпечення виконання зобов'язань (ст. 329-381 ЦК України).

(Б. М. Гонгало)

Передбачені цивільним законодавством спеціальні заходи спонукання (стимулювання) боржника виконати зобов'язання іменуються способами забезпечення виконання зобов'язання.

Забезпечення виконання зобов'язань - це використання встановлених законом або договором забезпечувальних заходів майнового характеру, що стимулюють боржника до виконання зобов'язання і (або) іншим чином гарантують захист майнового інтересу кредитора у випадку несправності боржника.

2. Способи забезпечення виконання зобов'язань характеризуються такими специфічними рисами.

По-перше, способи забезпечення виконання зобов'язань - це завжди зобов'язальні правовідносини майнового характеру. Цивільне право давно і назавжди відмовився від можливості домагань кредитора до особистості боржника, звернувши ці домагання до майна боржника або майну третіх осіб. Встановлення будь-якого способу забезпечення зобов'язання означає можливість настання майнових наслідків. Такі негативні для боржника наслідки можуть настати тільки при несправності боржника (невиконання або неналежного виконання основного зобов'язання). Всі способи забезпечення виконання зобов'язань - це, в кінцевому рахунку, той чи інший шлях до майнового задоволенню кредитора. У всіх забезпечувальних зобов'язаннях основний предмет - майно (гроші, речі і т.д.). Неустойка, завдаток - це грошова сума, заставу - можливість задоволення з вартості заставленого майна, банківська гарантія - це також грошова сума і т.д.

По-друге, ці способи неодмінно є додатковими, або, як їх ще називають, акцесорними, до основного, що забезпечується зобов'язанням.

Наприклад, договір банківського кредиту, який передбачає неустойку за прострочення сплати відсотків і заставу майна, містить основні зобов'язання - повернення суми кредиту та сплати відсотків - і акцесорних (додаткові) - неустойку і заставу.

По-третє, акцесорних характер забезпечувальних зобов'язань визначає, що:

а) недійсність основного зобов'язання за загальним правилом тягне недійсність забезпечує його зобов'язання і

б) недійсність угоди про забезпечення основного зобов'язання не спричиняє недійсність останнього.

3. Способи забезпечення виконання зобов'язань прийнято розділяти на дві групи:

- Особисті та

- Реальні (речові).

Особисті способи забезпечення виконання зобов'язання мають на увазі звернення домагання кредитора до невідособленими заздалегідь майну конкретної особистості - боржника або третьої особи. До особистих способів відносяться неустойка, порука, банківська гарантія.

Наприклад, неустойка - визначена законом або договором грошова сума, яку боржник сплачує кредитору. Іншими словами, сплата неустойки - додаткова майнова обов'язок для боржника.

Реальні (від слова res), або речові, способи припускають можливість задоволення інтересів кредитора за рахунок заздалегідь відокремленого, визначеного майна боржника або третіх осіб. Реальними (речовими) способами забезпечення виконання зобов'язань визнаються заставу, задаток, утримання.

Цивільний кодекс називає способами забезпечення виконання зобов'язань такі:

а) неустойка;

б) застава;

в) утримання;

г) порука;

д) банківська гарантія і

е) завдаток.

Зобов'язання можуть забезпечуватися і іншими способами, передбаченими законом або договором.

Судова практика

Абз. 12 Визначення ВАС РФ від 20.10.2008 N 13290/08.

 Попередня   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   Наступна

Глава 24. Захист права власності та інших речових прав | віндикаційний позов | негаторний позов | Позов про визнання права власності | Позов про звільнення майна з-під арешту | Захист за допомогою речове-правових позовів прав титульних власників інших, ніж власники | поняття зобов'язання | сторони зобов'язання | Зміна осіб у зобов'язанні | Поняття і основні принципи виконання зобов'язань |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати