На головну

Класифікація ігор

  1. I. Класифікація іменників
  2. I.2.2) Класифікація юридичних норм.
  3. II. Класифікація документів
  4. II. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОНЯТЬ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНЛАНГА Огір
  5. II. клінічна класифікація
  6. II.3.2) Класифікація законів.
  7. III. Класифікація ОА.

До сих пір немає єдиної класифікації ігор, а також точного визначення самого поняття «гра». Як зазначає Т. С. Бібарцева, класифікація може бути точною лише в тому випадку, якщо правильно визначено сутнісний класифікаційний ознака. Безумовно, гра - діяльність. Е. Кант сутність гри зіставляв з діяльністю, мета якої не виходила за її межі. Він відзначав, що в ігровій діяльності самоцінний будь-який момент. Сутністю поняття «дозвілля» також є діяльність. Тому гри і досягав розваги - імітація реальної діяльності. В результаті будь-яких захоплень відбувається реалізація продуктивної діяльності, яка вважається об'єктивно дозвільної. Участь ігропрактікі на роботі, в навчальному процесі, на дозвіллі підводить до роздумів про те, що всі ігри включають досуговедческую сутність, яка містить пізнавальні, навчальні, рекреаційні та виховні аспекти. При здійсненні різної ігрової діяльності, в залежності від місця, умов, правил, цілей і завдань часто застосовуються ігри-завдання, ігри-тренінги, ігри-розваги, ігри-вправи з процесів людської життєдіяльності і


використовуються різні галузі знань (філософія, педагогіка, психологія, екологія, мистецтвознавство і т.д.). Цим і визначається складність написання чіткої кваліфікаційної типології. Проте можна стверджувати, що всі ігри мають розважальний і пізнавальний характер, обумовлений дозвіллєвих та педагогічним початком. Тому ігрова діяльність нескінченна. Використовуючи навіть історичні елементи ігрової практики, гра знаходиться завжди в сьогоденні і тому, може раптово починатися, перериватися, міняти свої правила і дії. Але, тим не менше, при розгляді класифікацій, запропонованих різними дослідниками ігор, найчастіше гри поділяють за місцем і часу їх проведення. Це ігри на повітрі і в приміщеннях, ігри на воді та спортивному майданчику, зимові та літні ігри. Все це підводить до деякого поділу ігор, а саме:

- по області діяльності(Фізичні, інтелектуальні, трудові, соціальні, психологічні);

- за характером педагогічного процесу(Навчальні, тренінгові, контролюючі, узагальнюючі, пізнавальні, виховні, розвиваючі, репродуктивні, продуктивні, творчі, комунікативні, діагностичні, профоріента-ційних, психотехнічні);

- по ігровійметодикою (предметні, сюжетні, рольові, ділові, імітаційні, змагальні, драматизації);

- по предметної області(Математичні, екологічні, фізичні, мистецтвознавчі, музичні, літературні, прикладні, виробничі, спортивні, народні, туристичні, управлінські, економічні, педагогічні, досуговедческіе і ін.);

- по ігровому середовищі(З предметами і без предметів, комп'ютерні (ігри-автомати і атракціони), здійснення за допомогою технічних пристосувань; просторово-часові).

Всі ці підрозділи до теперішнього часу відносили тільки до педагогіки гри. Однак ми вважаємо їх ближче до досуговедче-ським, в той же час виділяючи в цьому функціонал ігор інтелектуальна творчість: спортивно-оздоровчі ігри; азарт-


ні, комерційні та престижні; імітаційні та театральні; ігрові програми; традиційні.

Найбільш повно розкриває класифікаційний функціонал педагогічних (дидактичних) ігр є теорія професора В. І. Андрєєва в навчальному курсі для творчого саморозвитку. Автор відносить педагогічні ігри до однієї з форм організації спілкування і виховання. Він пропонує свою класифікацію, в якій розкриває види навчальної діяльності,такі, як навчальні, виховують і розвивають, контролюючі, діагностичні та багато інших, які відносяться до групи «за програмними цілями їх застосування». За характером діяльності відзначаються такі види, як інтелектуальні, фізичні, трудові, соціальні та інші. До групи розділу «Про особливості методики і технології їх організації» відносяться такі види; рольові, евристичні, імітаційні, ділові, психодрама і інші. Математичні, фізичні, літературні, музичні, спортивні - до групи з навчального предмета, а тренінгові, репродуктивні і творчі - за рівнем проблемності. Співвідношення індивідуальних, парних, групових та колективних ігор В.І.Андрєєв відносить до групи по комунікативному взаємодії. До групи ігр щодо застосування технічних засобів входять тренажерні, комп'ютерні, телевізійні та інші [1].

З дитячих ігор починається формування культури поведінки, світорозуміння, закладається основа мрійливості, розвиваються фантазія і здатність до творчості. В. А. Сухомлин-ський писав про гру як про Живильний потоці уявлень і понять про навколишній світ. Він відзначав, що вона виробляє допитливість і допитливість. Важливим організаційним моментом для проведення гри є забезпечення сприятливої ??обстановки для ігрової діяльності, що сприяє розвитку гармонізації інтелектуальних і фізичних можливостей кожного учасника, незалежно від віку, так як гра за своєю природою багатофункціональна і варіативна, і сприяє виробленню позитивного ставлення до осягнення культури в цілому.


З усього різноманіття ігор нами виділені основні, які можна віднести до умов проведення ігор, що містить класифікаційні ознаки:

- Гри за часом проведення;

- Ігри за місцем проведення;

- Гри за віком учасників;

- Ігри за ступенем регулювання;

- Ігри з предметами і без предметів:

- Ігри за змістом.

Не можна не відзначити і той факт, що ігрова діяльність включає теоретичні та практичні аспекти впровадження в різні галузі життєдіяльності суспільства, а також визначає специфіку затребуваності кадрів в області соціально-педагогічної та культурно-дозвіллєвої діяльності. Розгляд ігор з позицій розважальних закладів дозвілля, педагогічних, психологічних і багатьох інших підтверджує думку теоретиків і практиків про її настирливості.

Важливість ігор безперечна, так як вони супроводжують людину протягом усього його життя, при цьому відкриваючи світ пізнання, розваги та відпочинку, духовного і фізичного вдосконалення. Будь-яка гра містить регулятивний принцип, включає педагогічні основи і може бути організована як вихователем, учителем, так і самими граючими.

Тому, говорячи про класифікацію ігор і технологічних прийомах їх використання і застосування, ми зобов'язані ввести поняття «суб'єкт гри» і «об'єкт гри». Таким чином, на малюнку 1 представлена ??класифікація, яка, на наш погляд, найбільш точно розкривається в загальній системі ігрових технологій і обгрунтовується вищевикладеним нами текстом.Попередня   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Наступна

Основні напрямки інформаційно-просвітницької діяльності. | Інформаційно-просветітельнаяі рекреаційно-оздоровча діяльність за кордоном | Сучасні інформаційно-просвітницькі технології | Список рекомендованої літератури | Список рекомендованої літератури | І різновид аматорського об'єднання | Сутність і особливості міжособистісного спілкування в сфері вільного часу | Стилі і види педагогічного спілкування | Основні одиниці комунікативного спілкування | Техніка комунікативного спілкування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати