На головну

III. ПІДГОТОВКА БОЕВОЙ МАШИНИ ДО ПОДОЛАННЯ ВОДНОЇ

  1. I. Підготовка до практичного заняття
  2. I. Підготовка до практичного заняття
  3. IV. ЗБЕРІГАННЯ БОЕВОІ МАШИНИ
  4. XI.2 Підготовка до курсового дослідження.
  5. А) Перепідготовка керівного складу.
  6. Аналіз даних і підготовка заключної доповіді

ПЕРЕПОНИ

Перед виходом машпни в предвіденіш подолання водноіі перепони необходпмо провсстп спецііальние операціш по техно-зації обслужпванію, передбачені разделои II «технічного-кое обслужпванпе боевоіі иашіни» настоящеіі глави.

Перед входом машіпи введення коиапдір боевоіі Машна повинен проізвестм розвідку ділянки переправи, щоб переконатися в від-ності підводних препятствіш (отмслей з крутими обриваиі, підводних сваіі, кампсіі п т. П.).

Плавання допускається при волненіп до двох балів.

На березі складом екіпажу иашіни виконати наступні роботи:

- Закрити іаружниіі клапан воздухозаборнпка двигуна (ви-полняет стрілок-гранатометчпк);

- Відкрити люк видачн ПТУРС і установпть рукоятку меха-іпзиа відкриття кришкн цього люка на стопор (паводчпк-опера-тор);

- Переконатися в тому, що повітря для охолодження генератора надходить з середнього отделенпя, перевірити положенпе заслін-кп (помощпік гранатометчпка);

- Закрити клапан нагнітача п клапан витяжного вентпля-тора корпусу (старший стрілець);

- Закрити клапан повітрозабірного пристрої прпбора ПРХР і переконатися, що трубка відведення повітря цього приладу закрита гумовою пробкою, що під грибок устроііства встановлено різі-нове кільце ущільнювача, a фільтр датчика ПРХР закритий чех-лои (іулеметчпк);

- Закрити заслонкп амбразур і встановити чохли кулеметів ПКТ (пулеметчпк);

- Проверпть налпчпе і затяжку пробок в днпще машпни н сиазочних іробок в вузлах хочовой частини (мехаішк-водптель);

- Зацеппгь букспрньііі трос за зачшій гак иашпни; свобод-ний кінець троса уложпть ІІа кришку сплового відділення, прнвязав до неиу канатик буя; відкрити грати над укладкоп буя (кулемет-чик);

- Замість прпбора ТНПО-170 мехапіка-водія поставити
 прилад ТНП-35СБ і подключнть роз'єм обігріву до колодки при-
 бору; сіятиіі прпбор укласти в ящик для приладу ТНП-350Б (ме
 Ханик-водмтель);

- Екіпажу надіти рятувальні жилети;I


- Закрити заслінки амбразур і криіікі вссх люків махай-ни (виполііяст екппаж);

- Проверпть цсправность внутрсннсм связп; ИРН его.м повинна бути чстко сльшіна розмовна мова иа всіх ашіаратах (екппаж);

- Перевести ричапі управленпя заслінками водоиетов в край-неї переднє положення (механпк-воцітель);

- Установпть перемикач «водовідкачування» на централь-нои щитку механіка-водія в нпжнее положенпе (автоматичні-кая робота);

- Підняти волноотражательнип ЩПТ в крайнє переднє поло-женне (механнк-водій).

Якщо на центральному щитку механіка-водія не горить сиг-нальная лампочка «ДВЕРІ»,входити в воду забороняється.

В цьому випадку необхідно надійно закрити кришки всіх по-посадочних люків і відкрити внутреннпіі клапан повітрозабірника двнгателя.

Для запобігання аварпііних випадків на плаву запре-ється: робота двпгателя на оборотах нижче 1400 об / мііі, відкритому-вать заднін люк н амбразури, опускати волноотражательньгіі ЩПТ, a також глушпть двпгатель.

У разі засоренпя заборпих отверстпй водометів прп вході німи в воду на топкнх, нлістих пли глинистих бсрегах, a так-же під час переходу по мілководдю з ковзанням днища по грунту або заросляи водоростей, очерету п чагарнику необ-обхідно (після того як домашня повністю спливе на воді) про-мити парканні отвори зворотного струменем від водоиетов. Для цього треба важіль реверсу установмть в положення «зх» і відкрити за-слонки водометів.Попередня   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   Наступна

III. УПРАВЛЯЕЛШІ парашутом Д-5 СЕР. 4 І ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ | Hanpatftmie none ma | V. наземне відпрацювання ЕЛЕМЕНТІВ СТРИБКА | ТЕХНІЧНА ПОДГОТОВКЛ | Силова установка | L. ng ;; ю .. | N ra o I i | YcЯoenbie обозначвнія- | Відмітні рушії і водооткачивающих кошти | ослаблення гусениць |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати