На головну

II. УКЛАДАННЯ ЛЮДСЬКИХ десантним парашутом 1. Укладання основного парашута

  1. Амортизація основного капіталу
  2. Аналіз основного рівняння лопаточного насоса.
  3. Арбітражні суди основної ланки, їх склад та повноваження
  4. В основного металу
  5. Взаємодія частин запасного парашута.
  6. Взаємодія частин основного парашута.

Укладання парашута Д-5 сер. 2 виробляють дві людини - укладає (власник парашута) і допомагає. Для зруч-ства контролю процес укладання парашута ділиться на етапи, a етапи - на операції. Етапи та правильність укладкн парашута контролюють командир підрозділу і офіцер ВДС.

Для укладання парашути сосредоточнваются иа підготовленому робочому місці, визначеному командиром підрозділу. Одночасним-аме готуються укладальні приналежності, необхідні для швидкого та якісного укладання в приміщенні, на відкритому місці, при наявності вітру (рис. 4). У комплект для укладки Приналежнос-стей входять: похідне полотнище 16X1м; підкладкове полотен-нище 5,5X1,26 м; 11 металевих костилів; 3 грузика з піском 450x70 мм; укладальна вилка з гачком; переносна сумка для зберігання і перенесення приладдя.

Етапи укладання: I - огляд парашута; II - укладання купола; III-упаковка купола в камеру і укладання строп; IV - укладання


стабілізіруюшего парашута; V - затяжка ранця, монтаж при-бору іі двоконусного замку; VI - підгонка подвеснон системи і заповнення паспорта.

Мал. 4. Комплект для укладки приладдя для парашута

Д-5 сер. 2

Виконання етапів (рис. 5)

I е т a п. Огляд парашута. Для огляду і укладання парашут
 треба вийняти з переіосной сумки, розмістити частини парашута на
 полотнище, купол і стропи витягнути на всю довжину. Провернть по
 паспорту наявність всіх частин і прнступіть до огляду. частини пара-
 Шюта оглядаються в наступному порядку: камера стабілізі-
 рующего купола; стабілізіруюшій купол зі стропами; з'єднай-
 тельное ланка; камера основного купола; купол зі стропами; під-
 Навесні система; ранець з гнучким шлангом і двоконусним замком;
 витяжний кільце Стросом; переносна сумка; прилад ППК-У-240Б
 або АД-ЗУ-Д. При огляді необхідно звертати увагу на на-
 відмінність всіх частин парашута, їх справність і надійність взаим-
 ного з'єднання.

При виявленні поривів, опіків, потертостей тканини з обри-вом ниток, при забрудненні, порушення цілості швів, відсутність будь-яких елементів, a при огляді металевих деталей- задирок, корозії або заїдання рухомих частин, a також при сомненін в справності частин або правильності їх сполуки-ня потрібно доповісти командиру свого підрозділу і офіцеру ВДС, контроліруюшему укладку. Після закінчення огляду вста-вить кільце в кишеню. a трос пропустити в шланг.

II етап. Укладання купола. Після перевірки готовності пара-
 Шюта до укладання приступити до укладання основного купола. для


цього укладають і номогающему зайняти свої місця (уклади-вающий - y нижньої кромки купола, помогающнй - y вершини ку-полу).

Укладають взяти контрольну 14-ю стропу, на неї по-
 жити петлю 15-й стропи. Другою рукою розправити нижню кром-
 > Ку між цими стропами і покласти середину кромки на укла-

дочно полотнище. Продовжити укладання до заводського клейма. Після цього перекинути неуложенние половину купола на уло-женную, зрушити контрольну 14-ю стропу вправо на 2-3 см н продовжити укладання купола в аналогічному порядку до заводського клейма. При правильному укладанні заводське клеймо на куполі має розташовуватися зверху справа. Після закінчення укладання гру-зікі з купола зняти, підвернути праву частину купола, a потім ліву по ширині камери і покласти знову грузнкі.

Одягти камеру на купол, при цьому допомагає утримувати купол від зсуву, не допускаючи залишення на куполі важків. Після надягання камери підрівняти кромку купола і перевірити, щоб вона розташовувалася на рівні стрічки, нашитою по периметру камери.

Перевірити правильність укладання купола.

Для цього допомагає утримує стропи від зсуву y нижньої кромки, a укладає, взявши в руки стропи 1-ю і 28-ю, проходить від нижньої кромки купола до ранця. Розплутувати стропи треба підніманням ранця вгору назовні, взявшись за що йдуть вниз всередину стропи. При правпльной укладанні стропи 1-я і 28-я повинні розташовуватися y вільних кінців підвісному системи зверху і першими зсередини, a на куполі - першими зверху.

III етап. Упаковка купола в камеру і укладання строп. Після контролю положення строп приступити до зачековки камери будів-пами. Для цього гумові стільники протягнути в вікна фартуха і пропускної-стить в них стропи, починаючи з нижніх сот. Стропи пропускати в стільники на 4-5 см. Після зачековки камери вони повинні виходити з верхньої стільники на стороні камери з 6-ю газирями. До закінчення перевірки етапу стропи в сотах кишенями камери не закривати.

Потім потрібно послідовно укласти купол у камеру і за-тягнути шнур верхній частині камери. Вузол сполучної ланки і вуздечки купола і камери повинен розташовуватися зовні. Уло-жити стропи в газирями. Для цього укладальної внлкоіі послідовно-тельно ввести стропи в кожен газирями, починаючи з верхнього цін-тралиюго газирями, потім правого верх газирями, лівого верхнього і закінчуючи правим нижнім газирями. Стропи не повинні вихо-дить за межі газирями, a між газирями не допускати образо-вання помітною слабини. Неуложенние повинні залишитися 60-70 см довжини строп. В ході укладання можна перекручувати стропи. Допускається утворення слабини окремих (витягнутих при експлуатації) строп до 400 мм y пряжок вільних кінців. Після укладкн строп розправити купол і стропи стабілізнрую-ного парашута і бути готовими до перевірки етапу. Після про-перевірки закрити кишені y зачековивающіх сот.


 Полонівніеедастічногокольца, вшітогое іішіюючастьнамерипосмеодевакій е $ иа нупоя

 Нінінів люверси фартуха

Схема располо / нання 'нішнсй Іром rtocAt * унладкі нупола Стсб?лмтор ''
 Лері. comaМал. 5.Укладання парашутів Д-5 сер. 2 і 3-5:

про - распшюженіе строп; б - Надягання камери; е - укладання стабнлізірующего купола; г -моптаж парашутного приладу; ц - положення строп 3-Б; е-заправка ранця 3-5IV етап Укладання стабілізуючого купола. для укладання
 витягнути стабіілііірующііі "] к?пол на всю довжину, скласти пір'я
 стабілізатора одне на інше, не перекручуючи строп купола, по-
 догнуть пір'я двічі назовні до уснлітельним стрічок і покласти
 на них грузик. Потім надіти камеру стабілізуючого парашута
 на купол і стропи до кілець стабілізатора (карабін - до вершини
 купола). Зв'язати ниткою в два складання кільця стабілізатора і
 камери потрійним простим вузлом. Потім стропи н купол без пере-
 кручівання укласти в камеру і затягнути шнур на камері. вузол
 шнура треба заправити всередину камери. Клапани ранця розвести
 в сторони, вільні кінці скласти удвічі і покласти на
 ранець.

Бути готовими до перевірки етапу.

V етап. Затягування ранця, монтаж приладу і двоконусного
 замку. Після перевірки IV етапу покласти камеру з куполом н
 стропами на ранець, не перегортаючи її. На камеру накласти сна-
 чала левьш клапан, потім правий. Взяти праву силову тасьму
 з пряжкою іі пропустити її зверху в кільце лівого клапана, a ле-
 ву тасьму - в кільце правого клапана, при цьому стрілки на тесь-
 мах повинні бути звернені назовні. Силові тасьми пропустити
 у вікна ранця, надіти пряжки на конуси здмка і закрити предва-
 рительно замок. Після цього провернть Сполучених фала гнучкої
 шпильки петлею-зашморгом до петлі соедінітельнога ланки і пропу-
 стить фал в кільце y вершини косинки. слабину з'єднувального
 ланки між кільцем і петлею фала скласти удвічі і заправити
 в розвилку стільники на правому клапані. Частину з'єднай-
 ного ланки і стабілізатора скласти знгзагообразно зверху на
 ранець так, щоб карабін був на стороні клапана ранця з карма-
 ном для прнбора. Гумову соту на клапані пропустити поверх
 камери в кільце на дні ранця y ero верхнього обріза і зачековать
 стрічкою на вушку карабіна. Карабін заправити 'між гумками
 стільники. Змонтувати парашютнин прилад.

Для монтажу оглянутого і справного приладу ППК-У на парашут треба:

- Встановити висоту 4000 м;

- Завести гайку з байонетовим штифтом в отвір монтаж-нон пластини двоконусного замку, розташоване ближче до кінця пластини;

- Вставити корпус приладу в кишеню ранця і зав'язати тасьми;

- Вставити гнучку шпильку в прилад, звести прилад і уста-новить час 3 с;

- Законтрить гнучку шпильку Ніти в одне додавання вось-міркою;

- Законтрить петлю з'єднання фала гнучкої шпильки до кільця на клапані ранця Ніти в два складання;

- Заправити фал гнучкої шпильки в кишеню. Змонтувати остаточно двоконусний замок, для цього:

- Утримуючи пряжки силових тесем, відкрити замок;

- Надіти на верхній конус затвора петлю троса витяжного


кільця, a на ннжнпіі конус затвора - спеціалиіую сірки пара-шютного приладу;

- Законтрить замок ниткою в одне додавання вісімкою;

- Амортизатор троса опустити до шлангу;

- Перевірити надійність з'єднання спецнального гвинта і гайки і зігнали чи гайка з байонетовим штнфтом в сторону при-бору повністю;

- Закрити двоконусний замок клапаном і переконатися, що клапан утримується на кнопці в застебнутому положенні.

VI етап. Підгонка підвісної системи і заповнення паспорта. Підгонка подвеснон сістеии проводиться без прпсоедіненія за-запасних іарашюта.

Для цього потрібно:

- Розправити головну лямку;

- Підігнати підвісну систему по зростанню переміщенням пра-вого плечового обхвату через перемичку корпусу замку ОСК-Д, a лівого (нли обох, якщо замку ОСК-Д пет) -через плечову вигнуту пряжку главнон лямки;

- Підігнати підвісну систему за обсягом зменшення або увелпченпем поясного обхвату за допомогою прямокутних пря-жек;

- Подопіать ножні обхвати перемещенпем стрічок через пря-моугольние пряжкн;

- Підігнати по велнчпне стрічки подтяга ранця за допомогою спе-ціальних стрічок і пряжок.

Для остаточної подгонкн підвісної системи необхідно надіти парашут, застебнути карабнни, пріінять положення перед стрибком, умовно висмикнути кільце і переконатися, що підвісна система щільно облягає парашутиста і в той же час не обмежує його рухів.

Скять парашут, заповнити паспорт. Після перевірки парашута в козлах уложнть іарашют в сумку і опечатати сумку.

2. Укладання запасного парашута

Укладання запасного парашута організовується аналогічно укладанні основного парашута і состонт з следующпх етапів: I - огляд парашута; II - укладання купола; III - укладання строп; IV - укладання купола в ранець і затягування ранця; V - заправка ранця, оформ-ня паспорта.

виконання етапів

I етап. Огляд запасного парашута. Він виконується так само, як і огляд основного парашута. Особлива увага звертається на справність строп і витяж кольцастросом. Після огляду всіх частин парашута потрібно вставнть кільце в кишеню, a трос - в гібкнн шланг п розташувати проміжну підвісити систему так, щоб лямка з муфтою була справа относнтельно купола.


2-4У54дспII етап. Укладання купола. Начніают укладання з 12-ї стропи.
 На стропу 12-ю п \ жно ппложнть стропу 13-ту, расправнть кромку
 між цими стропамн. Допомагає розправляє полотннше ку-
 статі до вершини. Укладання продовжити в такому ж порядку до за-
 водської клейма. Перекинувши потім неуложенние полотнища на
 укладені, зрушити стропу 12-ю вправо на 2-3 см і продовжити
 укладку купола до заводського клейма. Після закінчення укладання за-
 Водсков Клей.Мо має розташовуватися зверху посередині. купол
 скласти по ширині ранця, підігнувши праву кромку, a потім ле-
 ву. При необходіиості прнменять грузнкі.

Для проверкц правильності укладкн купола потрібно взяти будів-пи 1-ю і 24-ю н убеднться, що y ііжпеіі кромкн вони розташовуватись-ються зверху »поруч, a y промежуточноіі подвесноіі системи - зверху і первимп зсередини на півкільцях. Слабнну від витяжки строп зігнати до півкільцями.

III етап. Укладання строп. Для укла.ікн строп іужно покласти ранець сотами догори нод промежуточпую підвісну снстему. Кла-пан з кільцем повинен розташовуватися зліва, осталиіие клапан підвернути вниз, a перемичка повинна проходнть уздовж обріза дна ранця, розташованих далі від купола. Стропи укладаються за допомогою гачка, без перекручнванія нх, в ліву дальню (від купола) соту, a потім по черзі в інші стільники. На довжині 1,4 м до півкілець стропи не вкладаються в стільники. Цю частину строп потрібно укласти на стропи зигзагоподібно поперек строп, покладений-них в стільники.

IV етап. Укладання купола вранец ізатяжка ранця. Покласти купол на ранець так, щоб нижня кромка проходила по пере-Мичко, скласти іншу частину купола знгзагообразно на ранець, не допускаючи «рассинанія» купола. Прндержнвая рукою купол,

расправнть клапани ранця н покласти верхній н нпжнііі кла-

пани на купол.

Зміцнюючи купол за рахунок давленпя на нього клапанами, надіти люверс ннжнего клапана на коіус верхнього клапана п вставити вспомогателиіую шпнльку. Аналогічно іадеть другий люверс на конус, вставивши потім шпильку. Розправити кишені y полюсной частн равпомерно зверху на куполі і затягнути спочатку левиГі кла-пан (з кільцем), a потім правин, вставивши замість вспомогателиюй шпильки шпильки витяжного троса. Слабину троса прибрати в ГПБ-кий шланг до кільця.

V етап. Заправка ранця, оформлення паспорта. заправити
 акуратно відвороти клапанів ц застебнути ранцеві гумки. ре-
 Зінки бічних клапанів повинні проходити через кільця крепле-
 ня ранця. Оглянувши вннмателию весь парашут, заповнити пас-
 порт.

3. Приєднання запасного парашута

Для приєднання запасного парашута треба: - переконатися, що підвісна система підігнана правильно і все карабіни застебнуті;


- Нзять занасной парашут;

- Пристебнути карабіни кріплення за півкільця на ранці;

- Підтягнути паски кріплення і заправити їх під резннкі за-пасном на дні ранця;

- Прнсоедініть вільні кінці проміжної підвісної системи до скоб на главноіі лямки, вставивши пальці під втулки до кінця і повернувши пальці на чверть обороту до потрапляння ушков пальця в своє гніздо.

Від'єднувати запасний парашут потрібно в зворотному порядку.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

I. людських десантним парашутом | Hanpatftmie none ma | V. наземне відпрацювання ЕЛЕМЕНТІВ СТРИБКА | ТЕХНІЧНА ПОДГОТОВКЛ | Силова установка | L. ng ;; ю .. | N ra o I i | YcЯoenbie обозначвнія- | Відмітні рушії і водооткачивающих кошти | ослаблення гусениць |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати