Головна

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

  1. I. Вступна частина ЗАНЯТТЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 хвилин.
  2. II. Основна частина ЗАНЯТТЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 хвилин.
  3. SELECT ім'я_стовпця FROM ім'я_таблиці WHERE частина умови IN
  4. А. Щастя Д. Справедливість
  5. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА
  6. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА КУРСОВОЇ РОБОТИ
  7. Аргументація як раціонально-логічна частина переконання

ПЕРЕДМОВА

До уваги читачів пропонуються вибіркові лекції з юридичної психології. Вони підготовлені відповідно до Особливою частиною програми навчальної дисципліни «Психологія в діяльності працівників ОВС».

У діючих підручниках і навчальних посібниках з юридичної психології кримінальна психологія представлена ??недостатньо глибоко і докладно. У представленому курсі лекцій висвітлюються найважливіші теми кримінальної та судової психології. Деякі проблеми науки розглядаються автором нетрадиційно.

Основу курсу становлять результати новітніх досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених, власні наукові напрацювання викладачів психології Калінінградському юридичному інституті МВС Росії. Апробація курсу лекцій здійснювалася в зазначеному навчальному закладі протягом ряду років.

Тексти лекцій можуть стати гарною підмогою курсантам, слухачам і студентам, які навчаються за спеціальністю "юриспруденція" при підготовці до семінарських і практичних занять, при написанні рефератів і інших письмових робіт.

Для полегшення сприйняття викладеного матеріалу автор намагався уникати цитування. У посібнику не скрізь дотримано посторінкові посилання на джерела. Іноді там, де це можливо, просто вказується книга або стаття, з якої запозичена певна ідея або фактичний матеріал.

Текст курсу лекцій забезпечений посиланнями на літературу, замкнутими на бібліографічному списку, вміщеному в кінці тексту кожної лекції. Там же є питання для самоперевірки і завдання для тих, хто вивчає навчальний предмет.

 Попередня   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   Наступна

Копилова Г. К, Прозоров А. В. | Курс лекцій становить інтерес для осіб, які навчаються за спеціальністю «Юриспруденція», а також для практичних працівників правоохоронних органів. | читання характеру | Соціальна психологія в діяльності органів внутрішніх справ. | Етнопсихологія в діяльності органів | Ці три моменти - ієрархії, влади і старшинства жорстко визначають межі схвалюється поведінки. | Радикалізм. | Вікова психологія в діяльності органів внутрішніх справ. | Соціально-психологічна характеристика особистості з поведінкою, що відхиляється. | НАЦІОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати