На головну

Стаття 2

  1. Quot; Стаття 6. Зобов'язання щодо технічних заходів
  2. Quot; Стаття 7. Зобов'язання щодо інформації про управління правами
  3. У статтях нормативно-правових актів.
  4. Взаємозв'язок між статтями бухгалтерського балансу
  5. Угрупування витрат за статтями витрат
  6. Якщо ця стаття застосовується в контексті Директиви 92/100 / ЕЕС і 96/9 / ЄС, цей пункт повинен застосовуватися з внесенням відповідних змін ".
  7. Кожна стаття повинна мати прямокутну форму і складатися з прямокутних блоків

Внести до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради України, 2002 № 1, ст. 1; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003 № 27, ст. 2700, 2708, 2717; № 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847, 4855; 2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; 2005, № 1, ст. 9, 13, 45; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1075, 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2 721; № 30, ст. 3104, 3131; № 50, ст. 5247; 2006, № 1, ст. 10; № 2, ст. 172; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907 № 19, ст. 2066; № 23, ст . 2380; № 31, ст. 3420, 3438, 3452; № 45, ст. 4641; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 29; № 16, ст . 1 825; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008, 4015; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008 , № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604; № 49, ст. 5745; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759; № 26, ст. 3120, 3122; № 29, ст. 3597, 3642; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5711, 5724; № 52, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 21, ст. 2525; № 23, ст. 2790; № 27, ст. 3416; № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4002, 4006, 4007; № 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; № 41, ст. 5192; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 10, 23, 54; № 7, ст. 901; № 15, ст. 2039; № 17, ст. 2310; № 19, ст. 2715; № 23, ст. 3260; № 27, ст. 3873, 3881; № 29, ст. 4290, 4298; № 30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600 4601, 4605) такі зміни:

1) статтю 15.27 викласти в такій редакції:

«Стаття 15.27. Невиконання вимог законодавства про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму

1. Невиконання законодавства в частині організації і (або) здійснення внутрішнього контролю, яке не мало наслідком неподання відомостей про операції, що підлягають обов'язковому контролю, або про операції, щодо яких у співробітників організації, що здійснює операції з грошовими коштами або іншим майном, виникають підозри, що вони здійснюються з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, а також спричинило подання названих відомостей до уповноваженого органу з порушенням встановленого терміну, за винятком випадків, передбачених частинами 2-4 цієї статті, -

Тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на посадових осіб в розмірі від десяти тисяч до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на юридичних осіб - від п'ятдесяти тисяч до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Дії (бездіяльність), передбачені частиною 1 цієї статті, якщо вони спричинили неподання в уповноважений орган відомостей про операції, що підлягають обов'язковому контролю, і (або) подання до уповноваженого органу недостовірних відомостей про операції, що підлягають обов'язковому контролю, а так само неподання відомостей про операції, щодо яких у співробітників організації, що здійснює операції з грошовими коштами або іншим майном, виникають підозри, що вони здійснюються з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, - тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб в розмірі від тридцяти тисяч до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на юридичних осіб - від двохсот тисяч до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративне призупинення діяльності на строк до шістдесяти діб.

3. Перешкоджання організацією, що здійснює операції з грошовими коштами або іншим майном, проведення уповноваженою або відповідним наглядовим органом перевірок або невиконання приписів, що виносяться цими органами з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб в розмірі від тридцяти тисяч до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або дискваліфікацію на строк від одного року до двох років; на юридичних осіб - від семисот тисяч до одного мільйона рублів або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста доби.

4. Невиконання організацією, що здійснює операції з грошовими коштами або іншим майном, або її посадовою особою законодавства про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, що спричинило встановлені набрав законної сили вироком суду легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, якщо ці дії (бездіяльність) не містять кримінально караного діяння, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб в розмірі від тридцяти тисяч до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або дискваліфікацію на строк від одного року до трьох років; на юридичних осіб - від п'ятисот тисяч до одного мільйона рублів або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста доби.

Примітки: 1. Адміністративна відповідальність, встановлена ??відносно посадових осіб цією статтею, не застосовується до громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи.

2. За адміністративні правопорушення, передбачені частинами 1 і 2 цієї статті, співробітники організації, що здійснює операції з грошовими коштами або іншим майном, в обов'язки яких входить виявлення та (або) подання відомостей про операції, що підлягають обов'язковому контролю, або про операції, щодо яких виникають підозри, що вони здійснюються з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, несуть відповідальність як посадові особи. »;

2) у статті 23.1:

а) у частині 1 слова «частиною 5 статті 15.27,» замінити словами «частиною 4 статті 15.27,»;

б) в частині 2 слова «частинами 3 та 4 статті 15.27» замінити словами «частинами 2 і 3 статті 15.27»;

3) в частині 1 статті 23.44 слова «частинами 1-4 статті 15.27 (в межах своїх повноважень)» замінити словами «частинами 1-3 статті 15.27 (в межах своїх повноважень)»;

4) в частині 1 статті 23.47 слова «частинами 1-4 статті 15.27 (в межах своїх повноважень)» замінити словами «частинами 1-3 статті 15.27 (в межах своїх повноважень)»;

5) у частині 1 статті 23.54 слова «частинами 1-4 статті 15.27 (в межах своїх повноважень)» замінити словами «частинами 1-3 статті 15.27 (в межах своїх повноважень)»;

6) в частині 1 статті 23.62 слова «частинами 1-4 статті 15.27» замінити словами «частинами 1-3 статті 15.27 (в межах своїх повноважень)»;

7) в частині 1 статті 23.72 слова «частинами 1-4 статті 15.27 (в межах своїх повноважень)» замінити словами «частинами 1-3 статті 15.27 (в межах своїх повноважень)»;

8) в частині 1 статті 23.73 слова «частинами 1-4 статті 15.27 (в межах своїх повноважень)» замінити словами «частинами 1-3 статті 15.27 (в межах своїх повноважень)»;

9) в частині 1 статті 23.74 слова «частинами 1-4 статті 15.27» замінити словами «частинами 1-3 статті 15.27 (в межах своїх повноважень)»;

10) частину 1 статті 23.75 після слів «статтею 15.261» доповнити словами «, ??частинами 1-3 статті 15.27 (в межах своїх повноважень)»;

11) у пункті 81 частини 2 статті 28.3 слова «частинами 1-4 статті 15.27» замінити словами «частинами 1-3 статті 15.27»;

12) у частині 1 статті 28.4 слова «частиною 5 статті 15.27» замінити словами «частиною 4 статті 15.27».

Президент

Російської Федерації

 Попередня   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   Наступна

Президент | Розділ II. Посади військової служби і федеральної державної служби інших видів | Загальні принципи службової поведінки державних службовців | Стаття 2. Сфера застосування цього Закону | Стаття 6. Операції з грошовими коштами або іншим майном, що підлягають обов'язковому контролю | Стаття 7. Обов'язки організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном | Стаття 8. Уповноважений орган | Стаття 9. Подання інформації та документів | Стаття 10. Обмін інформацією та правова допомога | Додаток N 10 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати