Головна

Стаття 6. Операції з грошовими коштами або іншим майном, що підлягають обов'язковому контролю

  1. I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  2. Iii) повідомлення для загального відома будь-якими засобами подання та виконання своїх творів.
  3. Quot; Стаття 6. Зобов'язання щодо технічних заходів
  4. Quot; Стаття 7. Зобов'язання щодо інформації про управління правами
  5. Активні операції комерційних банків
  6. Алгоритм операції зведення числа в ступінь по модулю.
  7. Аналіз забезпеченості обіговими коштами.

1. Операція з грошовими коштами або іншим майном підлягає обов'язковому контролю, якщо сума, на яку вона здійснюється, дорівнює або перевищує 600 000 рублей, а за своїм характером дана операція відноситься до одного з видів операцій, передбачених пунктом 2 цієї статті.

2. До операцій з грошовими коштами або іншим майном, що підлягають обов'язковому контролю, відносяться:

1) операції з грошовими коштами в готівковій формі:

зняття з рахунку або зарахування на рахунок юридичної особи грошових коштів у готівковій формі у випадках, коли це не обумовлено характером його господарської діяльності;

покупка або продаж готівкової іноземної валюти;

придбання фізичною особою цінних паперів за готівку;

отримання фізичною особою грошових коштів по чеку на пред'явника, виданому нерезидентом;

обмін банкнот одного номіналу на банкноти іншого гідності;

внесення фізичною особою до статутного (складеного) капіталу організації грошових коштів у готівковій формі;

2) зарахування або переказ на рахунок грошових коштів, надання або отримання кредиту (позики), операції з цінними паперами у випадку, якщо хоча б однією зі сторін є фізична або юридична особа, яка має відповідно реєстрацію, місце проживання чи місце знаходження в державі (на території), щодо якої (якого) є відомості про незаконне виробництво наркотичних засобів, або однією із сторін є особа, яка є власником рахунку в банку, зареєстрованому в зазначеній державі (на зазначеній території). Перелік таких держав (територій) визначається Кабінетом Міністрів України і підлягає опублікуванню;

3) зарахування або переказ на рахунок грошових коштів, надання або отримання кредиту (позики), операції з цінними паперами у випадку, якщо хоча б однією зі сторін є фізична або юридична особа, яка має відповідно реєстрацію, місце проживання чи місце знаходження в державі (на території), в якому (на якій) не передбачено розкриття або надання інформації при проведенні фінансових операцій, або однією із сторін є особа, яка є власником рахунку в банку, зареєстрованому в зазначеній державі (на зазначеній території). Перелік таких держав (територій) визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Центральним банком Російської Федерації на основі переліків, затверджених міжнародними організаціями, що займаються протидією легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і підлягає опублікуванню;

4) операції по банківських рахунках (вкладах):

розміщення грошових коштів у внесок (на депозиті) з оформленням документів, що засвідчують вклад (депозит) на пред'явника;

відкриття вкладу (депозиту) на користь третіх осіб з розміщенням в нього коштів у готівковій формі;

переказ грошових коштів за кордон на рахунок (у внесок), відкритий на анонімного власника, і надходження грошових коштів з-за кордону з рахунку (з вкладу), відкритого на анонімного власника;

зарахування на свій рахунок або списання зі свого рахунку грошових коштів юридичною особою, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня його реєстрації, або юридичною особою, операції за рахунками якої не проводилися з моменту їх відкриття;

5) інші операції з рухомим майном:

приміщення цінних паперів, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння або інших цінностей в ломбард;

виплата фізичній особі страхового відшкодування або отримання від нього страхової премії зі страхування життя і іншим видам накопичувального страхування та пенсійного забезпечення;

отримання або надання майна за договором фінансової оренди (лізингу);

перекази грошових коштів, що здійснюються некредитні організаціями за дорученням клієнта.

3. Відомості про операції з грошовими коштами або іншим майном, що підлягають обов'язковому контролю, подаються до уповноваженого органу організаціями, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном.

 Попередня   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   Наступна

ПРО ЗАХОДИ З ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ | Додаток № 6 | Президент Російської Федерації В. Путін | II. Порядок утворення комісії | III. Порядок включення до складу комісії незалежних експертів | IV. Порядок роботи комісії | Додаток № 7 | Президент | Розділ II. Посади військової служби і федеральної державної служби інших видів | Загальні принципи службової поведінки державних службовців |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати