Головна

II. Порядок утворення комісії

  1. II.5.2) Порядок освіти і загальні риси магістратури.
  2. III. Порядок включення до складу комісії незалежних експертів
  3. III. Порядок заповнення подорожнього листа
  4. III. Ступені порівняння прикметників і прислівників, порядок слів в англійському реченні, типи питань.
  5. III. Умови договору, що містить положення про надання комунальних послуг, і порядок його укладення
  6. III.1.2) Порядок кримінального судочинства.

9. Комісія утворюється правовим актом державного органу. Зазначеним актом визначаються склад комісії та порядок її роботи.

10. До складу комісії, утвореної в федеральному державному органі, державному органі суб'єкта Російської Федерації, входять:

а) представник наймача і (або) уповноважені ним цивільні службовці (в тому числі з підрозділу з питань державної служби та кадрів, юридичного (правового) підрозділу і підрозділу, де цивільний службовець, щодо якої розглядається питання про дотримання вимог до службового поводження або про врегулювання конфлікту інтересів, заміщає посаду цивільної служби);

б) представник відповідного державного органу з управління державною службою;

в) представники наукових організацій та освітніх установ середньої та вищої професійної освіти (далі - наукові організації і освітні установи), інших організацій, що запрошуються відповідним державним органом з управління державною службою за запитом представника наймача в якості незалежних експертів - фахівців з питань, пов'язаних з державною цивільною службою Російської Федерації (далі - цивільна служба), без зазначення персональних даних експертів.

11. До складу комісії, утвореної в федеральному державному органі з управління державною службою, державному органі суб'єкта Російської Федерації з управління державною службою, входять:

а) керівник відповідного державного органу з управління державною службою;

б) уповноважені керівником відповідного державного органу з управління державною службою цивільні службовці, в тому числі з юридичного (правового) підрозділу;

в) представники наукових організацій та освітніх установ, інших організацій, що запрошуються відповідним державним органом з управління державною службою в якості незалежних експертів - фахівців з питань, пов'язаних з цивільною службою, без зазначення персональних даних експертів.

12. При розгляді комісією, утвореною в федеральному державному органі з управління державною службою, державному органі суб'єкта Російської Федерації з управління державною службою, питань, пов'язаних з дотриманням вимог до службового поводження і врегулюванням конфлікту інтересів, щодо державних службовців, що заміщають посади цивільної служби в відповідному державному органі з управління державною службою, до складу цієї комісії входять також уповноважені керівником даного органу цивільні службовці з підрозділу з питань державної служби і кадрів і підрозділи, в якому цивільний службовець заміщає посаду цивільної служби.

13. Число незалежних експертів повинна становити не менше однієї чверті від загального числа членів комісії.

14. Склад комісії формується таким чином, щоб була виключена можливість виникнення конфлікту інтересів, який міг би вплинути на прийняті комісією рішення.

15. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та членів комісії. Всі члени комісії при прийнятті рішень мають рівні права.

 Попередня   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   Наступна

Стаття 11. Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на державній і муніципальної службі | Стаття 12. Обмеження, що накладаються на громадянина, заміщає посаду державної або муніципальної служби, під час укладання ним трудового договору | ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ НА 2010-2011 роки | Д. МЕДВЕДЄВ | IV. Основні напрямки реалізації Національної стратегії протидії корупції | V. Механізм реалізації Національної стратегії протидії корупції | КОРУПЦІЇ НА 2010-2011 роки | Додаток № 4 | ПРО ЗАХОДИ З ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ | Додаток № 6 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати