На головну

ПРО ЗАХОДИ З ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

  1. II. ПРАВОВА ОСНОВА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТА ЗА КОРДОНОМ
  2. III. АФОРИЗМИ, Висловлювання, ЦИТАТИ І мудрий вислів ПРО КОРУПЦІЮ
  3. IV. Основні напрямки реалізації Національної стратегії протидії корупції
  4. IV. ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ: ХАБАР. ЯКЩО У ВАС ЇЇ вимагали !?
  5. V. Механізм реалізації Національної стратегії протидії корупції
  6. ВСТУП В ПРОБЛЕМУ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
  7. Державно-правове регулювання в сфері протидії корупції

З метою створення системи протидії корупції в Російській Федерації та усунення причин, що її породжують, постановляю:

1. Утворити Раду при Президентові Російської Федерації з протидії корупції (далі - Рада).

Головою Ради є Президент Російської Федерації.

2. Встановити, що:

а) основними завданнями Ради є:

підготовка пропозицій Президентові Російської Федерації, що стосуються вироблення і реалізації державної політики в сфері протидії корупції;

координація діяльності федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування муніципальних утворень з реалізації державної політики у сфері протидії корупції;

контроль за реалізацією заходів, передбачених Національним планом протидії корупції;

б) Рада для виконання покладених на нього основних завдань:

запитує і отримує в установленому порядку необхідні матеріали від федеральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації;

запрошує на свої засідання представників федеральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації і громадських об'єднань.

3. Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Засідання Ради веде голова Ради.

Рішення Ради оформляються протоколом.

Для реалізації рішень Ради можуть видаватися укази, розпорядження і даватися доручення Президента Російської Федерації.

4. Затвердити склад Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції.

5. Утворити для вирішення поточних питань діяльності Ради президія Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції.

Головою президії Ради є Керівник Адміністрації Президента Російської Федерації.

6. Затвердити склад президії Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції.

7. Установити, що:

а) президія Ради:

формує порядок денний засідань Ради;

розглядає питання, пов'язані з реалізацією рішень Ради;

створює робочі групи (комісії) з окремих питань з числа членів Ради, а також з числа представників інших державних органів, представників громадських об'єднань та організацій, експертів, учених і фахівців;

б) засідання президії Ради веде голова президії Ради або за його дорученням один із членів президії Ради;

в) для реалізації рішень президії Ради можуть даватися доручення Президента Російської Федерації;

г) рішення президії Ради оформляються протоколами.

8. Встановити, що голова президії Ради:

а) формує порядок денний засідань президії Ради;

б) визначає напрями діяльності створених президією Ради робочих груп (комісій), а також затверджує їх керівників;

в) організовує забезпечення діяльності Ради, вирішує організаційні та інші питання, пов'язані із залученням для здійснення інформаційно-аналітичних та експертних робіт представників громадських об'єднань, наукових установ та інших організацій, а також вчених та фахівців;

г) доповідає Раді про хід реалізації заходів, передбачених Національним планом протидії корупції, та інших заходів відповідно до рішень Ради.

9. Голові президії Ради в місячний термін подати проект Національного плану протидії корупції.

10. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента Російської Федерації від 3 лютого 2007 р № 129 «Про утворення міжвідомчої робочої групи для підготовки пропозицій щодо реалізації в законодавстві Російської Федерації положень Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 року і Конвенції Ради Європи про кримінальну відповідальність за корупцію від 27 січня 1999 г. »(Відомості Верховної Ради України, 2007, № 6, ст. 731);

Указ Президента Російської Федерації від 11 серпня 2007 р № 1068 «Про продовження терміну діяльності міжвідомчої робочої групи для підготовки пропозицій щодо реалізації в законодавстві Російської Федерації положень Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р і Конвенції Ради Європи про кримінальну відповідальність за корупцію від 27 січня 1999 г. »(Відомості Верховної Ради України, 2007, № 34, ст. 4210).

11. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.

Президент

Російської ФедераціїПопередня   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   Наступна

Стаття 7. Основні напрямки діяльності державних органів щодо підвищення ефективності протидії корупції | Стаття 8. Обов'язок державних і муніципальних службовців подавати відомості про доходи, про майно і зобов'язання майнового характеру | Стаття 9. Обов'язок державних і муніципальних службовців повідомляти про звернення з метою схиляння до вчинення корупційних правопорушень | Стаття 11. Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на державній і муніципальної службі | Стаття 12. Обмеження, що накладаються на громадянина, заміщає посаду державної або муніципальної служби, під час укладання ним трудового договору | ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ НА 2010-2011 роки | Д. МЕДВЕДЄВ | IV. Основні напрямки реалізації Національної стратегії протидії корупції | V. Механізм реалізації Національної стратегії протидії корупції | КОРУПЦІЇ НА 2010-2011 роки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати