На головну

IV. Основні напрямки реалізації Національної стратегії протидії корупції

  1. Amp; 10. Основні напрямки сучасної філософія історії
  2. Склад видатків бюджету на галузі національної економіки
  3. I Основні інформаційні процеси і їх реалізація за допомогою комп'ютерів
  4. I. Основні і допоміжні процеси
  5. II. 6.4. Основні види діяльності та їх розвиток у людини
  6. II. Основні завдання та їх реалізація
  7. II. ПРАВОВА ОСНОВА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТА ЗА КОРДОНОМ

8. Національна стратегія протидії корупції реалізується за такими основними напрямками:

а) забезпечення участі інститутів громадянського суспільства у протидії корупції;

б) підвищення ефективності діяльності федеральних органів державної влади, інших державних органів, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування щодо протидії корупції;

в) впровадження в діяльність федеральних органів державної влади, інших державних органів, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування інноваційних технологій, що підвищують об'єктивність та забезпечують прозорість при прийнятті законодавчих (нормативних правових) актів Російської Федерації, муніципальних правових актів і управлінських рішень, а також забезпечують міжвідомчу електронну взаємодію зазначених органів і їх взаємодію з громадянами та організаціями в рамках надання державних послуг;

г) вдосконалення системи обліку державного майна і оцінки ефективності його використання;

д) усунення корупціогенних чинників, що перешкоджають створенню сприятливих умов для залучення інвестицій;

е) вдосконалення умов, процедур і механізмів державних і муніципальних закупівель, в тому числі шляхом розширення практики проведення відкритих аукціонів в електронній формі, а також створення комплексної федеральної контрактної системи, що забезпечує відповідність показників і підсумків виконання державних контрактів спочатку закладеним в них параметрами і затвердженим показникам відповідного бюджету;

ж) розширення системи правової освіти населення;

з) модернізація цивільного законодавства;

і) подальший розвиток правової основи протидії корупції;

к) підвищення значимості комісій з дотримання вимог до службового поводження державних службовців Російської Федерації і врегулювання конфлікту інтересів;

л) вдосконалення роботи підрозділів кадрових служб федеральних органів виконавчої влади та інших державних органів щодо профілактики корупційних та інших правопорушень;

м) періодичне дослідження стану корупції та ефективності заходів, що вживаються для її попередження та боротьби з нею як в країні в цілому, так і в окремих регіонах;

н) вдосконалення правозастосовчої практики правоохоронних органів і судів у справах, пов'язаних з корупцією;

о) підвищення ефективності виконання судових рішень;

п) розробка організаційних і правових основ моніторингу правозастосування з метою забезпечення своєчасного прийняття у випадках, передбачених федеральними законами, актами Президента Російської Федерації, Уряду Російської Федерації, федеральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, муніципальних правових актів, а також з метою реалізації рішень Конституційного Суду Російської Федерації;

р) вдосконалення організаційних основ антикорупційної експертизи нормативних правових актів та проектів нормативних правових актів та підвищення її результативності;

з) підвищення грошового утримання та пенсійного забезпечення державних і муніципальних службовців;

т) поширення обмежень, заборон і обов'язків, встановлених законодавчими актами Російської Федерації з метою запобігання корупції, на осіб, що заміщають державні посади Російської Федерації, включаючи вищих посадових осіб (керівників вищих виконавчих органів державної влади) суб'єктів Російської Федерації, державні посади суб'єктів Російської Федерації і муніципальні посади;

у) підвищення якості професійної підготовки фахівців у сфері організації протидії та безпосереднього протидії корупції;

ф) вдосконалення системи фінансового обліку та звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів;

х) підвищення ефективності участі Російської Федерації в міжнародному співробітництві в антикорупційній сфері, включаючи розробку організаційних основ регіонального антикорупційного форуму, надання при необхідності підтримки іншим державам в навчанні фахівців, дослідженні причин і наслідків корупції.

 Попередня   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   Наступна

VII. ДОДАТКИ | Стаття 4. Міжнародне співробітництво Російської Федерації в області протидії корупції | Стаття 5. Організаційні засади протидії корупції | Стаття 6. Заходи щодо профілактики корупції | Стаття 7. Основні напрямки діяльності державних органів щодо підвищення ефективності протидії корупції | Стаття 8. Обов'язок державних і муніципальних службовців подавати відомості про доходи, про майно і зобов'язання майнового характеру | Стаття 9. Обов'язок державних і муніципальних службовців повідомляти про звернення з метою схиляння до вчинення корупційних правопорушень | Стаття 11. Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на державній і муніципальної службі | Стаття 12. Обмеження, що накладаються на громадянина, заміщає посаду державної або муніципальної служби, під час укладання ним трудового договору | ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ НА 2010-2011 роки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати