На головну

Д. МЕДВЕДЄВ

  1. А. Ю. Медведєв 1 сторінка
  2. А. Ю. Медведєв 2 сторінка
  3. А. Ю. Медведєв 3 сторінка
  4. А. Ю. Медведєв 4 сторінка
  5. А. Ю. Медведєв 5 сторінка
  6. А. Ю. Медведєв 6 сторінка
  7. А. Ю. Медведєв 7 сторінка

Москва, Кремль

13 квітня 2010 року № 460


затверджено
 Указом Президента

Російської Федерації
 від 13 квітня 2010 року № 460

НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

загальні положення

1. На виконання Національного плану протидії корупції, затвердженого Президентом Російської Федерації 31 липня 2008 року № Пр-1 568, в Росії створена законодавча база протидії корупції, прийняті відповідні організаційні заходи щодо попередження корупції та активізовано діяльність правоохоронних органів по боротьбі з нею.

Однак, незважаючи на вжиті державою і суспільством заходи, корупція як і раніше серйозно ускладнює нормальне функціонування всіх суспільних механізмів, перешкоджає проведенню соціальних перетворень і модернізації національної економіки, викликає в російському суспільстві серйозну тривогу і недовіра до державних інститутів, створює негативний імідж Росії на міжнародній арені і правомірно розглядається як одна із загроз безпеки Російської Федерації.

2. Аналіз роботи державних і громадських інститутів щодо виконання Федерального закону від 25 грудня 2008 року № 273-ФЗ «Про протидію корупції» та Національного плану протидії корупції, затвердженого Президентом Російської Федерації 31 липня 2008 року № Пр-1568, свідчить про необхідність прийняття Національної стратегії протидії корупції, що є постійно вдосконалюється систему заходів організаційного, економічного, правового, інформаційного та кадрового характеру, що враховує федеративний устрій Російської Федерації, що охоплює федеральний, регіональний і муніципальний рівні, спрямованої на усунення корінних причин корупції в суспільстві і послідовно реалізується федеральними органами державної влади, іншими державними органами, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, організаціями та фізичними особами.

3. Національна стратегія протидії корупції розроблена:

а) виходячи з аналізу ситуації, пов'язаної з різними проявами корупції в Російській Федерації;

б) на підставі загальної оцінки ефективності існуючої системи заходів з протидії корупції;

в) з урахуванням заходів щодо попередження корупції та боротьби з нею, передбачених Конвенцією Організації Об'єднаних Націй проти корупції, Конвенції про кримінальну відповідальність за корупцію і іншими міжнародними правовими документами з протидії корупції, учасником яких є Російська Федерація.

4. Заходи по реалізації Національної стратегії протидії корупції, що відображаються в правових актах Російської Федерації, в національному плані протидії корупції на відповідний період, в планах федеральних органів виконавчої влади, інших державних органів, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень з протидії корупції, повинні відповідати загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права в галузі основних прав і свобод людини і громадянина, зафіксованим у Загальній декларації прав людини та в Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права.

 Попередня   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   Наступна

Нормативно-правові акти | VII. ДОДАТКИ | Стаття 4. Міжнародне співробітництво Російської Федерації в області протидії корупції | Стаття 5. Організаційні засади протидії корупції | Стаття 6. Заходи щодо профілактики корупції | Стаття 7. Основні напрямки діяльності державних органів щодо підвищення ефективності протидії корупції | Стаття 8. Обов'язок державних і муніципальних службовців подавати відомості про доходи, про майно і зобов'язання майнового характеру | Стаття 9. Обов'язок державних і муніципальних службовців повідомляти про звернення з метою схиляння до вчинення корупційних правопорушень | Стаття 11. Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на державній і муніципальної службі | Стаття 12. Обмеження, що накладаються на громадянина, заміщає посаду державної або муніципальної служби, під час укладання ним трудового договору |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати