На головну

Стаття 8. Обов'язок державних і муніципальних службовців подавати відомості про доходи, про майно і зобов'язання майнового характеру

  1. HTML: Загальні відомості.
  2. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів.
  3. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 1 сторінка
  4. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 2 сторінка
  5. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 3 сторінка
  6. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 4 сторінка
  7. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 5 сторінка

1. Громадянин, який претендує на заміщення посади державної або муніципальної служби, включеної до переліку, встановлений нормативними правовими актами Російської Федерації, а також службовець, який замінює посаду державної або муніципальної служби, включену до переліку, встановлений нормативними правовими актами Російської Федерації, зобов'язані подавати представнику наймача (роботодавцю) відомості про свої доходи, майно і зобов'язання майнового характеру і про доходи, про майно і зобов'язання майнового характеру своїх дружини (чоловіка) і неповнолітніх дітей. Порядок подання зазначених відомостей встановлюється федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.

2. Відомості про доходи, про майно і зобов'язання майнового характеру, що подаються державними і муніципальними службовцями відповідно до цієї статті, є відомостями конфіденційного характеру, якщо федеральним законом вони не віднесені до відомостей, що становлять державну таємницю.

3. Не допускається використання відомостей про доходи, про майно і зобов'язання майнового характеру державного або муніципального службовця, його дружини (чоловіка) і неповнолітніх дітей для встановлення або визначення його платоспроможності та платоспроможності його дружини (чоловіка) і неповнолітніх дітей, для збору в прямій або непрямій формі пожертв (внесків) до фондів громадських об'єднань або релігійних чи інших організацій, а також на користь фізичних осіб.

4. Особи, винні у розголошенні відомостей про доходи, про майно і зобов'язання майнового характеру державного або муніципального службовця, його дружини (чоловіка) і неповнолітніх дітей або у використанні цих відомостей в цілях, не передбачених федеральними законами, несуть відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.

5. Відомості про доходи, про майно і зобов'язання майнового характеру державних і муніципальних службовців можуть надаватися для опублікування засобам масової інформації в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Російської Федерації.

6. Перевірка достовірності і повноти вказаних в частині 1 цієї статті відомостей про доходи, про майно і зобов'язання майнового характеру державного або муніципального службовця, його дружини (чоловіка) і неповнолітніх дітей здійснюється представником наймача (керівником) або особою, якій такі повноваження надані представником наймача (керівником), самостійно або шляхом направлення в порядку, що встановлюється Президентом Російської Федерації, запиту до правоохоронних органів або державні органи, що здійснюють контрольні функції, про наявні у них даних про доходи, про майно і зобов'язання майнового характеру державного або муніципального службовця, його дружини ( дружина) і неповнолітніх дітей.

7. Неподання громадянином під час вступу на державну чи муніципальну службу представнику наймача (роботодавцю) відомостей про свої доходи, майно і зобов'язання майнового характеру, а також про доходи, про майно і зобов'язання майнового характеру своїх дружини (чоловіка) і неповнолітніх дітей або подання завідомо недостовірних або неповних відомостей є підставою для відмови в прийомі зазначеного громадянина на державну чи муніципальну службу.

8. Невиконання державним чи муніципальним службовцям обов'язків, передбачених частиною 1 цієї статті, є правопорушенням, що тягне звільнення державного або муніципального службовця від замещаемой посади державної або муніципальної служби або залучення його до інших видів дисциплінарної відповідальності відповідно до законодавства Російської Федерації.

9. Федеральними законами про види державної служби, а також про муніципальну службу для державного або муніципального службовця можуть встановлюватися більш суворі заборони, обмеження, зобов'язання, правила службової поведінки.

 Попередня   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   Наступна

ХАБАР АБО ПІДКУП ЧЕРЕЗ ПОСЕРЕДНИКА | ДЕЯКІ НЕПРЯМІ ОЗНАКИ вимагання хабара | ЩО ВАМ СЛІД ЗРОБИТИ ВІДРАЗУ після факту вимагання | ВАЖЛИВО ЗНАТИ! | Нормативно-правові акти | Нормативно-правові акти | VII. ДОДАТКИ | Стаття 4. Міжнародне співробітництво Російської Федерації в області протидії корупції | Стаття 5. Організаційні засади протидії корупції | Стаття 6. Заходи щодо профілактики корупції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати