На головну

II. ПРАВОВА ОСНОВА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТА ЗА КОРДОНОМ

  1. A) Природно-правова теорія
  2. CONV (N, основаніе_начальное, основаніе_конечное)
  3. I. 2. 1. Марксистсько-ленінська філософія - методологічна основа наукової психології
  4. II. Російська мова: Воля як основа творчості.
  5. III. АФОРИЗМИ, Висловлювання, ЦИТАТИ І мудрий вислів ПРО КОРУПЦІЮ
  6. III. Нормативно-правова база щодо організації та проведення діагностичної діяльності.

Правову основу протидії корупції в Російській Федерації складають Конституція Російської Федерації, федеральні конституційні закони, загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори Російської Федерації, федеральні закони, нормативні правові акти Президента Російської Федерації, а також нормативно-правові акти Російської Федерації, нормативні правові акти інших федеральних органів державної влади, нормативні правові акти органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, а також муніципальні правові акти.

1989 р - В Міністерстві внутрішніх справ створено 6-е управління, на яке (поряд з іншими підрозділами) покладено завдання боротьби з корумпованими зв'язками стійких злочинних співтовариств.

1992 р - В Міністерстві внутрішніх справ створено Головне управління з організованої злочинності (ГУОП). Серед пріоритетних завдань Управління - боротьба з корупцією.

4 квітня 1992 р Президентом Російської Федерації був прийнятий Указ № 361 «Про боротьбу з корупцією в системі державної служби», який вперше встановив обов'язок державних службовців при призначенні на керівну посаду представляти декларації не лише про доходи, а й про рухоме і нерухоме майно, вклади в банках і цінні паперах, а також зобов'язання фінансового характеру.

13 липня 1992 р схвалений Президією Верховної Ради Російської Федерації робочий варіант офіційного проекту Закону Російської Федерації «Про боротьбу з корупцією» (розробники - А. А. Аслаханов і С. В. Максимов) і спрямований для обговорення суб'єктами Російської Федерації.

16 квітня 1993 р опубліковані перший офіційний проект Закону Російської Федерації «Про боротьбу з корупцією» та проекти Законів Російської Федерації «Про внесення змін і доповнень до КК РРФСР», спрямовані на активізацію боротьби з корупцією (керівники робочих груп - Б. В. Волженкін і А. І. Долгова).

1993 р - Верховною Радою Російської Федерації прийнятий Закон Російської Федерації «Про боротьбу з корупцією» (залишений без розгляду Президентом Російської Федерації і до теперішнього часу не підписаний).

1993 р - Утворено Міжвідомчу комісію Ради безпеки Російської Федерації по боротьбі зі злочинністю та корупцією.

1994 р - Прийнята федеральна програма Російської Федерації щодо посилення боротьби зі злочинністю на 1994-1995 рр., В якій в якості самостійного виділено розд. 4 «Посилення боротьби з економічними злочинами і корупцією».

1995 р - Прийнятий Державною Думою і схвалений Радою Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації другий офіційний проект Федерального закону «Про боротьбу з корупцією» (Президент Російської Федерації знову не підписав цей закон).

1995 р - Вступила в силу частина перша Цивільного кодексу Російської Федерації, ст. 545 якого дозволяє державним і муніципальним службовцям приймати за законні дії по службі подарунки, вартість будь-якого з яких не перевищує п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

31 липня 1995 р - Прийнятий Федеральний закон № 119-ФЗ «Про основи державної служби», ст. 11 і 12 якого встановлюють основні антикорупційні заборони (на виконання іншої оплачуваної діяльності крім педагогічної, наукової, іншої творчої; на заняття підприємницькою діяльністю особисто або через довірених осіб і ін.).

13 червня 1996 р Президентом Російської Федерації підписано новий Кримінальний кодекс Російської Федерації, згідно з яким з 1 січня 1997 р переслідується згідно із законом не тільки вчинення традиційних корупційних злочинів (дача і одержання хабара, зловживання посадовими повноваженнями), а й незаконне зайняття посадовими особами підприємницькою діяльністю, комерційний підкуп, зловживання повноваженнями особами, які виконують управлінські функції в комерційних та інших організаціях).

4 березня 1997 рПрезидентом Російської Федерації підписано Указ № 484 «Про подання особами, що заміщають державні посади державної служби і посади в органах місцевого самоврядування, відомостей про доходи та майно», яким повторно (після аналогічного Указу від 4 квітня 1992 р № 361) державним службовцям пред'явлено вимогу декларувати не тільки свої доходи, але і майно.

1997 р - Прийнятий Державною Думою і схвалений Радою Федерації третій проект Федерального закону «Про боротьбу з корупцією» (відхилений Президентом Російської Федерації).

20 липня 1998 р - Президентом Російської Федерації підписано Федеральний закон № 116-ФЗ «Про державний контроль за відповідністю великих витрат на споживання фактично одержуваних фізичними особами доходам» (діяв протягом декількох днів до внесення відповідних змін і доповнень до Податкового кодексу Російської Федерації). Відповідно до зазначеного Закону в сферу державного контролю входило придбання протягом одного календарного року таких об'єктів, як нерухоме майно; повітряне або водне судно; наземний транспортний засіб; акція, частка участі в статутному капіталі; державний цінний папір; ощадний сертифікат; культурні цінності, золото в злитках, вартість будь-якого з яких на дату укладення угоди становить не менше 1000-кратного мінімального розміру оплати праці в Російській Федерації або декількох таких об'єктів, сумарна вартість яких становить не менше 3000 мінімальних розмірів оплати праці в Російській Федерації.

27 січня 1999 р Міністром внутрішніх справ Російської Федерації від імені Російської Федерації підписано Конвенцію Ради Європи про кримінальну відповідальність за корупцію.

10 лютого 2000 р Пленумом Верховного Суду Російської Федерації прийнято Постанову № 6 «Про судову практику у справах про хабарництво та комерційному підкупі».

6 грудня 2000 р- Перше публічне обговорення ініціативного проекту Федерального закону «Основи антикорупційної політики» (керівник колективу - В. Н. Лопатін.

8 лютого 2001 рДержавною Думою прийнятий в першому читанні законопроект «Про боротьбу з корупцією» (так і залишився на цій стадії).

12 серпня 2002 р Президентом Російської Федерації підписано Указ № 885 «Про затвердження загальних принципів службової поведінки державних службовців».

Жовтня 2002 року - поправки до Федерального закону від 7 серпня 2001 № 115-ФЗ «Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму».

20 листопада 2002 р Державною Думою прийнятий в першому читанні проект закону «Про протидію корупції».

24 листопада 2003 р - Указ Президента Російської Федерації № 1384 «Про Раду з боротьби з корупцією». Основне завдання Ради - сприяння Президенту Російської Федерації у визначенні пріоритетних напрямків державної політики в сфері боротьби з корупцією та її реалізації.

13 вересня 2004- Президент Російської Федерації заявив про створення Громадської палати, яка повинна стати голосом громадянського суспільства і контролювати роботу правоохоронних органів.

3 березня 2007- Указ Президента Російської Федерації № 269 «Про комісіях з дотримання вимог до службового поводження державних цивільних службовців Російської Федерації і врегулювання конфлікту інтересів».

19 травня 2008 р - Указ Президента Російської Федерації № 815 «Про заходи щодо протидії корупції». З метою створення системи протидії корупції в Російській Федерації та усунення причин, що її породжують, утворена Рада при Президентові Російської Федерації з протидії корупції. Головою Ради є Президент Російської Федерації.

25 грудня 2008 р- Федеральний закон «Про протидію корупції». Справжнім Федеральним законом встановлюються основні принципи протидії корупції, правові та організаційні засади запобігання корупції та боротьби з нею, мінімізації та (або) ліквідації наслідків корупційних правопорушень.

25 грудня 2008 р - Федеральний закон № 274-ФЗ «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації у зв'язку з прийняттям Федерального закону" Про протидію корупції "».

5 березня 2009 р - Постанова Уряду Російської Федерації № 195 «Про затвердження Правил проведення експертизи проектів нормативно-правових актів та інших документів з метою виявлення в них положень, що сприяють створенню умов для прояву корупції».

2009 р(5 березня № 196) - прийнято Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження методики проведення експертизи проектів нормативно-правових актів та інших документів з метою виявлення в них положень, що сприяють створенню умов для прояву корупції». З метою організації діяльності федеральних органів виконавчої влади щодо попередження включення в проекти нормативних правових актів положень, що сприяють створенню умов для прояву корупції, а також щодо виявлення та усунення таких положень затверджена методика проведення експертизи проектів нормативно-правових актів та інших документів з метою виявлення в них положень , які сприятимуть створенню умов для прояву корупції.

18 травня 2009 р- Указ Президента Російської Федерації № 557 «Про затвердження переліку посад федеральної державної служби, при призначенні на які громадяни і при заміщенні яких федеральні державні службовці зобов'язані подавати відомості про свої доходи, про майно і зобов'язання майнового характеру, а також відомості про доходи, про майно і зобов'язання майнового характеру своїх дружини (чоловіка) і неповнолітніх дітей ».

18 травня 2009 р- Указ Президента Російської Федерації № 558 «Про надання громадянами, які претендують на заміщення державних посад Російської Федерації, і особами, що заміщають державні посади Російської Федерації, відомостей про доходи, про майно і зобов'язання майнового характеру».

18 травня 2009 р- Указ Президента Російської Федерації № 559 «Про надання громадянами, які претендують на заміщення посад федеральної державної служби, і федеральними державними службовцями відомостей про доходи, про майно і зобов'язання майнового характеру».

18 травня 2009 р - Указ Президента Російської Федерації № 560 «Про затвердження порядку розміщення відомостей про доходи, про майно і зобов'язання майнового характеру осіб, що заміщають державні посади Російської Федерації, федеральних державних службовців і членів їх сімей на офіційних сайтах федеральних державних органів і державних органів суб'єктів Російської Федерації і подання цих відомостей загальноросійським засобам масової інформації для опублікування ».

13 квітня 2010 р- Указ Президента Російської Федерації № 460 «Про Національну стратегію протидії корупції та Національний план протидії корупції на 2010-2011 роки».

13 квітня 2010 р- Національний план протидії корупції на 2010-2011 роки (затв. Президентом Російської Федерації 31 липня 2008 року № Пр-1568 року) (у ред. Указу Президента Російської Федерації від 13 квітня 2010 року № 460).

Протидія корупції в світовому масштабі має також велику, інтенсивно розвивається міжнародну правову базу. На сьогоднішній день прийнято ряд міжнародних правових документів по боротьбі з корупцією: Рекомендація 32 групи старших експертів по транснаціональної організованої злочинності, схвалена Політичної групою восьми держав в Ліоні 29.06.1996 р, Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб (резолюція 51/59 Генеральної Асамблеї ООН від 12.12.1996 р, додаток), Декларація ООН по боротьбі з корупцією та хабарництвом в міжнародних комерційних операціях (резолюція 51/191 Генеральної Асамблеї ООН від 16.12.1996 р, додаток), резолюція 51/59 Генеральної Асамблеї ООН від 28.01. 1997 «Боротьба з корупцією», Конвенція Організації економічного співробітництва і розвитку по боротьбі з підкупом іноземних державних посадових осіб у міжнародних комерційних угодах від 21.11.1997 р, Конвенції Ради Європи про кримінально-правової та цивільно-правової відповідальності за корупцію, прийняті в 1999 р, резолюція 54/128 Генеральної Асамблеї ООН від 28.01.2000 р «Заходи проти корупції», Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11. 2000 р .; Конвенція ООН проти корупції, прийнята 31 жовтня 2003 рПопередня   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   Наступна

I. ТЕЗАУРУС 4 сторінка | I. ТЕЗАУРУС 5 сторінка | I. ТЕЗАУРУС 6 сторінка | I. ТЕЗАУРУС 7 сторінка | I. ТЕЗАУРУС 8 сторінка | I. ТЕЗАУРУС 9 сторінка | I. ТЕЗАУРУС 10 сторінка | Злочин, вчинений з необережності - по ст. 26 КК РФ діяння, вчинене з легковажності або недбалості. 1 сторінка | Злочин, вчинений з необережності - по ст. 26 КК РФ діяння, вчинене з легковажності або недбалості. 2 сторінка | Злочин, вчинений з необережності - по ст. 26 КК РФ діяння, вчинене з легковажності або недбалості. 3 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати