Головна

Національні рахунки

  1. " Маятник "кожною рукою по черзі на чотири рахунки
  2. " Маятник "правою рукою на два рахунки
  3. VI. Метод розрахунку поправки на ризик норми дисконту
  4. VI. Порядок розрахунку та внесення плати за комунальні послуги
  5. VI. Порядок розрахунку та внесення плати за комунальні послуги
  6. алгоритм розрахунку
  7. алгоритм розрахунку

Як відомо, жодне підприємство не обходиться без бухгалтерського обліку. Такий облік дозволяє визначити ресурси і результати фінансової (грошової) і господарської діяльності підприємств, отримати достовірні дані про їхню роботу.

Один з принципів бухгалтерського обліку - ведення подвійного запису в бухгалтерському балансі (Фр. Balance - ваги). В одній половині бухгалтерських рахунків записують доходи, а в прямо протилежному - витрати. Іншим принципом є рівність доходів і витрат. Всі витрати на придбання продуктів є доходом виробника цих продуктів.

Завдяки державному сектору виникли можливість і необхідність всеосяжного обліку в масштабі всієї країни. Такий облік здійснюється у вигляді національних рахунків.

Національні рахунки - Це система взаємопов'язаних макроекономічних показників, які характеризують виробництво, розподіл і використання ВНП і національного доходу.

У національних рахунках узагальнена інформація про економічні операції господарських одиниць по чотирьох секторах. Для цього застосовуються агреговані показники (Агрегувати - узагальнювати якісь однорідні величини з метою отримання більш загальних показників). До них відносяться:

· «Підприємства» - підприємства, організації або установи, які засновані на комерційних засадах (створені задля отримання прибутку);

· «Домашні господарства» - населення як споживач, а також некомерційні організації (профспілки, благодійні товариства, аматорські спортивні асоціації, приватні некомерційні школи, лікарні, вузи);

· «Державні установи» - державний апарат (адміністрація, армія, поліція, працівники судочинства); установи науки, культури, освіти та охорони здоров'я (фінансуються державою);

· «Зарубіжні країни» - то, що знаходиться за межами національного господарства.

Основу національних рахунків складають зведені рахунки. Прикладом може служити баланс доходів і витрат в масштабі нації (ВВП). У цьому балансі підраховується загальна сума доходів господарських одиниць і населення (оплата праці, прибуток, інші види доходів, амортизація). Витрати складаються з трьох груп: фактичне кінцеве споживання домашніх господарств, кінцеве споживання органів державного управління і валове нагромадження основного капіталу.

Про те, що являє собою структура валового внутрішнього продукту за джерелами доходу в нашій країні, можна судити за статистичними даними системи національних рахунків (табл. 19.).

З даних таблиці 22. слід, що система національних рахунків дозволяє, зокрема, виявити величину прихованої оплати праці, яка усувається з оподаткування.

Таблиця 22.Попередня   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   Наступна

Рейтинг всесвітньої конкурентоспроможності | Монополія: економічна природа і організаційні форми. Законодавство про обмеження монополістичної діяльності та захист конкуренції | Законодавство про обмеження монополістичної діяльності та захист конкуренції. | Довгострокові і поточні інтереси суспільного розвитку. Види доходів учасників господарської діяльності | А. Заробітна плата | Б. Прибуток | В. Банківський відсоток | Г. Орендна плата | Місце і роль державного сектора в національній економіці. Правові основи державно-приватного підприємництва | Правові основи державно-приватного підприємництва. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати