Головна

Місце і роль державного сектора в національній економіці. Правові основи державно-приватного підприємництва

  1. Склад видатків бюджету на галузі національної економіки
  2. DEMONSTRATIVE PRONOUNS. Вказівні займенники
  3. I Займенники
  4. I. 2. 2. Сучасна психологія і її місце в системі наук
  5. I. Особливості експлуатації родовищ
  6. I. Теоретичні основи формування артикуляційної моторики у дітей.
  7. II.1. основи державності

Протягом багатьох століть і в початковий період розвитку капіталізму держава майже не втручалася в економіку. Одноосібні власники самостійно успішно справлялися майже з усіма господарськими справами. В економіці визнавалося нормальним безвладдя (стихійна гра ринкових сил), а держава була покликана лише підтримувати загальний порядок - бути, як тоді говорили, «нічним сторожем».

Але в XX в. в західних країнах відбувся докорінний поворот в соціально-економічному розвитку суспільства, що породило такі основні причини утворення державного сектора, який посів домінуюче становище в масштабах країни.

1. З утворенням великого корпоративного капіталу стихійність загального розвитку економіки стала приводити до катастрофічних порушень нормального ходу господарської діяльності. Про це свідчив величезної руйнівної сили світова економічна криза (занепад) виробництва в 1929-1933 рр. З тих пір уряди західних країн постійно регулюють (впорядковують) загальне господарське розвиток і проводять на практиці особливе антимонопольне законодавство.

2. Що почалася в середині XX ст. науково-технічна революція (НТР) викликала докорінні зміни всіх факторів виробництва на основі впровадження новітніх наукових досягнень. Однак ні приватна, ні корпоративна форми власності не в змозі створити багато сприятливі умови для розвитку НТР. Тому держава змушена брати на себе турботу про розвиток теоретичних наукових досліджень, В корені оновлюють життя людей; про підготовку в широких масштабах кваліфікованих працівників, фахівців і вчених; про створення перспективних галузей господарства та ін.

3. У XX в. різко посилилася соціальна нестійкість в багатьох країнах, обумовлена ??в першу чергу дуже великим розривом у рівні багатства різних верств населення і посиленням зубожіння непрацюючої частини суспільства (діти, інваліди, пенсіонери та ін.). У зв'язку з цим держава стала постійно і активно займатися вирішенням багатьох соціальних завдань.

Зазначені тут і інші причини (про них мова попереду) привели до створення значного державного сектора національної економіки. Цей сектор має важливі відмінні риси:

· В масштабі країни склалася загальнонаціональна корпорація праці и загальне поділ праці, Що робить взаємозалежними всі великі сфери і галузі економіки;

· Цементуючою всю економіку економічної зв'язком є державна - спільна сумісна власність;

· Найважливішою складовою зв'язком між усіма фізичними і юридичними особами виконує національний ринок, На якому застосовується національна грошова система;

· Національній економіці потрібен якісно новий тип державного управління. Його взаємини з суб'єктами господарської діяльності будуються переважно по вертикалі, яка підкріплюється системою правових норм. Через ці канали зв'язків держава проводить активну економічну політику, використовуючи фінанси, кредит, бюджет та інші наявні в його розпорядженні засоби і важелі впливу на господарський розвиток країни. Багато конкретні приклади позитивної ролі державного сектора в прогресі національної економіки будуть розглянуті в цій та інших темах.

Як і всякий вид господарської діяльності, державний сектор має свої плюси і мінуси, які проявляються на які належать державі підприємствах. Такі підприємства мають наступні переваги (особливо в порівнянні з дрібними підприємствами):

· Вони мають найбільшу стійкість господарювання (завдяки підтримці держави);

· Передбачають перспективи господарювання при роботі по державному плану;

· Отримують державні замовлення і матеріальні засоби для безперервного технічного прогресу.

Недоліки ж державних унітарних підприємств виражаються в наступному:

· Держава сковує самостійність і ініціативу працівників (при управлінні зверху);

· Тут дуже обмежена свобода вибору господарських рішень;

· Є явно недостатньою матеріальна зацікавленість працівників (через планові обмежень заробітків);

· Виявляється нездатність швидко відгукуватися на ринковий попит (через жорсткий плану).

Через цих недоліків дані підприємства виявляються неконкурентоспроможними в порівнянні з комерційними організаціями. Вихід з такого несприятливого становища знайшли. Йдеться про державні замовлення приватним підприємствам.

 Попередня   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   Наступна

товарних ринках | Ціни продавців і покупців на акцію | Конкуренція і її роль у прогресивному розвитку економіки | Рейтинг всесвітньої конкурентоспроможності | Монополія: економічна природа і організаційні форми. Законодавство про обмеження монополістичної діяльності та захист конкуренції | Законодавство про обмеження монополістичної діяльності та захист конкуренції. | Довгострокові і поточні інтереси суспільного розвитку. Види доходів учасників господарської діяльності | А. Заробітна плата | Б. Прибуток | В. Банківський відсоток |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати