На головну

Принцип суперпозиції електростатичних полів.

  1. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  2. II. Національний інтерес як головний принцип зовнішньої політики в Новий час
  3. III. Принципи лікування ДСЗ
  4. III. Принципи, які стверджують реалізацію в процесі навчання закономірностей пізнавальної діяльності учнів
  5. III.3.1) Мета покарання і загальні принципи відповідальності.
  6. XI.8 Принцип розподілу тем курсових робіт серед студентів.
  7. А) Принцип централізації управління персоналом

Основним завданням електростатики є визначення величини і напрямки вектора напруженості  в кожній точці поля, створюваного або системою нерухомих точкових зарядів, або зарядженими поверхнями довільної форми. Розглянемо перший випадок, коли поле створено системою зарядів q1, q2, ..., Qn. Якщо в будь-яку точку цього поля помістити пробний заряд q0, То на нього з боку зарядів q1, q2, ..., Qn діятимуть кулонівських сили  . Відповідно до принципу незалежності дії сил, розглянутого в механіці, рівнодіюча сила  дорівнює їх векторній сумі

.

Використовуючи формулу напруженості електростатичного поля, ліву частину рівності можна записати:  , де  - Напруженість результуючого поля, створюваного всією системою зарядів у точці, де розташований пробний заряд q0. Праву частину рівності відповідно можна записати  , де  - Напруженість поля, що створюється одним зарядом qi. Рівність набуде вигляду  . Скорочуючи на q0, отримаємо .

Напруженість електростатичного поля системи точкових зарядів дорівнює векторній сумі напруженостей полів, створюваних кожним з цих зарядів окремо. У цьому полягає принцип незалежності дії електростатичних полів або принцип суперпозиції (Накладення) полів.

позначимо через  радіус-вектор, проведений з точкового заряду qi в досліджувану точку поля. Напруженість поля в ній від заряду qi дорівнює  . Тоді результуюча напруженість  , Створювана всією системою зарядів дорівнює  . Отримана формула застосовна і для розрахунку електростатичних полів заряджених тіл довільної форми так як будь-яке тіло можна розділити на дуже малі частини, кожну з яких можна вважати точковим зарядом qi. тоді розрахунок  в будь-якій точці простору буде аналогічний вище наведеним.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

ЕЛЕКТРИКА І ПОСТІЙНИЙ ТОК | Електричні заряди. Закон збереження електричного заряду. | Закон Кулона. | Електростатичне поле і його напруженість. | Потік вектора напруженості електростатичного поля | Теорема Гаусса для електростатичного поля в вакуумі. | Застосування теореми Гаусса для розрахунку напруженості електростатичного поля. | Циркуляція вектора напруженості електростатичного поля. | Потенційна енергія і потенціал електростатичного поля. | Зв'язок між потенціалом і напруженістю електростатичного поля. Еквіпотенціальні поверхні. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати