На головну

I. Підготовка до практичного заняття

  1. I. Підготовка до практичного заняття
  2. III. ПІДГОТОВКА БОЕВОЙ МАШИНИ ДО ПОДОЛАННЯ ВОДНОЇ
  3. XI.2 Підготовка до курсового дослідження.
  4. А) Перепідготовка керівного складу.
  5. Аналіз даних і підготовка заключної доповіді
  6. Аналіз даних і підготовка заключного звіту
  1. Ознайомтеся з наведеними нижче описами функціональних обов'язків директора загальноосвітнього закладу та його заступників.

ДИРЕКТОР ОСВІТНЬОГО УСТАНОВИ

12-16 розряди

(На основі кваліфікаційної характеристики працівника, використовуваної при атестації керівних кадрів загальноосвітнього закладу)

Посадові обов'язки.Здійснює керівництво установою відповідно до його Статутом і законодавством Російської Федерації. Забезпечує системну освітню (учбово-виховну) і адміністративно-господарську (виробничу) роботу установи. Визначає стратегію, цілі і завдання розвитку установи, приймає рішення про програмне планування його роботи. Спільно з радою установи та громадськими організаціями здійснює розробку, затвердження та впровадження програм розвитку закладу, навчальних планів, курсів, дисциплін, річних календарних навчальних графіків, Статуту і правил внутрішнього розпорядку установи та ін. Визначає структуру управління установою, штатний розклад. Вирішує наукові, навчально-методичні, адміністративні, фінансові, господарські та інші питання.

Планує, координує і контролює роботу структурних підрозділів, педагогічних та інших працівників установи. Здійснює прийом на роботу, підбір і розстановку педагогічних кадрів. Визначає посадові обов'язки працівників, створює умови для підвищення їх професійної майстерності. Заохочує і стимулює творчу ініціативу працівників, підтримує сприятливий морально-психологічний клімат в колективі.

Формує контингенту учнів (вихованців), забезпечує їх соціальний захист. Є державним опікуном (піклувальником) вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, захищає їх законні права та інтереси (особисті, майнові, житлові, трудові та ін.) - Вживає заходів до створення умов для підтримки їх родинних зв'язків.

Забезпечує ефективну взаємодію і співпрацю з органами місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями, громадськістю, батьками (особами їх замінюють). Сприяє діяльності учительських (педагогічних), психологічних організацій і методичних об'єднань. Регулює діяльність громадських (в тому числі дитячих і молодіжних) організацій, дозволених законодавством Російської Федерації.

Забезпечує раціональне використання бюджетних асигнувань, а також коштів, що надходять з інших джерел. Представляє установу в державних, муніципальних, громадських та інших органах, установах. Забезпечує облік, збереження й поповнення навчально-матеріальної бази, дотримання правил санітарно-гігієнічного режиму і охорони праці, облік і зберігання документації.

Несе відповідальність за реалізацію освітніх програм відповідно до навчального плану і розкладу занять, за якість освіти випускників, життя і здоров'я, дотримання прав і свобод учнів (вихованців) та працівників установи під час освітнього процесу в установленому законодавством України порядку.

Повинен знати.Конституцію Російської Федерації; закони Російської Федерації; рішення Уряду Російської Федерації і органів управління освітою з питань освіти і виховання учнів (вихованців); Конвенцію про права дитини; педагогіку; досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики; психологію особистості і диференціальну психологію; основи фізіології, гігієни; теорію і методи управління освітніми системами; основи економіки, права, соціології; організацію фінансово-господарської діяльності установи; адміністративне, трудове та господарське законодавство; правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

Вимоги до кваліфікації освіта в галузі управління.Повна вища освіта відповідного стажу роботи не менше 5 років на педагогічних чи керівних посадах.

 Попередня   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   Наступна

IV. Учасники освітнього процесу | V. Управління загальноосвітнім закладом | установи | II. Основні завдання та їх реалізація | III. освітній процес | IV. Учасники освітнього процесу | V. Управління освітньою установою | VI. Фінансування і господарська діяльність | VII. регламентація діяльності | VIII. Реорганізація і ліквідація |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати