На головну

II. Основні завдання та їх реалізація

  1. Amp; 10. Основні напрямки сучасної філософія історії
  2. I Основні інформаційні процеси і їх реалізація за допомогою комп'ютерів
  3. I. ЗАВДАННЯ АРТИЛЕРІЇ
  4. I. Основні і допоміжні процеси
  5. I. Мета і завдання дисципліни
  6. II. 6.4. Основні види діяльності та їх розвиток у людини

2.1. Основними завданнями Гімназії є:

- Створення сприятливих умов для різнобічного розвитку особистості, в тому числі шляхом задоволення потреб учнів у самоосвіті та отриманні додаткової освіти;

- Формування загальної культури особистості учнів на основі засвоєння обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм, їх адаптація до життя в суспільстві;

- Забезпечення додаткової (поглибленої) підготовки учнів гімназійних класів з предметів гуманітарного профілю;

- Створення основи для усвідомленого вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм;

- Виховання громадянськості, працьовитості, поваги до прав і свобод людини, любові до навколишньої природи, Батьківщини, родини;

- Формування здорового способу життя.

2.2. Для реалізації основних завдань Гімназія має право:

- Самостійно на основі державних освітніх стандартів розробляти, приймати і реалізовувати освітні програми; - Розробляти і затверджувати навчальний план, річний календарний навчальний графік за погодженням з управлінням з освіти і науки адміністрації м.Сочі і розклад занять;

- Вибирати форми, засоби та методи навчання і виховання в межах, визначених законом Російської Федерації «Про освіту»;

- Самостійно вибирати систему оцінок, форми, порядок і періодичність проміжної атестації учнів;

- Реалізовувати додаткові програми і надавати додаткові освітні послуги, в тому числі за плату, за межами основних загальноосвітніх програм, що визначають статус Гімназії;

- Залучати для здійснення своєї статутної діяльності додаткові джерела фінансових і матеріальних засобів, включаючи використання банківського кредиту; орендувати і здавати в оренду в установленому порядку будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби та інше майно за згодою ради Гімназії і Засновника;

- Утворювати освітні об'єднання (асоціації, спілки) та інші об'єднання, зокрема з участю установ, підприємств і громадських організацій;

- Надавати посередницькі послуги, купувати акції, облігації, інші цінні папери та отримувати по ним доходи;

- Встановлювати прямі зв'язки із зарубіжними підприємствами, установами та організаціями;

- Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у встановленому законодавством Російської Федерації порядку.

 Попередня   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   Наступна

Показники якості управління | Завдання для самостійної роботи | педагогів | Атестація як управлінська діяльність і фактор професійного зростання педагогів | Структура основних мотивів педагогів, які бажають брати участь в атестаційних процедурах | Підготовка до практичного заняття | II. Організація діяльності загальноосвітнього закладу | III. освітній процес | IV. Учасники освітнього процесу | V. Управління загальноосвітнім закладом |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати