На головну

V. Управління загальноосвітнім закладом

  1. J. Відшкодування витрат, викликаних смертю спадкодавця, і витрат на охорону спадщини та управління ним
  2. V. Управління освітньою установою
  3. V. УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ДАНИХ
  4. Адміністративне управління та політика
  5. Антикризове управління та його особливості
  6. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

68. Управління загальноосвітнім закладом здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації і статутом загальноосвітнього закладу і будується на принципах єдиноначальності та самоврядування.

69. Формами самоврядування загальноосвітнього закладу є рада загальноосвітнього закладу, піклувальна рада, загальні збори, педагогічна рада і інші форми.

Порядок виборів органів самоврядування загальноосвітнього закладу і їх компетенція визначаються статутом загальноосвітнього закладу.

70. Безпосереднє керівництво державним, муніципальним загальноосвітнім закладом здійснює пройшов відповідну атестацію директор.

Прийом на роботу директора державного загальноосвітнього закладу здійснюється в порядку, визначеному статутом загальноосвітнього закладу і відповідно до законодавства.

Директор муніципального загальноосвітнього закладу призначається рішенням органу місцевого самоврядування, якщо інший порядок призначення не передбачений рішенням органу місцевого самоврядування.

71. Директор загальноосвітнього закладу несе відповідальність перед батьками, державою, суспільством і засновником за свою діяльність відповідно до функціональних обов'язків, передбачених кваліфікаційними вимогами, трудовим договором (контрактом) та статутом загальноосвітнього закладу.

72. Розмежування повноважень між директором і органами самоврядування визначається статутом загальноосвітнього закладу.

 Попередня   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   Наступна

Вимоги до сучасного керівника | стилі управління | Показники якості управління | Завдання для самостійної роботи | педагогів | Атестація як управлінська діяльність і фактор професійного зростання педагогів | Структура основних мотивів педагогів, які бажають брати участь в атестаційних процедурах | Підготовка до практичного заняття | II. Організація діяльності загальноосвітнього закладу | III. освітній процес |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати