Головна

Апарат публічної політичної влади

  1. Amp; 8. Держава - ядро ??політичної організації суспільства
  2. E. Апарат Катца
  3. II.4.1) Історичні форми одноосібної влади.
  4. VI. Система органів державної влади в Російській Федерації
  5. А) Держава як суб'єкт влади.
  6. Агенти, стадії і механізми політичної соціалізації
  7. Адаптація до ортодонтичним апаратам.

Найважливішою ознакою держави є наявність апарату публічної політичної влади. Сутність даного інституту полягає в зосередженні владних повноважень в руках професійних управлінців, виділення яких у відносно самостійну групу є не що інше, як четверте великий поділ праці. У цьому сенсі слід визнати вельми точним твердження Ф. Енгельса про те, що «істотна ознака держави полягає в публічній владі, відокремленій від маси народу».[65]

Апарат державної влади як організація, що здійснює діяльність у сфері соціального управління, володіє публічним характером - владні приписи, прийняті від імені держави, однаково обов'язкові для всіх членів спільноти, незалежно від того, чи брали вони безпосередню участь у підготовці та прийнятті цих приписів чи ні. Більш того, не має значення внутрішнє ставлення (згода або незгода) суб'єкта до встановлюваного від імені держави загальнозначущому правилом поведінки, дієвість якого гарантується всім державним механізмом (в тому числі і механізмом примусу) і яке санкціонується державою (за порушення встановленого приписи передбачаються адекватні заподіяному шкоди заходи юридичної відповідальності).

Діяльність державної влади спрямована на реалізацію найважливіших функціональних повноважень держави в правотворчій, правозастосовній, правоохоронній та наглядово-контрольної сферах. Таким чином, державну владу від інших владних структур внутрішньодержавного і міжнародного характеру відрізняє монопольне право на законотворчість, правосуддя, державний примус.Попередня   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   Наступна

Три основних поділу праці | Виникнення приватної власності | Виділення з товариства апарату публічної влади | теологічна теорія | Теорія суспільного договору | класова теорія | теорія насильства | Передумови походження права | Теорії походження права | Глава 3. ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати