Головна

Зборівський Г.Є.

  1. Зборівський Г.Є.
  2. Зборівський Г.Є.

ПЕРЕДМОВА .. 3

ВСТУП .. 6

ГЛАВА 1. ОСНОВИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ .. 10

1.1. Сучасні причини зростання ролі системного аналізу. 10

1.2. Ретроспектива системного аналізу. 17

1.2.1. Роль системних уявлень в практичній діяльності. 17

1.2.2. Загальна теорія систем і системний аналіз. 23

1.3. Базисні поняття системного аналізу. 28

1.4. Термінологія організаційних систем .. 64

1.4.1. Система наук про організацію. 64

1.4.2. Системний аналіз організаційних систем .. 67

1.4.3. Класифікація функцій управління. 88

1.4.4. Класифікація відносин в організаційних системах. 99

Контрольні питання .. 103

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ .. 104

2.1. Методологія системного аналізу: логіка процесу вирішення проблем .. 104

2.2. Принципи системного аналізу. 107

2.3. Етапи системного аналізу. 116

2.4. Методи системного аналізу. 120

2.4.1. Класифікація методів системного аналізу. 120

2.4.1.1. Загальносистемні класифікації методів системного аналізу. 121

2.4.1.1.1. Класифікація методів системного аналізу по етапах і складності вирішуваної проблеми 121

2.4.1.1.2. Класифікація методів системного аналізу по альтернативності рішення 124

2.4.1.1.3. Класифікація методів системного аналізу за ступенем формалізації 126

2.4.2. Методи системного аналізу. 127

2.4.2.1. Евристичні методи .. 127

2.4.2.1.1. Методи вироблення колективних рішень. 127

2.4.2.1.2. Методи структуризації. 149

2.4.2.1.3. Методи якісного порівняння альтернатив. 160

2.4.2.2. Математичні методи .. 182

2.4.2.3. Комбіновані методи системного аналізу. 191

2.4.2.3.1. Методи експертних оцінок. 194

2.4.2.3.3. Методика патерн. 201

2.4.2.3.4. Бізнес-планування інвестиційної діяльності. 204

2.4.3. Моделювання - основний загальний метод дослідження систем .. 223

2.4.3.1. Класичні методики опису організаційних систем .. 232

2.4.3.2. Сучасний досвід в області робіт з дослідження і моделювання організаційних систем. 236

2.4.3.3. Модель створення і розвитку механізму організації. 243

2.4.3.4. Спеціалізовані методи моделювання складних систем .. 248

2.4.3.4.1. Моделювання в умовах визначеності. 249

2.4.3.4.2. Моделювання систем масового обслуговування. 251

2.4.3.4.3. Моделювання в умовах протидії. 254

2.4.4. Засоби моделювання організаційних систем .. 256

2.4.4.1. Реінжиніринг бізнес-процесів. 259

2.4.4.2. Засоби автоматизованого проектування організаційних систем .. 270

Контрольні питання .. 278

ГЛАВА 3. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ .. 280

3.1. Цілі і критерії організаційних систем .. 280

3.2. Роль людського фактора в ефективній роботі організацій. 284

3.2.1. Вимоги до персоналу організаційної системи .. 284

3.2.2. Облік «людського» чинника в процесах розвитку організацій. 290

3.3. Приклади застосування методології системного аналізу. 302

3.3.1. Системний підхід на прикладах інформаційної та транспортної логістики. 303

3.3.1.1. Виробництво упаковки для косметики (інформаційна логістика) 309

3.3.1.2. Будується склад (транспортна логістика) 310

3.3.1.3. Вантажний план судна (транспортна логістика) 311

3.3.2. Системний підхід при створенні нового виду діяльності. 317

3.3.3. Системний підхід на прикладах вдосконалення локальних процесів. 321

3.3.3.1. Приклад вдосконалення технологічного процесу. 321

3.3.3.2. Приклади вдосконалення організаційних процесів. 325

Контрольні питання .. 333

ВИСНОВОК .. 334

СПИСОК .. 336

ЗМІСТ .. 344


[1] За матеріалами джерела: 8. Бабаєв А. Л. Активні методи навчання. - М .: Профиздат, 1986.

3-41

рецензенти:

доктор соціологічних наук, професор А. Б. Гофман;

доктор соціологічних наук, професор ЕЛ. Шуклина;

доктор філософських наук, професор ГОЛ. Орлов

Зборівський Г.Є.

3-41 Історія соціології: Підручник. - М .: Гардарики, 2004. - 608 с.

ISBN 5-8297-0180-4 (в пер.)

У підручнику розглядається процес виникнення і розвитку соціологічної науки від 1830-х рр. до наших днів. Аналізуються основні періоди, а в їх межах - парадигми і напрямки соціологічної науки. Значна увага приділяється аналізу творчості класиків світової соціології XIX- XX ст .: О. Конта, Г. Спенсера, К. Маркса, М. Вебера, Г. Зіммеля, Е. Дюркгейма, В. Парето, П. Сорокіна, Т. Парсонса, Р. Мертона та ін. Особливе місце займає виклад історії вітчизняної соціології другої половини XIX-XX ст.

Для студентів і аспірантів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Соціологія».1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Поняття предмета історії соціології | Еволюційна соціологія Г. Спенсера 1 сторінка | Еволюційна соціологія Г. Спенсера 2 сторінка | Еволюційна соціологія Г. Спенсера 3 сторінка | Еволюційна соціологія Г. Спенсера 4 сторінка | Еволюційна соціологія Г. Спенсера 5 сторінка | Еволюційна соціологія Г. Спенсера 6 сторінка | Еволюційна соціологія Г. Спенсера 7 сторінка | Глава 6. Психологічний напрям в соціології | I i i t |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати