На головну

Дослідження свердловин при невстановлених режимах.

  1. Cedil; Паралельна робота свердловинних насосів
  2. Part2. ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОПОЗИЦІЇ І ЗУСТРІЧНІ ПРОПОЗИЦІЇ, обміни.
  3. Авторознавчу дослідження документів
  4. Аналіз, прогнозування та дослідження ринку
  5. Біохімічне дослідження крові.
  6. Буріння (в разі необхідності) структурних свердловин
  7. Буріння і кріплення свердловин

Технологія дослідження.

Мета дослідження полягає в оцінці гідродинамічного досконалості свердловини, фільтраційних параметрів і неоднорідності властивостей пласта по зміні тиску, тобто в отриманні і обробці кривої зміни тиску в часі. При цьому значно скорочуються витрати часу на дослідження.

Технологія дослідження полягає у вимірюванні параметрів роботи свердловини (дебіту і забійного тиску) при сталому режимі, потім в зміні режиму роботи й наступному вимірі зміни забійного тиску в свердловині. Забійні тиск вимірюють глибинним манометром. Дослідження проводять в наступній послідовності.

1. У свердловину спускають свердловинний манометр, який реєструє на бланку зміна тиску на вибої в часі.

2. Після нетривалої витримки манометра на забої працює свердловини її закривають.

3. Через 2-3 години перебування манометра на забої його піднімають на поверхню і витягають бланк запису зміни забійного тиску в часі.

Графічні методи зображення результатів дослідження.

На кривій, записаної манометром (рис.6.2), виділяються такі характерні точки і лінії. Лінія АВ відповідає наростання тиску при спуску манометра в свердловину. Лінія ВС показує забійні тиск в свердловині перед зупинкою. Точка С відповідає зупинці свердловини. Лінія СД характеризує зміну тиску на вибої свердловини після припинення в ній відбору. Відстань від осі часу до точки Д визначає пластовий тиск. Лінія ДЕ показує зміну тиску при підйомі манометра.

Мал. 6.2. Характерна крива записи свердловинним манометром зміни тиску на вибої свердловин

Мал. 6.3. Крива відновлення забійного тиску

Так як експериментальна крива, знята свердловинним манометром, накреслена в системі координат P-t, а теоретичне рішення несталого течії визначається залежністю зміни тиску від логарифма часу, отриману криву перебудовують в нову систему координат P-lgt. Отримана крива на цьому графіку носить назву крива відновлення забійного тиску.

Залежність несталого режиму фільтрації описується рівнянням:

(6.6)

де Q - дебіт свердловини перед зупинкою, - приведений радіус свердловини, - пьезопроводності пласта.

Обробка результатів дослідження.

Для визначення входять до рівняння 6.6 гідродинамічних параметрів формулу записують у вигляді:

(6.7)

де (6.8)

(6.9)

Ця формула відображає рівняння прямої лінії в полулогарифмических координатах P-lgt, нахиленою до осі абсцис під кутом а й відтинає на осі ординат відрізок А (рис. 6.3). Коефіцієнт i дорівнює тангенсу кута а і називається ухилом прямий. Для знаходження i на отриманої прямої на рис. 6.3 вибирають дві будь-які точки, знаходять їх координати і розраховують i за формулою:

(6.10)

Далі обчислюють:

гідропроводності

(6.11)

проникність

(6.12)

коефіцієнт рухливості

(6.13)

де m - коефіцієнт пористості; і - коефіцієнти стисливості і породи.

Наведений радіус свердловини

(6.15)

 Попередня   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   Наступна

Стадії розробки нафтових родовищ. | Основні періоди розробки газових і газоконденсатних родовищ. | Особливості розробки газових родовищ. | Особливості розробки газоконденсатних родовищ. | Регулювання процесу розробки родовищ. | Контроль процесу розробки родовищ. | Аналіз процесу розробки родовищ. | Основи проектування розробки родовищ. | Цілі і завдання дослідження свердловин і пластів. | Методи дослідження, застосовувані при розробці нафтових і газових родовищ. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати