Головна

Основи проектування розробки родовищ.

  1. I. НОРМАТИВНА БАЗА ДЛЯ РОЗРОБКИ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ
  2. I. Теоретичні основи формування артикуляційної моторики у дітей.
  3. II.1. основи державності
  4. IV. 14.2. Фізіологічні основи емоційних станів
  5. V. 16.2. Фізіологічні основи темпераменту
  6. V. 17.2. Фізіологічні основи характеру
  7. VI. 1. ОСНОВИ РОСІЙСЬКОЇ орфоепія

На підставі досвіду розробки нафтових родовищ встановлено наступний порядок проектування і змісту основних проектних документів:

1) схема дослідної експлуатації; 2) технологічна схема розробки; 3) проект розробки; 4) комплексний проект розробки.

Схема дослідної експлуатації складається з метою отримання додаткових даних про геолого-промислових характеристиках пласта, пластових рідинах, умовах експлуатації свердловин з визначенням граничних депресій і граничних дебітів, проведення дослідницьких робіт гідропрослухування, вивчення приемистости нагнітальних свердловин.

Схема дослідної експлуатації обґрунтовує першочергове буріння видобувних свердловин, коли розвідка родовища ще не закінчена, запаси нафти і газу ще не затверджені в ДКЗ (Державна комісія по запасах).

Схема дослідної експлуатації складається з урахуванням даних випробування розвідувальних свердловин та попередньої оцінки запасів нафти. У змісті схеми дослідної експлуатації знаходять відображення такі питання:

коротко висвітлюється геологічна будова родовища та геолого-фізична характеристика пластів і рідин;

виконується орієнтовний підрахунок запасів нафти і газу;

розраховуються (орієнтовно) основні технологічні показники з видобутку нафти, газу, води, зміни пластового тиску на кілька років розробки, визначається розташування і число видобувних свердловин;

намічаються роботи по дослідної закачування води або випробуванню інших способів впливу на поклад;

обґрунтовується необхідний комплекс геолого-промислових і геофізичних досліджень;

визначається (орієнтовно) обсяг капітальних вкладень і очікувана собівартість нафти.

Схеми дослідної експлуатації для дрібних родовищ складаються технологічними відділами об'єднань, ЦНДЛ. Після узгодження з територіальними органами Держгірпромнагляду схема затверджується в нафтовидобувному об'єднанні.

Для великих родовищ схеми дослідної експлуатації складаються науково-дослідними і проектними інститутами, узгоджуються з органами Держнаглядохоронпраці, об'єднаннями і затверджуються Міністерством.

Технологічна схема розробки складається для родовищ зі значною складністю геологічної будови, коли запаси нафти затверджені в ДКЗ за невисокими категоріям (В і С1), а результати розвідки і дослідної експлуатації не дозволяють остаточно визначити систему розробки. Мета технологічної схеми: 1) намітити систему розстановки свердловин на поклади і встановити їх число; 2) встановити необхідність і намітити систему підтримки пластового тиску; 3) визначити зміну техніко-економічних показників розробки на термін до 10 - 15 років; 4) встановити порядок розбурювання об'єктів при многопластовом родовищі і черговість буріння свердловин на об'єкті; 5) обґрунтувати необхідний комплекс досліджень з метою контролю за розробкою та отримання додаткової інформації про геолого-промислових характеристиках об'єктів розробки.

Технологічна схема розробки за змістом включає наступні розділи:

Геологічна частина. Тут наводяться дані про геологічну будову родовища, результати вивчення колекторських властивостей продуктивних пластів, властивостей пластових рідин, дається оцінка нефтеносности і запасів нафти і газу, висвітлюється стан дослідної експлуатації покладів нафти.

Технологічна частина. У цій частині обґрунтовуються вихідні дані до гідродинамічним розрахунками, встановлюється схема (варіанти) розробки і методика гідродинамічних розрахунків.

Виконуються гідродинамічні розрахунки по визначенню технологічних показників варіантів розробки на 10- 15 років.

Економічна частина. У ній обґрунтовується ефективність варіантів розробки з визначенням обсягу капітальних вкладень, експлуатаційних витрат, собівартості, термінів окупності капітальних вкладень і т. Д.

У заключній частині технологічної схеми даються рекомендації по впровадженню обраного варіанту розробки з обґрунтуванням комплексів досліджень свердловин і спостережень за станом розробки родовища з метою отримання великої геолого-промислової інформації для подальшого складання проекту розробки.

Технологічна схема, як правило, складається науково-дослідними і проектними інститутами, узгоджується в окружному Держміськтехнагляді і об'єднанні і затверджується Міністерством енергетики.

проект розробки складається для родовища, введеного в розробку на основі схеми дослідної експлуатації, коли геологічна будова родовища нескладне, або технологічної схеми.

Проект розробки визначає і обґрунтовує ті ж питання, що і технологічна схема з більш глибокої їх опрацюванням. Так, технологічні та економічні показники визначаються по етапах і за весь термін розробки. У проекті обґрунтовується кінцева нефтеотдача і методи її підвищення, намічаються заходи з регулювання процесу розробки. Обґрунтовується резервний фонд свердловин. Гідродинамічні розрахунки в проекті розробки виконуються з урахуванням неоднорідності продуктивних пластів з використанням апробованих методик.

При розробці великих родовищ складаються комплексні проекти (Схеми) розробки, в яких разом з обґрунтуванням системи розробки дається схема облаштування нафтового родовища з вирішенням наступних завдань: проектування збору, підготовки і транспорту нафти і газу; визначення обсягу та черговості будівництва об'єктів збору; проектування об'єктів підтримки пластового тиску (водозабори та насосні станції, кущові насосні станції і т. д.); проектування будівництва доріг, ліній електропередач, баз виробничого обслуговування і т. д.

Складання комплексних проектів (схем) сприяє прискоренню введення родовищ в розробку.

При розробці великих многопластових родовищ перевага віддається складанню генеральних технологічних схем розробки (Генсхема). У Генсхема вирішуються основні питання розробки многопластового родовища в такій послідовності.

1. На підставі результатів геолого-промислового вивчення многопластового родовища намічаються різні варіанти впливу, зокрема, законтурне і внутріконтурное заводнення, включаючи майданні системи, в різних варіантах виділення об'єктів розробки. Розглядаються питання експлуатації кожного горизонту самостійної сіткою свердловин і різні поєднання об'єднання декількох горизонтів в один об'єкт з єдиною сіткою свердловин.

2. Оцінюються добивние можливості намічаються варіантів розробки при різній кількості видобувних і нагнітальних свердловин, включаючи варіанти інтенсифікації процесу збільшення перепаду тиску між нагнітальними і видобувними свердловинами. Визначаються техніко-економічні показники розробки по окремих об'єктах і родовищу в цілому.

На підставі комплексного геологічного, технологічного та економічного аналізу вибирається варіант, який відповідає вимогам раціональної системи розробки. Критерієм у виборі варіанту служить мінімум витрат на розробку родовища в цілому за умови виконання планового завдання на видобуток нафти. Таким чином, багато питань розробки многопластового родовища повинні вирішуватися не за окремо виділеному горизонту (об'єкту), а для родовища в цілому. Практика проектування і розробки родовищ показує, що найкращі технологічні результати досягаються за умови збігу ліній нагнітання в плані для всіх об'єктів розробки многопластового родовища і особливо при впровадженні внутріконтурного заводнення.

Порушення принципу єдиних суміщених ліній нагнітання ( «розрізання») може привести до перетікання рідини між шарами через литологические вікна і нещільності цементного кільця за колоною.

Крім того, збіг ліній нагнітання за різними горизонтів дозволяє здійснити систему одночасної роздільної закачування води в два горизонти через одну свердловину. Найкращі техніко-економічні показники розробки досягаються при одночасному введенні в розробку всіх об'єктів. Перевага одночасного введення всіх об'єктів в розробку полягає в кращій технології вироблення запасів нафти, кращої організації робіт по Розбурювання родовища, облаштування і видобутку нафти. Ухвалення умови збігу ліній нагнітання за кількома горизонтів на великому многопластовом родовищі дозволяє вводити його в розробку окремими ділянками, блоками.

В першу чергу вводяться в розробку блоки (ділянки) з найбільшою щільністю запасів і з кращої геолого-промисловий характеристикою. Такий підхід до реалізації системи розробки многопластового родовища дозволяє швидко нарощувати видобуток, а наступним введенням в розробку менш продуктивних ділянок (блоків) підтримувати видобуток на досягнутому високому рівні.

 Попередня   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   Наступна

Системи послідовної розробки об'єктів. | Раціональна система розробки. | Основні геологічні дані для проектування розробки. | Системи розробки родовищ. | Стадії розробки нафтових родовищ. | Основні періоди розробки газових і газоконденсатних родовищ. | Особливості розробки газових родовищ. | Особливості розробки газоконденсатних родовищ. | Регулювання процесу розробки родовищ. | Контроль процесу розробки родовищ. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати