На головну

Повсякденна підготовка до виступів

  1. I. Підготовка до практичного заняття
  2. I. Підготовка до практичного заняття
  3. III. ПІДГОТОВКА БОЕВОЙ МАШИНИ ДО ПОДОЛАННЯ ВОДНОЇ
  4. XI.2 Підготовка до курсового дослідження.
  5. А) Перепідготовка керівного складу.
  6. Аналіз даних і підготовка заключної доповіді
  7. Аналіз даних і підготовка заключного звіту

Оволодіння ораторським мистецтвом - процес тривалий, що вимагає постійної роботи над собою і великий практики говоріння (ведення бесіди, переговорів, виступ в масової аудиторії, участь в дискусіях і т.д.). Тому важливе місце в діяльності оратора займає повсякденна підготовка до виступів, тобто безперервний процес роботи над вдосконаленням свого мовного майстерності, систематичне риторичне самоосвіта.

Що ж являє собою повсякденна підготовка?

Дослідники відносять до неї такі елементи:

Придбання нових знань, накопичення відомостейз різних областей науки і техніки,отримання інформації з періодичної преси, передач радіо і телебачення, читання наукової, публіцистичної, художньої літератури. Постійне прагнення до нових знань, розширення сфери своїх інтересів - ось що допоможе оратору закласти міцну основу своєї риторичної культури. Дослідження біографій видатних людей показало, що найбільший вплив на них справили книги.

Створення власного архіву.Людині, якій доводиться часто публічно спілкуватися, необхідно цілеспрямовано ставитися до всього, що його оточує, перебувати, як кажуть, в стані мобілізаційної готовності, брати на замітку цікавий матеріал. Слід замислюватися, чи можна використовувати в своїх виступах зустрівся приклад, цитату, вислів тощо Корисними можуть виявитися не тільки відомості (цифри, факти, характеристики), а й прислів'я, приказки, крилаті слова і вирази. Багатий матеріал можуть надати Інтернет і телебачення. Сьогодні є можливість зробити запис яскравих виступів політичних і громадських діячів державного і місцевого масштабу, господарських керівників, підприємців та ін. Все це дозволяє створити власний архів. Звичайно, неможливо заготовити матеріал на всі випадки життя, але при чіткому визначенні кола проблем, з якими найчастіше доводиться мати справу, систематичне накопичення матеріалу багато в чому полегшить підготовчу роботу і заощадить час.

Такий архів може надати неоціненну послугу в «важку хвилину», коли не буде необхідного часу на підготовку, не опиниться можливості попрацювати перед виступом в бібліотеці, поритися в довідниках, почитати відповідну літературу. Тому рекомендується виробляти методику збору та систематизації матеріалу і активно створювати свій архів.

Оволодіння технікою мови.Основні елементи мовної техніки - фонационное (Мовне) дихання, голос (Правильні навички голосоутворення) і дикція (Ступінь виразності у вимові слів, складів, звуків).

Добре поставлений голос, правильне дихання під час говоріння, чітка дикція, бездоганне вимова дозволяють виступає привернути увагу аудиторії, найкращим чином донести до слухачів зміст виступу, впливати на їх свідомість, уяву, волю. Володіння технікою мови допомагає краще передати смислові зв'язки між частинами мовного висловлювання. Щоб підтримувати свій мовний апарат в робочому стані, слід виконувати рекомендовані фахівцями вправи технічно промови.

Підвищення культури усного та писемного мовлення.Турбота про правильність і чистоту мови повинна бути обов'язковою для людини, що виступає публічно. Особливо слід звертати увагу на культуру мовного спілкування в побуті. Важливо завжди говорити правильно, точно, ясно і зрозуміло, вміти чітко формулювати думки, образно і емоційно висловлювати своє ставлення до предмета мовлення.

Якщо людина, наприклад, звик неправильно ставити наголос у слові в повсякденній мові, то він, швидше за все, за звичкою неправильно вимовить його і на трибуні, навіть якщо в тексті виступу в цьому слові буде стояти знак наголоси.

Рекомендується брати активну участь в ділових розмовах, бесідах, обговореннях різних проблем в колі друзів, колег, родичів, частіше виступати на семінарських і практичних заняттях, брати слово в дебатах, дискусіях, писати листи, статті тощо Все це розвиває людину, дозволяє йому купувати необхідні мовні навички, підвищує мовну культуру.

Критичний аналіз виступів.Підвищенню ораторської майстерності сприяє і критичний аналіз виступів. Будучи присутнім на засіданнях, нарадах, конференціях, публічних лекціях, слухаючи виступи ораторів по радіо, телебаченню, потрібно звертати увагу не тільки на зміст промови, а й на форму підношення матеріалу, мовна майстерність, ораторські прийоми.

Важливо спробувати чітко сформулювати для себе, що подобається в виступі того чи іншого оратора, що викликає негативну реакцію, які дії, прийоми, слова, мовні звороти сприяли успіху виступає, а які, навпаки, принесли йому невдачу. Особливу увагу слід звертати на те, як оратор працює в аудиторії, як встановлює контакт зі слухачами, як веде себе в непередбачених ситуаціях, що виникають в процесі мовлення.

З роками у людини накопичується досвід, і він може аналізувати і власні виступи, визначати, в чому їх переваги і недоліки.

Оволодіння методикою публічного виступу.Оратору необхідно придбати як теоретичні, так і методичні знання в області ораторського мистецтва. Важливо знати, з яких етапів складається діяльність оратора, як підготуватися до зустрічі зі слухачами, як побудувати ораторську мова, які прийоми управління аудиторією можна використовувати і т.д.

Історія ораторського мистецтва свідчить, що всі видатні оратори багато працювали над собою, ретельно готувалися до своїх виступів. Відомо, що всі майстерність знаменитого Демосфена, вся його сила як оратора були здобуті постійним, наполегливою, цілеспрямованим працею. Давньогрецький історик Плутарх в книзі «Порівняльні життєписи» розповідає про те, як Демосфен поборов свої слабкості, звільнився від фізичних недоліків, що заважали йому виголошувати промови.

Таким чином, повсякденна підготовка підвищує професійний рівень оратора.Попередня   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   Наступна

Основні види аргументів | Моральні установки учасників мовної комунікації | Інтонація як відмітна ознака усного мовлення | Пауза, її типи | Невербальні засоби спілкування. Роль жестів, міміки, пози в спілкуванні | Класифікація жестів | Особливості публічного мовлення | Ораторське мистецтво як соціальне явище | Характеристика особистості оратора. Знання, навички та вміння оратора | Основні характеристики аудиторії як соціально-психологічної спільності людей |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати